konto
XLII Liceum im. Ireny Sendlerowej

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Profile XLII Liceum im. Ireny Sendlerowej Łódź

1A 1 / Straż Graniczna rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
26.688.51163.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie, a Dyrektorem XLII Liceum Ogólnokształcącego im. Ireny Sendlerowej w Łodzi, od 2012 r. realizujemy program innowacji pedagogicznej „Straż Graniczna”, którego głównym celem jest wychowanie uczniów w duchu patriotyzmu, tradycji narodowych, zainteresowanie pracą w Straży Granicznej, zapoznanie z problematyką ochrony granic RP. Przez cały rok szkolny Placówka Straży Granicznej w Łodzi współpracuje ze szkołą, realizując różnego rodzaju przedsięwzięcia, prelekcje, pokazy, wycieczki edukacyjne do portów lotniczych oraz do ośrodków granicznych, a także bierze udział w szkolnych uroczystościach.

Klasa ma rozszerzony program z wiedzy o społeczeństwie, z  języka angielskiego oraz  z geografii. W klasie tej są realizowane specjalistyczne przedmioty i zagadnienia uzupełniające, takie jak: podstawy wiedzy o straży granicznej, prawo w straży granicznej, ochrona granicy państwowej oraz elementy psychologii. Zajęcia specjalistyczne są częściowo prowadzone przez przedstawicieli Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Program zakłada realizację niektórych zajęć na terenie jednostek Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz w ośrodkach szkoleniowych Straży Granicznej. Integralną część szkolenia stanowią wyjazdy  na przejścia graniczne lądowe i morskie. W ramach zajęć z wychowania fizycznego realizowana jest nauka elementów samoobrony. Proponujemy naukę następujących języków: z kontynuacji j. angielskiego, a jako drugiego do wyboru  spośród niemieckiego lub  hiszpańskiego.  Przedmioty brane pod uwagę w rekrutacji:  j.polski, matematyka, j.angielski, WoS. Zachęcamy do wyboru tej klasy uczniów, którzy zamierzają pracować w Straży Granicznej lub innych służbach mundurowych, wszystkich chcących kontynuować naukę w szkołach wyższych, w szczególności w uczelniach Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale także na uczelniach cywilnych, w  których wymagana jest znajomość przedmiotów realizowanych  przez uczniów na rozszerzeniach.

 

1A 2 / Służba Policyjna rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykaWOSWF
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
40.6588.13139.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Miejskim Policji w Łodzi, 
a Dyrektorem XLII Liceum Ogólnokształcącego im. Ireny Sendlerowej,  szkoła od  września 2018 r. ma możliwość realizowania programu innowacji pedagogicznej „Służba Policyjna”. Przez cały rok szkolny Komenda Miejska Policji w Łodzi współpracuje ze szkołą, realizując różnego rodzaju przedsięwzięcia, prelekcje, pokazy, wycieczki edukacyjne do wyznaczonego komisariatu, a także aktywnie uczestniczy w szkolnych uroczystościach. W programie tej klasy realizowany jest rozszerzony program z wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego oraz z biologii. W klasach realizowane są specjalistyczne przedmioty i zagadnienia uzupełniające, takie jak: wiedza o policji, wychowanie fizyczne z elementami samoobrony, służba społeczeństwu, kwalifikacje do służby w policji. Zajęcia specjalistyczne będą częściowo prowadzone przez przedstawicieli policji. Program zakłada realizację niektórych zajęć na terenie komisariatów. W ramach zajęć z wychowania fizycznego realizowana jest nauka elementów samoobrony. Proponujemy naukę następujących języków: z kontynuacji j. angielskiego, a jako drugiego do wyboru  spośród niemieckiego lub  hiszpańskiego. Przedmioty brane pod uwagę w rekrutacji: j.polski, matematyka, WoS, wychowanie fizyczne. Zachęcamy do wyboru tej klasy uczniów, którzy zamierzają pracować w Policji lub innych służbach mundurowych oraz wszystkich, którzy zamierzają kontynuować naukę w szkołach wyższych, w szczególności w uczelniach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Obrony Narodowej, ale także na uczelniach cywilnych, w których wymagana jest znajomość przedmiotów realizowanych  przez uczniów na rozszerzeniach.

1B 1 / dziennikarsko-filmowa rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
48.799.78149.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Oferta ta jest skierowana do uczniów chcących spróbować swoich sił jako dziennikarze lub interesujących się filmem. Kształcimy tu umiejętności redagowania gatunków dziennikarskich, zachowania się przed kamerą, realizowania własnych etiud filmowych. Uczniowie mają możliwość poznania etapów powstawania filmu, programu telewizyjnego, radiowego - a to wszystko m.in. dzięki współpracy z instytucjami filmowymi (np. Muzeum Kinematografii, udziale w ogólnopolskim programie Filmoteka Szkolna) oraz patronatowi TVP3 Łódź, czego efektem są zajęcia w ośrodku telewizji, rozgłośniach radiowych, warsztaty z dziennikarzami odbywające się w naszej szkole.
Profil klasy umożliwia czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym, społecznym i lokalnym.

Proponujemy naukę następujących języków: z kontynuacji języka angielskiego, a jako drugi język hiszpański. Przedmioty brane pod uwagę w rekrutacji: j.polski, matematyka, j.angielski, informatyka.

1B 2 / filologiczna rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyjęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
44.75102.45163.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniów o predyspozycjach językowych zapraszamy do klasy filologicznej. Proponujemy w niej naukę na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: j. polski, j. angielski oraz j. hiszpański. Dodatkowo nauka języków obcych wzbogacona jest o treści z zakresu literatury, historii, geografii, kultury danego kraju. Zdobyta wiedza umożliwia podjęcie studiów m.in. na kierunkach filologicznych, turystyce, europeistyce, stosunkach międzynarodowych, dziennikarstwie. Oferta klasy jest odpowiedzią na zainteresowania uczniów wykazujących zdolności w zakresie kompetencji językowych. W ramach profilu podjęta została współpraca z zagranicznymi szkołami z Grecji, Hiszpanii, Turcji na platformie e-Twinning.
Ponadto uczniowie uczestniczą w spotkaniach ze studentami z różnych krajów np. Turcji, Azerbejdżanu organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, drugi język obcy.