konto
XLI Liceum im. Joachima Lelewela

Ocena: 3.76

Oceń Placowkę

Wyniki matur XLI Liceum im. Joachima Lelewela Warszawa

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 51.84% 50
chemia pisemny rozszerzony - 64.44% 32
filozofia pisemny rozszerzony - 73.5% 4
fizyka pisemny rozszerzony - 64.78% 36
geografia pisemny rozszerzony - 53.25% 44
historia pisemny rozszerzony - 60.93% 28
historia sztuki pisemny rozszerzony - 90.5% 2
język angielski pisemny podstawowy 100% 95.8% 167
język angielski pisemny rozszerzony - 82.6% 168
język francuski pisemny podstawowy 100% 78% 2
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 83% 10
język hiszpański pisemny rozszerzony - 69.5% 4
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 83.33% 6
język polski pisemny podstawowy 100% 70.56% 186
język polski pisemny rozszerzony - 76.23% 60
język włoski pisemny podstawowy 100% 98% 1
język włoski pisemny rozszerzony - 98% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 86.28% 186
matematyka pisemny rozszerzony - 78.86% 84
wos pisemny rozszerzony - 49.75% 4

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 55.31% 67
chemia pisemny rozszerzony - 61.39% 38
filozofia pisemny rozszerzony - 72% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 58.71% 28
geografia pisemny rozszerzony - 56.58% 45
historia pisemny rozszerzony - 50.16% 25
język angielski pisemny podstawowy 100% 95.25% 166
język angielski pisemny rozszerzony - 80.35% 161
język francuski pisemny podstawowy 100% 88.67% 3
język francuski pisemny rozszerzony - 78% 1
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 86.29% 7
język hiszpański pisemny rozszerzony - 80% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 92.57% 7
język niemiecki pisemny rozszerzony - 77% 2
język polski pisemny podstawowy 100% 71.36% 183
język polski pisemny rozszerzony - 74.44% 63
matematyka pisemny podstawowy 99.5% 84.14% 183
matematyka pisemny rozszerzony - 57.6% 91
wos pisemny rozszerzony - 53.25% 4

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 69% 29
chemia pisemny rozszerzony - 70% 30
filozofia pisemny rozszerzony - 100% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 61% 41
geografia pisemny rozszerzony - 64% 58
historia pisemny rozszerzony - 53% 23
język angielski pisemny podstawowy 100% 96% 148
język angielski ustny podstawowy 100% 88.26% 149
język angielski pisemny rozszerzony - 86% 141
język francuski pisemny podstawowy - 84% 3
język francuski ustny podstawowy - 71% 3
język hiszpański ustny podstawowy 100% 70% 4
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 77% 4
język hiszpański pisemny rozszerzony - 43% 2
język niemiecki ustny podstawowy 100% 89.14% 7
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 86% 7
język niemiecki pisemny rozszerzony - 60% 1
język polski pisemny podstawowy 100% 69% 162
język polski ustny podstawowy 100% 64.53% 163
język polski pisemny rozszerzony - 83% 41
język rosyjski pisemny rozszerzony - 90% 1
język włoski pisemny rozszerzony - 80% 2
matematyka pisemny podstawowy 99.4% 86% 163
matematyka pisemny rozszerzony - 67% 100
wos pisemny rozszerzony - 55% 4

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny rozszerzony - 51.8%
chemia pisemny rozszerzony - 59%
filozofia pisemny rozszerzony - 100%
fizyka pisemny rozszerzony - 55.5%
geografia pisemny rozszerzony - 67.2%
historia pisemny rozszerzony - 68.9%
informatyka pisemny rozszerzony - 82%
język angielski ustny podstawowy 100% 86.5%
język angielski pisemny podstawowy 100% 94.2%
język angielski pisemny rozszerzony - 80%
język francuski pisemny podstawowy 100% 84%
język francuski ustny podstawowy 100% 82.5%
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 72%
język hiszpański ustny podstawowy 100% 70%
język hiszpański pisemny rozszerzony - 23.3%
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 90.4%
język niemiecki ustny podstawowy 100% 85.9%
język niemiecki pisemny rozszerzony - 58%
język polski pisemny podstawowy 100% 71.8%
język polski ustny podstawowy 100% 63.4%
język polski pisemny rozszerzony - 84.1%
matematyka pisemny podstawowy 100% 86.2%
matematyka pisemny rozszerzony - 57.3%
wos pisemny rozszerzony - 72.5%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny rozszerzony - 66.2%
chemia pisemny rozszerzony - 78.4%
filozofia pisemny rozszerzony - 78%
fizyka pisemny rozszerzony - 52.2%
geografia pisemny rozszerzony - 63.4%
historia pisemny rozszerzony - 65.5%
historia sztuki pisemny rozszerzony - 51.5%
język angielski pisemny podstawowy 100% 93.7%
język angielski pisemny rozszerzony - 78.8%
język francuski pisemny podstawowy 100% 89.3%
język francuski pisemny rozszerzony - 96%
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 84%
język hiszpański pisemny rozszerzony - 80%
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 80.6%
język niemiecki pisemny rozszerzony - 73%
język polski pisemny podstawowy 100% 73.1%
język polski pisemny rozszerzony - 84.8%
język włoski pisemny rozszerzony - 93%
matematyka pisemny podstawowy 99.3% 83.2%
matematyka pisemny rozszerzony - 62.5%
wos pisemny rozszerzony - 60.4%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2014

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
język angielski pisemny podstawowy - 93.7%
język polski pisemny podstawowy - 63.1%
matematyka pisemny podstawowy - 76.3%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony