XIII Liceum

Ocena: 3.66

Oceń Placowkę

Profile XIII Liceum Szczecin na rok 2019/2020

G_ / społeczno-prawna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:wos
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
162185.11200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa dla uczniów zamierzających studiować: prawo, dziennikarstwo, ekonomię, politologię, stosunki międzynarodowe także dla zainteresowanych: filologią polską, angielską lub niemiecką.
Oprócz realizacji rozszerzonego programu historii i wiedzy o społeczeństwie, uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z dodatkowego przedmiotu elementy prawa. Zajęcia praktyczne i teoretyczne w ramach tego przedmiotu będą odbywały się na Wydziale Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dla zainteresowanych uczniów tej klasy przewidziane są zajęcia przygotowujące do olimpiad: historycznej, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o prawach człowieka oraz literatury i języka polskiego.

G_ / biologiczno-chemiczny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
175193.66200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa dla uczniów zainteresowanych studiowaniem: medycyny, biologii, biotechnologii, ochrony środowiska i innych nauk przyrodniczych.
Dla zainteresowanych możliwość przygotowania się do udziału w olimpiadzie biologicznej, chemicznej, wiedzy ekologicznej oraz wiedzy o żywieniu i żywności.

G_ / matematyczno-przyrodnicza dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
167.6184.76200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Uczniowie tej klasy będą realizować w zwiększonym godzinowym zakresie matematykę, fizykę i geografię, co umożliwi im zdanie matury na poziomie rozszerzonym z tych przedmiotów (zainteresowanym udział w olimpiadzie geograficznej), a następnie podjęcie studiów na kierunkach politechnicznych ale także ekonomicznych.

G_ / matematyczno-fizyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
183.4197.96200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa dla uczniów, którzy zamierzają zdawać maturę na poziomie rozszerzonym z matematyki i fizyki, a w przyszłości studiować: informatykę, matematykę, fizykę, kierunki politechniczne. Szczególnie jednak, tych, którzy chcą brać udział w olimpiadach: matematycznej, fizycznej, informatycznej, astronomicznej oraz wiedzy technicznej.

P_ / biologiczno ? chemiczny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa dla uczniów zainteresowanych studiowaniem: medycyny, biologii, biotechnologii, ochrony środowiska i innych nauk przyrodniczych. Dla chętnych, możliwość przygotowania się do udziału w olimpiadzie biologicznej, chemicznej i ekologicznej.

P_ / matematyczno - przyrodniczy dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:geografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Uczniowie tej klasy będą realizować w zwiększonym  godzinowym zakresie matematykę, fizykę i geografię, co umożliwi im zdanie matury na poziomie rozszerzonym z tych przedmiotów (zainteresowanym udział w olimpiadzie geograficznej, wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości), a następnie podjęcie studiów na kierunkach politechnicznych i/lub ekonomicznych.

P_ / matematyczno - fizyczny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:informatyka
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa dla uczniów, którzy zamierzają zdawać maturę na poziomie rozszerzonym z matematyki i fizyki, a w przyszłości studiować: informatykę, matematykę, fizykę lub kierunki politechniczne. Szczególnie jednak, dla tych, którzy chcą brać udział w olimpiadach: matematycznej, fizycznej, informatycznej, astronomicznej oraz wiedzy technicznej.

P_ / społeczno - prawny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:wos
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa dla uczniów zamierzających studiować: prawo, dziennikarstwo, ekonomię, politologię, stosunki międzynarodowe także dla zainteresowanych: filologią polską, angielską lub niemiecką.
Oprócz realizacji rozszerzonego programu historii i wiedzy o społeczeństwie, uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z dodatkowego przedmiotu elementy prawa. Zajęcia praktyczne i teoretyczne w ramach tego przedmiotu będą odbywały się na Wydziale Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dla zainteresowanych uczniów tej klasy przewidziane są zajęcia przygotowujące do olimpiad: historycznej, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o prawach człowieka oraz literatury i języka polskiego.