konto
XIII Liceum

Ocena: 3.59

Oceń Placowkę

Profile XIII Liceum Szczecin

1A / społeczno-prawny rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriaWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
153.25162.37180.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

 

Profil dla uczniów zamierzających studiować: historię, prawo, dziennikarstwo, ekonomię, politologię, filozofię, historię sztuki, psychologię, socjologię, europeistykę, stosunki międzynarodowe, a także dla zainteresowanych filologią polską, angielską i niemiecką.

Oprócz  realizacji rozszerzonego programu historii i wiedzy o społeczeństwie, uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z dodatkowego przedmiotu: elementy prawa. Zajęcia praktyczne i teoretyczne w ramach tego przedmiotu będą prowadzone przez wykładowców Wydziału Prawa US, radców prawnych Okręgowej  Izby Radców Prawnych oraz adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć  symulacjach rozpraw sądowych, oraz w debatach oxfordzkich.

Dla zainteresowanych uczniów tej klasy przewidziane są także zajęcia w ramach Indywidualnego Programu Nauki: języka polskiego, filozofii, historii i wiedzy o społeczeństwie, w celu przygotowania do udziału w olimpiadach przedmiotowych.

1B / biologiczno-chemiczny rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
175.5180.87187.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

To jest oczywiście profil dedykowany przede wszystkim przyszłym studentom uczelni medycznych, ale także kierunków uniwersyteckich i politechnicznych, takich jak: biologia, biotechnologia czy szeroko rozumiana ochrona środowiska. Klasa objęta jest patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

W programie dużo jest zajęć laboratoryjnych oraz lekcji prowadzonych z wykorzystaniem technologii internetowej i multimedialnej w celu ułatwienia wizualizacji omawianych procesów biologicznych i reakcji chemicznych.

Dla zainteresowanych uczniów, poza lekcjami, zajęcia przygotowujące do udziału w olimpiadach; biologicznej, chemicznej, ekologicznej oraz wiedzy o żywieniu i żywności.

1C / matematyczno-przyrodniczy rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
163.75173.12189.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

To profil, którego absolwenci najczęściej wybierają studia na politechnice (Politechnika Warszawska, Wrocławska, ew. Poznańska) lub uczelniach ekonomicznych (głównie Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Uczniowie tej klasy są przygotowywani do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i geografii, dzięki czemu mają bardzo szerokie możliwości wyboru późniejszego kierunku studiów (może to być również medycyna na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym).

Z klas matematyczno- przyrodniczych wywodzą się najczęściej finaliści i laureaci olimpiad: geograficznej, wiedzy ekonomicznej oraz przedsiębiorczości.

1D / matematyczno-fizyczny rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
200200200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jeżeli marzysz o studiach w Oxfordzie lub Cambridge, ewentualnie myślisz o Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych lub Informatyce na Uniwersytecie Warszawskim, czy też o najtrudniejszych kierunkach na Politechnice Warszawskiej, jeżeli nie straszna Ci nauka matematyki i fizyki na najwyższym poziomie, to jest to profil właśnie dla Ciebie. Po ukończeniu tej klasy bardzo dobry wynik egzaminu maturalnego z matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym, to będzie czysta formalność.

Tutaj nauczyciele przygotują Cię dodatkowo, do startu w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach i konkursach matematycznych, fizycznych, informatycznych, z astronomii i astrofizyki oraz wiedzy technicznej.

Gdybyś chciał znaleźć „mat-fiz” na zbliżonym poziomie, musiałbyś wyjechać do Warszawy lub Krakowa, ale dzięki tej klasie nie ma takiej potrzeby.