konto
XIV Liceum im. mjr Henryka Sucharskiego

Ocena: 4.38

Oceń Placowkę

Profile XIV Liceum im. mjr Henryka Sucharskiego Katowice

1Ap / policyjna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiageografiahistoriainformatykajęzyk angielskitechnikawoswf
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
52.597.44147.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa policyjna realizuje autorski program w zakresie edukacji obronnej z elementami wiedzy o policji, a wiedza o społeczeństwie oraz historia będą realizowane w zakresie rozszerzonym .Program realizowany w tej klasie zwiększy szansę naszych absolwentów na uzyskanie bardzo dobrych wyników z testów wiedzy przy rekrutacji do policji oraz do szkół oficerskich i podoficerskich.

Nasi uczniowie będą także przygotowani do zdania z dobrym wynikiem testu sprawności fizycznej obowiązującego przy przyjęciu do szkół policyjnych.

Ciekawa i pełna różnorodnych wyzwań praca we współczesnej policji wymaga otwartości na kontakty również międzynarodowe.

Organizowanie różnorodnych imprez międzynarodowych, które zabezpiecza policja wymaga znajomości języka angielskiego, który będzie nauczany w tej klasie na poziomie rozszerzonym. 
*W przypadku osób, które chciały by uczyć się języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym będzie taka możliwość jeśli zgłosi się co najmniej 12 chętnych.

Pomożemy Ci przygotować się do wykonywania zawodu policjanta organizując 
w trakcie nauki:
-wyjazdy na zajęcia do jednostek policji
-obozy survivalowe
-zajęcia z musztry
-zajęcia na strzelnicy
-zajęcia w Szkole Policji w Katowicach
-udział w zawodach klas policyjnych w Pile (do tej pory uczestniczyliśmy 
z bardzo dobrymi rezultatami)
-otrzymasz certyfikaty potwierdzające twoje umiejętności

1Bw / wojskowa rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiageografiahistoriainformatykajęzyk angielskitechnikawoswf
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
49.793.99146.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa wojskowa 1bw realizuje autorski program w zakresie edukacji obronnej 
z elementami szkolenia wojskowego a geografia i fizyka będą realizowane 
w zakresie rozszerzonym.

Program realizowany w tej klasie zwiększy szansę naszych absolwentów na uzyskanie bardzo dobrych wyników z testów wiedzy przy rekrutacji do wojska oraz szkół oficerskich.

Nasi uczniowie będą także przygotowani do zadań wynikających ze specyfiki służb mundurowych.

Na zajęciach fizycznych zostaną przygotowani kondycyjnie do służby wojskowej.

Pomożemy Ci przygotować się do wykonywania zawodu żołnierza, organizując w trakcie nauki:
-wyjazdy na zajęcia do jednostek wojskowych,
-obozy survivalowe,
-zajęcia z musztry,
-zajęcia na strzelnicy,
-marsze kondycyjne,
- dodatkowe umiejętności zdobywane na zajęciach z geografii, znacząco wpłyną na lepsze i sprawniejsze poruszanie się w terenie na podstawie mapy oraz kompasu, 
- praca z mapą topograficzną umożliwi precyzyjne określanie położenia względem innych obiektów znajdujących się w naszym otoczeniu, 
- testy sprawnościowe przygotowują do służby wojskowej
-otrzymasz certyfikaty potwierdzające twoje umiejętności.

1Cpoż / pożarnicza rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiageografiahistoriainformatykajęzyk angielskitechnikawoswf
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
82.65114152.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa 1cpoż pożarnicza realizuje autorski program w zakresie edukacji obronnej z elementami szkolenia wojskowego i pożarniczego, a geografia i chemia będą realizowane w zakresie rozszerzonym.

Program realizowany w tej klasie zwiększy szansę naszych absolwentów na uzyskanie bardzo dobrych wyników z testów wiedzy przy rekrutacji do straży oraz szkół oficerskich i aspirantów pożarnictwa.

Nasi uczniowie będą także przygotowani do zdania z dobrym wynikiem wstępnych testów sprawnościowych do szkół pożarniczych i wojskowych.

Pomożemy Ci przygotować się do wykonywania zawodu strażaka organizując w trakcie nauki:
-wyjazdy na zajęcia do jednostek PSP,
-obozy survivalowe,
-zajęcia z musztry,
-zajęcia na strzelnicy,
-marsze kondycyjne,
-dodatkowe zajęcia z fizyki i chemii, przygotowujące do zaliczenia testów wstępnych do Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Poznaniu lub Częstochowie.
-otrzymasz certyfikaty potwierdzające twoje umiejętności.

1Dart / artystyczna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskimuzykaplastykawosbiologiageografiahistoriainformatykatechnika
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
80.297.27150.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa 1d artystyczna ma już w naszej szkole kilkuletnią tradycję. 
Ci, którzy wybiorą tę klasę, będą mieli możliwość wszechstronnego rozwoju wszystkich swoich humanistycznych zainteresowań.

Poznacie warsztat dziennikarski, będziecie mogli wyrazić siebie, uczestnicząc w zajęciach aktorskich.

Organizujemy dla was warsztaty z zawodowymi dziennikarzami, współpracujemy z Wydziałem Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego oraz z TV SILESIA.

Dzięki warsztatom przeprowadzanym przez profesjonalnych dziennikarzy będziecie mogli poznać specyfikę pracy w redakcji prasowej, radiowej i telewizyjnej.

Nauczycie się pisać artykuły prasowe, przeprowadzać wywiady i relacjonować zdarzenia, patrząc bez zmrużenia oka w obiektyw kamery.

Wybierając klasę artystyczno-dziennikarską, uzyskacie przydatną wiedzę o świecie współczesnym, kulturze oraz literaturze.

Pomoże wam w tym nauka na poziomie rozszerzonym języka polskiego, historii.

Jako drugi język obcy w tej klasie będzie nauczany język hiszpański.

Uzyskacie w ten sposób przygotowanie do różnego typu studiów: dziennikarstwa, prawa, historii, stosunków międzynarodowych, psychologii, kierunków filologicznych i artystycznych.
W tej klasie będziesz uczestniczył/a:
- w zajęciach Akademii Filmowej
- w warsztatach dziennikarskich
- w zajęciach w studiu telewizyjnym i radiowym( współpraca z Wydziałem Radia
i TV na UŚ)
- w zajęciach warsztatowych w studiu telewizyjnym TV SILESIA
- będziesz mógł redagować gazetkę szkolną i poprowadzić audycje przez radiowęzeł szkolny
- na zainteresowanych aktorstwem czekają interesujące zajęcia i występy na scenie szkolnej i nie tylko oraz warsztaty teatralne
- częste będą też wyjazdy poświęcone poznaniu historii kultury i regionu

1O / ogólna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskimuzykaplastykawosbiologiageografiahistoriainformatykatechnika
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
71.8595.5123.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -