konto
XII Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie

Ocena: 2.63

Oceń Placowkę

Profile XII Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie Poznań

1a / ekonomiczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
164.2168.49185.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa akademicka o profilu ekonomicznym:
•Patronat sprawuje Wydział Ekonomii UEP w Poznaniu (od r. 2014).
•Ze względu na akademicki charakter klasy uczniowie periodycznie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni.
•To profil dla osób dociekliwych, pragnących posiąść umiejętność poznawania oraz wyjaśniania zjawisk kulturowych, społecznych, ekonomicznych, gospodarczych i politycznych.
•Pozwala rozwijać zainteresowania przedmiotami matematycznymi i przyrodniczymi, a szczególnie geografią.
•Umożliwia uczestniczenie w lekcjach muzealnych, warsztatach w Palmiarni i Bibliotece Ekologicznej, wycieczkach krajoznawczych, zielonych szkołach, akcjach proekologicznych.
•Daje możliwość poznawania regionu i kraju.
•Przygotowuje do udziału w konkursach geograficznych, matematycznych.
•Umożliwia spotkania z pracownikami wyższych uczelni.
•Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie do studiów na UAM (na takich kierunkach jak np. geografia, turystyka i rekreacja), na uniwersytecie przyrodniczym (np. planowanie przestrzenne, architektura krajobrazu) czy uniwersytecie ekonomicznym (np. towaroznawstwo, finanse).

Przedmiotami wiodącymi w tej klasie są geografia i matematyka

Język obcy wiodący: j. angielski, drugi język obcy: j. rosyjski/j. niemiecki do wyboru, o utworzeniu grupy z drugiego języka obcego zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej (minimum 14 osób).

1b / humanistyczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
160.45165.63190.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Profil artystyczny.
•Uczniowie tej klasy periodycznie uczestniczą w wykładach i seminariach prowadzonych przez doświadczonych pedagogów oraz pracowników naukowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.
•Blok zajęć w ramach edukacji filmowej to zajęcia z dziedziny filmoznawstwa, cykle wykładów, spotkania z twórcami filmowymi.
•Program klasy ma charakter innowacyjny. Jest skierowany do uczniów pragnących pogłębiać swoją wiedzę oraz zdobywać umiejętności w zakresie odbioru i interpretacji utworów dramatycznych, doskonalenia technik aktorskich i technik prezentacji, analizy i interpretacji dzieła filmowego, a także poznania całej kultury audiowizualnej i medialnej.
•Specjalistyczne zajęcia warsztatowe odbywają się w oddzielnych grupach – filmoznawczej i teatrologicznej.
•Uczniowie zapoznają się z teorią oraz historią teatru i dramatu, doskonalą techniki aktorskie na specjalistycznych warsztatach teatralnych.
•Podczas warsztatów filmoznawczych poznają historię kina polskiego i światowego oraz zdobywają wiedzę na temat języka filmu, uczestniczą w zajęciach DKF-u.
•Biorą udział w przeglądach i festiwalach filmowych oraz teatralnych, wykładach i seminariach organizowanych przez Katedrę Filmu TV i Nowych Mediów UAM.
•Realizują własne filmy dokumentalne.

•Oglądają filmy, o których mówią wszyscy, i takie, których nikt nie widział!

Przedmiotami wiodącymi w tej klasie są  język polski, historia i WOS

Język obcy wiodący: j. angielski, drugi język obcy: j. hiszpański/j. francuski do wyboru, o utworzeniu grupy z drugiego języka obcego zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej (minimum 14 osób).

1c / humanistyczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriawos
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
160.2164.16174.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1d / biologiczno-chemiczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiabiologia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
165.15168.85190
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa o profilu biologiczno-medycznym.
•Klasa medyczna to propozycja skierowana do uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, a szczególnie biologią i chemią.
•Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie do studiów na uczelniach medycznych (np. na wydziale lekarskim, na stomatologii, farmacji, fizjoterapii, analityce medycznej, pielęgniarstwie, położnictwie, kosmetologii, ratownictwie medycznym), na uniwersytecie (np. na biologii, chemii, biotechnologii, psychologii, pedagogice) czy na uniwersytecie przyrodniczym (np. na weterynarii, technologii żywienia).

Przedmiotami wiodącymi są biologia i chemia

Język obcy wiodący: j. angielski, drugi język obcy: j. hiszpański/j. niemiecki do wyboru, o utworzeniu grupy z drugiego języka obcego zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej (minimum 14 osób).

1e1 / politechniczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
165.55167.11171.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

•Nauka w tej klasie bardzo dobrze przygotowuje do studiów na kierunkach ścisłych, uczy systematyczności, planowania, wykonania i analizy własnych działań.
•Uczniowie biorą udział w Infizmanii – szkolnym dniu matematyki, fizyki.
•Uczestniczą w wykładach otwartych organizowanych przez uczelnie wyższe, zwiedzaniu laboratoriów naukowych, wycieczkach edukacyjnych.
•Angażują się w projekty unijne przeznaczone dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi.

Przedmiotami wiodącymi są matematyka i fizyka

Język obcy wiodący: j. angielski, drugi język obcy: j. rosyjski/j. niemiecki do wyboru, o utworzeniu grupy z drugiego języka obcego zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej (minimum 14 osób).

1e2 / politechniczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
167.9173.9190.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa o profilu politechnicznym.
•Nauka w tej klasie bardzo dobrze przygotowuje do studiów na kierunkach ścisłych, uczy systematyczności, planowania, wykonania i analizy własnych działań.
•Uczniowie biorą udział w Infizmanii – szkolnym dniu matematyki, fizyki.
•Uczestniczą w wykładach otwartych organizowanych przez uczelnie wyższe, zwiedzaniu laboratoriów naukowych, wycieczkach edukacyjnych.
•Angażują się w projekty unijne przeznaczone dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi.

Przedmiotami wiodącymi są matematyka i informatyka

Język obcy wiodący: j. angielski, drugi język obcy: j. rosyjski/j. niemiecki do wyboru, o utworzeniu grupy z drugiego języka obcego zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej (minimum 14 osób).