XII Liceum im. Henryka Sienkiewicza

Ocena: 3.93

Oceń Placowkę

Profile XII Liceum im. Henryka Sienkiewicza Warszawa na rok 2018/2019

A / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
150.2159.18166.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Oddział dla kandydatów szczególnie zainteresowanych naukami ścisłymi i praktycznym wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w rożnych działach matematyki i fizyki. W ofercie przewidujemy m. in. zajęcia z algorytmiki, programowania oraz uczestnictwo w wykładach i laboratoriach organizowanych przez wyższe uczelnie.

B / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
145.6155.3165.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Oddział dla kandydatów szczególnie zainteresowanych zagadnieniami geograficzno-społecznymi i ekonomicznymi w kraju i na świecie, ktorzy chcą w przyszłości poruszać się w problematyce międzynarodowej zarowno w życiu codziennym, jak i zawodowym. W ofercie przewidujemy m. in. zajęcia poświęcone geografii turystycznej i gospodarczej oraz kulturze krajów anglosaskich.

C / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
142.2155.94173.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Oddział dla kandydatów szczególnie zainteresowanych naukami przyrodniczymi, ktorzy chcą w przyszłości studiować na kierunkach biologiczno-chemicznych i medycznych. W ofercie przewidujemy m. in. uczestnictwo w wykładach i laboratoriach organizowanych przez wyższe uczelnie.

D / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:wos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
137.2149.66164
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Oddział dla kandydatów szczególnie zainteresowanych problematyką międzynarodową, w szczegolności zagadnieniami geograficzno-społecznymi oraz strukturami i funkcjonowaniem Unii Europejskiej. W ofercie przewidujemy m. in. wyjazdy w ramach wymiany międzynarodowej do najbliższych sąsiadow Polski oraz państw zachodnich, a także zajęcia poświęcone geografii społecznej i kulturze krajów.

E / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:wos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
140.4148.13165.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Oddział dla kandydatów szczególnie zainteresowanych naukami humanistycznymi. W ofercie przewidujemy m. in. warsztaty dziennikarskie, teatralne i filmowe oraz uczestnictwo w zajęciach z wiedzy o teatrze, poświęconych nowatorskim formom działalności pracy scenografa i reżysera.