konto
XIX Liceum im. M. i J. Kuncewiczów

Ocena: 3.07

Oceń Placowkę

Profile XIX Liceum im. M. i J. Kuncewiczów Lublin

1K / biol-ang-pol rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
78.25107.56159.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zajęcia w tej klasie rozwiną Twoją wiedzę polonistyczną i biologiczną oraz przygotują Cię do pracy z dziećmi i młodzieżą, jak też ukształtują postawę prozdrowotną i proekologiczną. Wybór tej klasy pomoże Ci zrozumieć znaczenie zjawisk zachodzących w otaczającym świecie, rozwijać zdolności krytycznego myślenia i poznawać środowisko za pomocą obserwacji i doświadczeń. Będziesz mieć również możliwość rozwijania umiejętności eksperymentalnych, obserwacji i wyciągania wniosków. W klasie tej przygotujesz się do szeroko pojętej aktywności kulturalnej. Będziesz mógł wykształcić umiejętność świadomego odbioru różnych tekstów kultury, uczestnicząc w imprezach organizowanych przez lubelskie instytucje kultury. Dzięki współpracy z Instytutem Filologii Polskiej UMCS oraz Instytutem Historii UMCS weźmiesz udział w wykładach i warsztatach organizowanych zarówno na uniwersytecie jak i w szkole.

Prowadzone zajęcia przygotują Cię do studiów na kierunkach: filologia polska, historia, dziennikarstwo, zarządzanie kulturą, public relations, pedagogika. Dodatkowo weźmiesz udział w zajęciach o charakterze sesji naukowych, warsztatów i projektów.

Ważnym aspektem edukacji humanistycznej jest uwrażliwienie uczniów na problemy współczesnego świata i kształtowanie postaw obywatelskich. Otrzymasz szansę zaangażowania się w różne projekty i zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne.

1L / biol-chem-ang rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
48.75105.73164.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jeżeli:

- interesujesz się problematyką prozdrowotną, tematem ochrony środowiska, zasadami funkcjonowania organizmów, chcesz pomagać innym ludziom i pracować na rzecz ochrony środowiska - klasa biologiczno - chemiczna jest właśnie dla Ciebie!

Tu zdobędziesz solidną wiedzę z zakresu biologii i chemii, nauczysz się rozpoznawać zagrożenia dla zdrowia własnego, innych oraz dla środowiska, rozwiniesz umiejętność podejmowania działań profilaktycznych.

Klasa biologiczno - chemiczna przeznaczona jest dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach takich, jak: biologia, chemia, medycyna, stomatologia, farmacja, technologia chemiczna, ochrona środowiska, pielęgniarstwo. dietetyka, gastronomia czy odnowa biologiczna.

Współpracujemy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

1M / pol-wos-ang rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiWOS
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
24.9594.17153.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jeżeli:

- interesujesz się tematyką dziennikarską, literaturą, sztuka, lubisz film, teatr - wybierz klasę humanistyczną z wos.

W klasie tej zapoznasz się z tajnikami literatury i procesu twórczego, poznasz zasady funkcjonowania społeczeństw, nauczysz się świadomego odbioru dzieł kultury i sztuki, ale także analizy procesów zachodzących w społeczeństwie. Dostrzeżesz również wielośc i rolę mediów we współczesnym świecie.

Prowadzone w szkole zajęcia przygotują Cię do studiów na kierunkach takich, jak: filologia polska, historia, dziennikarstwo, zarządzanie kulturą, public relations. Dodatkowo weźmiesz udział w zajęciach o charakterze sesji naukowych, warsztatów i projektów.

W ciągu roku szkolnego będziesz mógł uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach pod kierunkiem pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie - zarówno w szkole, jak i na uniwersytecie. Będziesz miał również możliwość uczestniczenia w pracach studenckich kół naukowych.

Współpracujemy z Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej oraz Muzeum im. J.Czechowicza.

1N / pol-hist-ang rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
39.5586.37124.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jeżeli:

- poszukujesz wiedzy w zakresie edukacji polonistycznej, dziennikarskiej, historycznej i prawniczej; pragniesz rozwijać swoje humanistyczne pasje, poszerzać wiedzę o prawie, dziejach ustrojów, historii oraz literaturze polskiej i światowej - ta klasa jest dla Ciebie!

Prowadzone w szkole zajęcia przygotują Cię do studiów na kierunkach takich, jak: prawo, historia, politologia, dziennikarstwo lub stosunki międzynarodowe.

Weźmiesz udział w wykładach, ćwiczeniach i warsztatach, prowadzonych pod kierunkiem pracowników naukowych UMCS i KUL. Będziesz miał możliwość uczestniczenia w pracach studenckich kół naukowych.

1O / geogr-ang-mat rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
5890.49124.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1P / biol-geogr-ang rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
36.3581.8146.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jeżeli:

- chcesz poznać mechanizmy funkcjonowania przyrody, być świadomym podróżnikiem i odkrywcą - wybierz klasę biologiczno - geograficzną!

W klasie biologiczno - geograficznej zapoznasz się z najważniejszymi zagadnieniami i odkryciami nauk przyrodniczych, poznasz geografię Polski i świata, nauczysz się przewidywać skutki ingerencji człowieka w środowisko.

W tej klasie zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci w przyszłości studiować na kierunkach takich, jak np.: biologia, geografia, biologia środowiskowa, geografia fizyczna, meteorologia, ochrona środowiska.

Współpracujemy z Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz instytucjami oferującymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną.

1R / inf-ang-mat rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
108.7136.55169.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -