konto
XIII Liceum im. gen. J. Hallera

Wyniki matur XIII Liceum im. gen. J. Hallera Bydgoszcz

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
geografia pisemny rozszerzony - 16.33% 3
historia pisemny rozszerzony - 10% 6
język angielski pisemny podstawowy 83.33% 55.83% 12
język angielski pisemny rozszerzony - 55.5% 4
język polski pisemny podstawowy 76.92% 38.38% 13
matematyka pisemny podstawowy 30.77% 23.08% 13

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
geografia pisemny rozszerzony - 13% 5
historia pisemny rozszerzony - 7% 3
język angielski pisemny podstawowy 69% 59% 13
język angielski pisemny rozszerzony - 64% 4
język polski pisemny podstawowy 62% 32% 13
matematyka pisemny podstawowy 15% 21% 13
wos pisemny rozszerzony - 8% 3

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
historia pisemny rozszerzony - 11% 4
język angielski ustny podstawowy 83% 48% 12
język angielski pisemny podstawowy 73% 59% 11
język angielski pisemny rozszerzony - 41% 3
język polski pisemny podstawowy 62% 29% 13
język polski ustny podstawowy 93% 48% 14
matematyka pisemny podstawowy 31% 24% 13
wos pisemny rozszerzony - 17% 5

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
język polski pisemny podstawowy 67% 28% 3
matematyka pisemny podstawowy 33% 28% 3

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
geografia pisemny rozszerzony - 30% 3
historia pisemny rozszerzony - 40% 1
język angielski pisemny podstawowy 100% 75% 10
język angielski ustny podstawowy 100% 64% 11
język angielski pisemny rozszerzony - 78% 2
język polski pisemny podstawowy 70% 47% 10
język polski ustny podstawowy 82% 62% 11
matematyka pisemny podstawowy 50% 27% 10
wos pisemny rozszerzony - 20% 6