XII Liceum im. Bolesława Chrobrego

Ocena: 3.32

Oceń Placowkę

Profile XII Liceum im. Bolesława Chrobrego Wrocław na rok 2018/2019

1 / matematyczno-ekonomiczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

geografia język angielski matematyka wos
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:wos
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
161.2166.4181
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

grupa matemematyczno-ekonomiczna pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, geografia lub wiedza o społeczeństwie; przedmioty uzupełniające: matematyka-statystyka, podstawy ekonomii, polityka i ekonomia; język pierwszy: język angielski; język drugi: język rosyjski

1 / historyczno-matematyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:geografiawos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
157.2166.62200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

grupa historyczno-matematyczna pod patronatem Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego realizująca 3 przedmioty w zakresie rozszerzonym: historię i matematykę oraz geografię lub wiedzę o społeczeństwie; język kontynuowany: język angielski; drugi język: język rosyjski

1 / historyczno-polonistyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

geografia historia język polski wos
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:geografiawos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
141.8158.22200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

grupa historyczno-polonistyczna pod patronatem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego; przedmioty rozszerzone: język polski, historia, geografia lub wiedza o społeczeństwie lub historia sztuki; język pierwszy: język angielski; język drugi: język francuski

1 / matematyczno-przyrodnicza dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia chemia geografia matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemiageografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
149.6160.61200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

grupa matemematyczno-przyrodnicza; przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, geografia; przedmiot uzupełniający: ekologia; język pierwszy: język angielski; język drugi: język francuski