konto
XII Liceum im. Henryka Sienkiewicza

Ocena: 3.65

Oceń Placowkę

Profile XII Liceum im. Henryka Sienkiewicza Warszawa

1a / fiz-inf-mat rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
162.8166.33173.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Oddział dla kandydatów szczególnie zainteresowanych naukami ścisłymi i praktycznym wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych działach matematyki i fizyki. W ofercie przewidujemy m. in. zajęcia z algorytmiki, programowania oraz uczestnictwo w wykładach i laboratoriach organizowanych przez wyższe uczelnie.

1b / geogr-mat-ang rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
163.35166.32173.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Oddział dla kandydatów szczególnie zainteresowanych zagadnieniami geograficzno-społecznymi i ekonomicznymi w kraju i na świecie, którzy chcą w przyszłości poruszać się w problematyce międzynarodowej zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. W ofercie przewidujemy m. in. zajęcia poświęcone geografii turystycznej i gospodarczej oraz kulturze krajów anglosaskich.

1c / biol-chem-mat rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
155.4162.5172.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Oddział dla kandydatów szczególnie zainteresowanych naukami przyrodniczymi, którzy chcą w przyszłości studiować na kierunkach biologiczno-chemicznych i medycznych. W ofercie przewidujemy m. in. uczestnictwo w wykładach i laboratoriach organizowanych przez wyższe uczelnie oraz w wycieczkach krajoznawczo-przyrodniczych.

1d / pol-hist-wos rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriawos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
153.55160.23174.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Oddział dla kandydatów szczególnie zainteresowanych naukami humanistycznymi i problematyką międzynarodową. W ofercie przewidujemy m. in. warsztaty dziennikarskie, teatralne i filmowe oraz uczestnictwo w zajęciach z wiedzy o teatrze poświęconych nowatorskim formom działalności pracy scenografa i reżysera oraz wyjazdy w ramach wymiany międzynarodowej do najbliższych sąsiadów Polski oraz państw zachodnich funkcjonujących w strukturach Unii Europejskiej.