konto
XIX Liceum im. M. i J. Kuncewiczów

Ocena: 3.54

Oceń Placowkę

Profile XIX Liceum im. M. i J. Kuncewiczów Lublin

1K / biol-ang-pol rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
94.8109.99147
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

1K - KLASA PSYCHOLOGICZNA

 

Fascynuje Cię świat ludzkiego umysłu? Interesujesz się życiem społecznym i psychologią? Ciekawi Cię otaczająca rzeczywistość?

Wybierz tę klasę.

W klasie psychologicznej:

 

 

 • poznasz podstawowe teorie na temat uczenia się, kierowania emocjami i radzenia sobie ze stresem,
 • rozwiniesz umiejętność skutecznego porozumiewania się,
 • dowiesz się, jakie są najważniejsze odkrycia nauk przyrodniczych,
 • weźmiesz udział w cyklu zajęć warsztatowych z zakresu podstaw psychologii.

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

biologia, 

język polski, 

język angielski

 

Zajęcia dodatkowe: podstawy psychologii

 

Współpraca z Akademią Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie oraz Instytutem Filologii Polskiej UMCS.

Celem nauczania w tej klasie jest wszechstronne wykształcenie humanistyczne i przygotowanie kandydatów do studiów uniwersyteckich, humanistycznych oraz w szkołach artystycznych.

1M / ang-pol-wos rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
94.25117.57147.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

1M – KLASA DZIENNIKARSKA

 

Interesuje Cię otaczająca rzeczywistość? Ciekawi Cię, co dzieje się w kraju i na świecie? Pasjonujesz się literaturą, sztuką? Lubisz film i teatr?

Wybierz tę klasę.

W klasie dziennikarskiej:

 

 • poznasz i zrozumiesz rolę mediów we współczesnym świecie,
 • udoskonalisz umiejętność świadomego odbioru przekazów medialnych oraz różnych tekstów kultury,
 • rozwiniesz kreatywność, zdolność krytycznego myślenia i kompetencje komunikacyjne,
 • zgłębisz problemy współczesnego świata i zrozumiesz znaczenie postawy obywatelskiej,
 • weźmiesz udział w zajęciach edukacji medialnej.

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

- język polski, 

wiedza o społeczeństwie, 

język angielski

 

Zajęcia dodatkowe: podstawy dziennikarstwa

 

Współpraca z Instytutem Filologii Polskiej UMCS, Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza.

Celem nauczania w tej klasie jest wszechstronne wykształcenie humanistyczne i przygotowanie kandydatów do studiów uniwersyteckich, humanistycznych oraz w szkołach artystycznych.

1O / geogr-ang-mat rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
106.9119.63140.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

1O – KLASA BIZNESOWA

 

Interesuje Cię geografia i języki obce? Chcesz poszerzać wiedzę o współczesnym świecie? Ciekawią Cię rządzące nim mechanizmy?

Wybierz ten profil.

W klasie biznesowej:

 • rozwiniesz umiejętności lingwistyczne na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego w biznesie,
 • zdobędziesz wiadomości z zakresu biznesu i zarządzania,
 • rozwiniesz umiejętność myślenia analitycznego,
 • poznasz procesy społeczno-gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie oraz zrozumiesz ich wpływ na przestrzeń geograficzną Polski, regionu i świata.

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

- matematyka,

- geografia,

- język angielski

 

Zajęcia dodatkowe: język angielski biznesowy

 

Współpraca z Wydziałem Lingwistyki UMCS, Centrum Brytyjskim UMCS oraz Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS.

Celem nauczania w tej klasie jest pomoc uczniom w przygotowaniu się do podjęcia studiów uniwersyteckich oraz na uczelniach ekonomicznych.

1P / biol-geogr-ang rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
77103.42140
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

1P – KLASA MARKETINGOWA

 

Jesteś osobą dociekliwą? Interesują Cię zjawiska kulturowe, społeczne, ekonomiczne? Śledzisz życie gospodarcze i polityczne kraju?

Jeśli tak, wybierz tę klasę.

W klasie marketingowej:

 • rozwiniesz uzdolnienia w zakresie przedmiotów przyrodniczych, szczególnie biologii i geografii,
 • udoskonalisz badawczy sposób myślenia, charakterystyczny dla nauk przyrodniczych,
 • zdobędziesz umiejętność twórczego rozwiązywania problemów i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce,
 • poznasz wpływ procesów społeczno-gospodarczych na przestrzeń geograficzną Polski, regionu i świata.

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  

- biologia,

- geografia,

- język angielski

Zajęcia dodatkowe: komunikacja w organizacji

Współpraca z Wydziałem Lingwistyki UMCS, Centrum Brytyjskim UMCS oraz Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS.

Celem nauczania w tej klasie jest pomoc uczniom w przygotowaniu się do podjęcia studiów uniwersyteckich oraz na uczelniach