konto
XIII Liceum

Ocena: 3.7

Oceń Placowkę

Profile XIII Liceum Szczecin

P_ / biologiczno ? chemiczny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
172.85178.19184.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa dla uczniów zainteresowanych studiowaniem: medycyny, biologii, biotechnologii, ochrony środowiska i innych nauk przyrodniczych. Dla chętnych, możliwość przygotowania się do udziału w olimpiadzie biologicznej, chemicznej i ekologicznej.

P_ / matematyczno - przyrodniczy rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
162.65174.1189.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie tej klasy będą realizować w zwiększonym  godzinowym zakresie matematykę, fizykę i geografię, co umożliwi im zdanie matury na poziomie rozszerzonym z tych przedmiotów (zainteresowanym udział w olimpiadzie geograficznej, wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości), a następnie podjęcie studiów na kierunkach politechnicznych i/lub ekonomicznych.

P_ / matematyczno - fizyczny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
185.85188.23192.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa dla uczniów, którzy zamierzają zdawać maturę na poziomie rozszerzonym z matematyki i fizyki, a w przyszłości studiować: informatykę, matematykę, fizykę lub kierunki politechniczne. Szczególnie jednak, dla tych, którzy chcą brać udział w olimpiadach: matematycznej, fizycznej, informatycznej, astronomicznej oraz wiedzy technicznej.

P_ / społeczno - prawny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
151.9167.48189.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa dla uczniów zamierzających studiować: prawo, dziennikarstwo, ekonomię, politologię, stosunki międzynarodowe także dla zainteresowanych: filologią polską, angielską lub niemiecką.
Oprócz realizacji rozszerzonego programu historii i wiedzy o społeczeństwie, uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z dodatkowego przedmiotu elementy prawa. Zajęcia praktyczne i teoretyczne w ramach tego przedmiotu będą odbywały się na Wydziale Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dla zainteresowanych uczniów tej klasy przewidziane są zajęcia przygotowujące do olimpiad: historycznej, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o prawach człowieka oraz literatury i języka polskiego.