XII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego

Ocena: 2.35

Oceń Placowkę

Profile XII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego Łódź na rok 2018/2019

a / matematyczno-fizyczno-językowa dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

fizyka język angielski matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
16800
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa matematyczno-fizyczno-językowa 
stworzona z myślą o kierunkach politechnicznych, a w szczególności IFE. Rozszerzony język angielski będzie realizowany w grupach międzyoddziałowych. Podobnie drugi język, który nie jest rozszerzony, ale jest wzmocniony [9 godz. w cyklu], aby stworzyć uczniom tej klasy możliwość zdawania drugiego języka na poziomie podstawowym. Do matematyki dodano przedmiot uzupełniający geometrię, aby szczególnie dobrze przygotować uczniów z tego niezwykle trudnego działu matematyki.

b / matematyczno-fizyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

fizyka matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
162.200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa bardzo matematyczno-fizyczna 
stworzona z myślą o kierunkach politechnicznych oraz olimpiadach matematycznej i fizycznej. Uczniami klas B są finaliści olimpiady matematycznej 2016 i 2017 r. Klasa będzie realizowała program autorski opracowany z myślą o konkursach i olimpiadach. Jeśli w tej klasie znajdzie się grupa 10 uczniów zainteresowanych zdawaniem matury z informatyki - od II klasy będzie możliwość realizowania rozszerzonej informatyki dla tej grupy uczniów kosztem 3 godzin fizyki i 3 godzin matematyki.

c / matematyczno-historyczno-językowa dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

historia język angielski matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
147.600
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa matematyczno-historyczno-językowa stworzona przede wszystkim z myślą o prawie, ale także innych kierunkach prawnych, ekonomicznych oraz socjologicznych. Połączenie matury rozszerzonej z matematyki, języka polskiego i historii daje niemal 100% pewność, że absolwent tej klasy dostanie się na prawo. Rozszerzony język angielski oraz wzmocniony drugi język obcy stwarza solidne podstawy do zdawania matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i drugiego języka obcego na poziomie podstawowym. 
Istnieje możliwość wymiany realizowanych przedmiotów rozszerzonych [historii na geografię] i uzupełniających [j. polski maturalny na WOS maturalny] z kl. D.

d / matematyczno-geograficzno-językowa dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

geografia język angielski matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
15300
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa matematyczno-geograficzno-językowa ze wzmocnionym WOS-em 
stworzona z myślą o ekonomii, SGH, turystyce i rekreacji oraz innych kierunkach ekonomicznych, geograficznych, socjologicznych. Rozszerzony język angielski oraz wzmocniony drugi język [9 godz. w cyklu] daje silne podstawy do zdawania języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i drugiego języka na poziomie podstawowym. Przedmiot uzupełniający WOS maturalny przygotuje uczniów tej klasy do zdawania matury z wiedzy o społeczeństwie. Istnieje możliwość wymiany realizowanych przedmiotów rozszerzonych [geografii na historię] i uzupełniających [WOS maturalny na j. polski maturalny] z kl. C.

e / matematyczno-przyrodnicza dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia chemia matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiachemia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
161.800
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa matematyczno-przyrodnicza z rozszerzoną matematyką, biologią i chemią stworzona z myślą o medycynie, biotechnologii oraz innych kierunkach medycznych, ale także politechnicznych. Chociaż klasa tak stworzona została z myślą o medycynie i biotechnologii w równym stopniu otwiera możliwość dostania się na politechnikę i jest przy tym szczególnie polecana tym kandydatom, którzy woleliby się dostać na Politechnikę w oparciu o egzaminy z matematyki i chemii niż z matematyki i fizyki.