konto
XIV Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi

Ocena: 3.22

Oceń Placowkę

Profile XIV Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi Szczecin

1A / P_MATEMATYCZNO-TECHNOLOGICZNA rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
149.75161.61181.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa matematyczno- technologiczna przygotowuje do podjęcia dalszych studiów na kierunkach technicznych lub przyrodniczych. Uczeń realizuje w zakresie rozszerzonym program matematyki, języka obcego oraz przedmiot do wyboru spośród: fizyki, chemii lub geografii. Uczeń ma możliwość wyboru języka obcego realizowanego w zakresie podstawowym i rozszerzonym spośród języków: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego (wymagana liczba chętnych do powstania grupy na poziomie rozszerzonym 12 osób). W rekrutacji punktowany jest język obcy nowożytny, z którego uczeń ma wyższą ocenę końcoworoczną.

1B / P_MEDYCZNA rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
150.45158.42186.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa medyczna przygotowuje do podjęcia studiów przede wszystkim na kierunkach medycznych lub przyrodniczych. Uczeń realizuje w zakresie rozszerzonym program biologii i języka obcego oraz przedmioty do wyboru: fizyka, chemia lub geografia. Uczeń ma możliwość wyboru języka obcego realizowanego w zakresie podstawowym i rozszerzonym spośród języków: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego (wymagana liczba chętnych do powstania grupy na poziomie rozszerzonym 12 osób). W rekrutacji punktowany jest język obcy nowożytny, z którego uczeń ma wyższą ocenę końcoworoczną.

1C / P_DZIENNIKARSKO-PRAWNA rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosjęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
145.45153.15168.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa dziennikarsko - prawna przygotowuje do podjęcia dalszych studiów na kierunkach humanistycznych, np. prawo, socjologia, politologia, filologia, dziennikarstwo. Uczeń realizuje w zakresie rozszerzonym program historii, wiedzy o społeczeństwie i języka obcego. Uczeń ma możliwość wyboru języka obcego realizowanego w zakresie podstawowym i rozszerzonym spośród języków: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego (wymagana liczba chętnych do powstania grupy na poziomie rozszerzonym 12 osób). W rekrutacji punktowany jest język obcy nowożytny, z którego uczeń ma wyższą ocenę końcoworoczną.

1C / P_SEKCJA DWUJĘZYCZNA ANGIELSKA rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
210.75229.07251.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
3000 -

Oddział dwujęzyczny - sekcja angielska. Język angielski na poziomie dwujęzycznym jest drugim, obok polskiego językiem nauczania. W zakresie rozszerzonym uczeń realizuje program geografii oraz historii. Przedmioty nauczane dwujęzycznie to: historia i matematyka. Uczeń ma możliwość wyboru drugiego języka obcego hiszpańskiego lub niemieckiego. Do tego oddziału obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego, który odbędzie się 4.06.2019 r. o godz. 15.30. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej jeżeli uzyska co najmniej 51% ze sprawdzianu kompetencji. Przystąpienie do sprawdzianu dotyczy również laureatów konkursów kuratoryjnych. Z testu zwolnieni są tylko laureaci konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego. Punkty w rekrutacji przyznawane są za ocenę z języka polskiego, angielskiego, matematyki i geografii.

1E / P_WSTĘPNA rok: 2019/2020

Języki obce: język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
197.45223.19260.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
3000 -

Klasa wstępna przygotowuje do nauki w czteroletniej klasie dwujęzycznej z językiem hiszpańskim. W trakcie nauki w roku zerowym uczniowie uzyskują  poziom znajomości języka hiszpańskiego B1+ (swobodna komunikacja w mowie i piśmie). W kolejnych latach uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez native speakerów. Ukończenie klasy dwujęzycznej umożliwia uzyskanie oprócz polskiej matury również hiszpańskiej matury Titulo de Bachiller. W klasie wstępnej tygodniowa liczba godzin języka hiszpańskiego wynosi 18. Dodatkowo uczeń realizuje zajęcia z języka polskiego, matematyki i wychowania fizycznego. Od kandydatów nie jest wymagana znajomość języka hiszpańskiego. Przystępują oni tylko do egzaminu z predyspozycji językowych. Aktywny udział w prowadzeniu tej klasy ma Ambasada Królestwa Hiszpanii. Uczestniczy w doposażaniu uczniów w pomoce naukowe, organizuje konkursy, sponsoruje nagrody. Uczniowie tej klasy mogą brać udział w wymianie ze szkołami w Hiszpanii oraz atrakcyjnych wyjazdach do szkół językowych w Maladze i Madrycie.

1F / P_MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
148.55157.19168.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa matematyczno- językowa przygotowuje do podjęcia dalszych studiów na kierunkach technicznych lub przyrodniczych. Uczeń realizuje w zakresie rozszerzonym program matematyki, języka obcego oraz przedmiot do wyboru spośród: fizyki, chemii lub geografii. Uczeń ma możliwość wyboru języka obcego realizowanego w zakresie podstawowym i rozszerzonym spośród języków: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego (wymagana liczba chętnych do powstania grupy na poziomie rozszerzonym 12 osób). W rekrutacji punktowany jest język obcy nowożytny, z którego uczeń ma wyższą ocenę końcoworoczną.