konto
XIII Liceum im. Bohaterów Westerplatte

Ocena: 3.45

Oceń Placowkę

Profile XIII Liceum im. Bohaterów Westerplatte Kraków

A / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiabiologia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
167.5169.69181.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przygotowuje do studiów na kierunkach medycznych, przyrodniczych oraz związanych z biotechnologią i ochroną środowiska.

B / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
165.55169.55189
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przygotowuje do studiów na kierunkach: ekonomia, matematyka, turystyka i rekreacja, geologia, europeistyka.

C / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
161.7167.61179.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przygotowuje do studiów na kierunkach medycznych, przyrodniczych oraz związanych z biotechnologią i ochroną środowiska.

D / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
163.85167.43179.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przygotowuje do studiów na kierunkach inżynierskich związanych z matematyką, fizyką i astronomią, informatyką, elektroniką.

E / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
157.7163.66200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przygotowuje do studiów humanistycznych, filologiczno-kulturoznawczych, prawniczych oraz studiów związanych z naukami społecznymi, politologią, dziennikarstwem, komunikacją społeczną.

F / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy) język niemiecki (proponowany) język włoski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykaWOSjęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
161.4165.25175.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej: WOS, język włoski/język niemiecki (do wyboru), język angielski

Przygotowuje do studiów filologicznych oraz studiów na kierunkach: turystyka i rekreacja, ekonomia, komunikacja społeczna, europeistyka, stosunki międzynarodowe.