konto
XIII Liceum im. Bohaterów Westerplatte

Ocena: 3.45

Oceń Placowkę

Wyniki matur XIII Liceum im. Bohaterów Westerplatte Kraków

Wyniki z matur 2023 formuła 2023

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 57.06% 17
chemia pisemny rozszerzony - 61.67% 21
filozofia pisemny rozszerzony - 42% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 26.91% 11
geografia pisemny rozszerzony - 67.81% 42
historia pisemny rozszerzony - 52% 1
historia muzyki pisemny rozszerzony - 17% 1
historia sztuki pisemny rozszerzony - 43.57% 7
informatyka pisemny rozszerzony - 38.18% 11
język angielski pisemny podstawowy 100% 93.66% 164
język angielski ustny podstawowy 100% 91.13% 164
język angielski pisemny rozszerzony - 81.11% 156
język francuski pisemny rozszerzony - 90% 1
język hiszpański pisemny rozszerzony - 58.5% 2
język niemiecki pisemny rozszerzony - 87% 1
język polski ustny podstawowy 100% 79.3% 164
język polski pisemny podstawowy 100% 70.34% 164
język polski pisemny rozszerzony - 67% 40
język włoski pisemny rozszerzony - 74% 4
matematyka pisemny podstawowy 100% 88.88% 164
matematyka pisemny rozszerzony - 52.56% 107
WOS pisemny rozszerzony - 53.38% 8

Porównanie średnich wyników matur 2023 formuła 2023

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2022

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 52.5% 38
chemia pisemny rozszerzony - 40% 16
fizyka pisemny rozszerzony - 39.44% 18
geografia pisemny rozszerzony - 55.5% 46
historia pisemny rozszerzony - 46% 2
historia sztuki pisemny rozszerzony - 31.5% 2
język angielski pisemny podstawowy 100% 94.47% 167
język angielski pisemny rozszerzony - 76.72% 159
język polski pisemny podstawowy 100% 61.31% 169
język polski pisemny rozszerzony - 64.83% 48
język włoski pisemny rozszerzony - 63.5% 4
matematyka pisemny podstawowy 100% 83.8% 169
matematyka pisemny rozszerzony - 45.86% 97
WOS pisemny rozszerzony - 43.94% 18

Porównanie średnich wyników matur 2022

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 39.42% 33
chemia pisemny rozszerzony - 36.96% 27
filozofia pisemny rozszerzony - 8% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 19.8% 5
geografia pisemny rozszerzony - 50.13% 32
historia pisemny rozszerzony - 42% 2
historia sztuki pisemny rozszerzony - 39% 4
informatyka pisemny rozszerzony - 24% 1
język angielski pisemny podstawowy 100% 95.18% 158
język angielski pisemny rozszerzony - 74.57% 148
język francuski pisemny rozszerzony - 56% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 74% 2
język niemiecki pisemny rozszerzony - 35% 2
język polski pisemny podstawowy 99.38% 66.19% 160
język polski pisemny rozszerzony - 48.44% 39
język włoski pisemny rozszerzony - 66% 6
matematyka pisemny podstawowy 99.38% 79.18% 160
matematyka pisemny rozszerzony - 34.53% 86
WOS pisemny rozszerzony - 46.44% 9

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony