konto
XII Liceum im. Bolesława Chrobrego

Ocena: 3.26

Oceń Placowkę

Profile XII Liceum im. Bolesława Chrobrego Wrocław

1 / HISTORYCZNO-MATEMATYCZNA+WOS rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
156.75168.78200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jeżeli równocześnie chcesz rozwijać swoje zainteresowania z dziedziny nauk ścisłych oraz humanistycznych i zagadnienia historyczne, polityczne czy prawne są twoją pasją i myślisz o studiach na kierunkach typu: prawo, dziennikarstwo, nauki społeczne, ekonomia, matematyka stosowana to powinieneś wybrać ten profil.
Będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym:
• MATEMATYKI, HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
• JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA: NIEMIECKIEGO LUB FRANCUSKIEGO LUB ROSYJSKIEGO.
Częścią procesu edukacyjnego są:
• wycieczki profilowe
• wyjazdy w ramach projektu Edukacja w Miejscach Pamięci
• wyjazdy do teatrów
• sesje naukowe prowadzone przez pracowników dydaktycznych wyższych uczelni m.in. Uniwersytetu Wrocławskiego i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Uczniowie przygotowują się do udziału w olimpiadach i konkursach m.in.:
Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Lingwistyczna, Olimpiada Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiada Wiedzy o Prawie, Olimpiada Kreatywności, KOMA, ALFIK, Kangur, Wrocławskie Matematyczne Marsze na Orientację, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Łamigłówkach, SIGG16 – Rekiny przedsiębiorczości, Dolnośląskie Mecze Matematyczne, KOALA, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku, „Nabój”- matematyczny konkurs międzynarodowy,

Współpraca z wyższymi uczelniami – patronat: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

1 / HISTORYCZNO-MATEMATYCZNA+GEOGRAFIA rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriageografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
151.6162.53173.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jeżeli równocześnie chcesz rozwijać swoje zainteresowania z dziedziny nauk ścisłych oraz humanistycznych i zagadnienia historyczne, polityczne czy geograficzne są twoją pasją i myślisz o studiach na kierunkach typu: prawo, dziennikarstwo, ekonomia, matematyka stosowana, geografia – powinieneś wybrać ten profil.
Będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym:
• MATEMATYKI, HISTORII I GEOGRAFII
• JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA: NIEMIECKIEGO LUB FRANCUSKIEGO LUB ROSYJSKIEGO.
Częścią procesu edukacyjnego są:
• wycieczki profilowe
• wyjazdy w ramach projektu Edukacja w Miejscach Pamięci
• wyjazdy do teatrów
• sesje naukowe prowadzone przez pracowników dydaktycznych wyższych uczelni m.in. Uniwersytetu Wrocławskiego i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Uczniowie przygotowują się do udziału w olimpiadach i konkursach m.in.:
Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Lingwistyczna, Olimpiada Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego, Olimpiada Kreatywności, KOMA, ALFIK, Kangur, Wrocławskie Matematyczne Marsze na Orientację, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Łamigłówkach, SIGG16 – Rekiny przedsiębiorczości, Dolnośląskie Mecze Matematyczne, KOALA, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku, „Nabój”- matematyczny konkurs międzynarodowy,

Współpraca z wyższymi uczelniami – patronat: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

1 / MATEMATYCZNO-BIOLOGICZNA+CHEMIA rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
151.65168.03200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jeżeli interesujesz się naukami przyrodniczymi i myślisz o studiach na kierunkach typu: medycyna, farmacja, weterynaria, kosmetologia, zootechnika, fizjoterapia, inżynieria biomedyczna, analityka medyczna i biotechnologia,
– powinieneś wybrać ten profil.
Będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym:
• MATEMATYKI, BIOLOGII I CHEMII
• JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA: NIEMIECKIEGO LUB FRANCUSKIEGO LUB ROSYJSKIEGO.
Częścią procesu edukacyjnego są:
• wycieczki profilowe m.in. do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach, Myśliborzu, warsztaty antropologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, warsztaty ornitologiczne w Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej, warsztaty anatomiczne w Humanitarium, warsztaty zoologiczne, warsztaty botaniczne w Ogrodzie Botanicznym, zajęcia w Fokarium na Półwyspie Helskim,
• sesje naukowe w szkole prowadzone przez pracowników dydaktycznych wyższych uczelni m.in. Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.
• projekty: Klucz do przyszłości, Programy badawczo-edukacyjne EKO-Szkoła, Uniwersytet Młodego Przyrodnika
Uczniowie przygotowują się do udziału w olimpiadach i konkursach m.in.:
Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Lingwistyczna, Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Krajoznawcza, Drużynowy Konkurs Chemiczny, Konkurs Lwiątko, KOMA, ALFIK, Kangur, Wrocławskie Matematyczne Marsze na Orientację, Konkurs „ Mój las”, Konkurs Wiedzy „ Co w trawie piszczy”, Konkurs genetyczny, Dolnośląskie Mecze Matematyczne, KOALA, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku, Nabój- matematyczny konkurs międzynarodowy, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Łamigłówkach, Konkurs – Woda w przyrodzie, „Dzień lasu” z okazji Dnia Ziemi.

Współpraca z wyższymi uczelniami – patronat: Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

1 / MATEMATYCZNO-EKONOMICZNA+GEOGRAFIA rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosgeografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
156.15168.4180.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jeżeli interesujesz się matematyką i zagadnieniami z dziedziny ekonomii oraz myślisz o studiach na kierunkach typu: matematyka finansowa, finanse i rachunkowość, ekonomia, gospodarka międzynarodowa, gospodarka przestrzenna
– powinieneś wybrać ten profil.
Będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym:
• MATEMATYKI, JĘZYKA ANGIELSKIEGO I GEOGRAFII
• JĘZYKA NIEMIECKIEGO LUB FRANCUSKIEGO LUB ROSYJSKIEGO.
Częścią procesu edukacyjnego są:
• zajęcia na Giełdzie Papierów Wartościowych
• sesje naukowe prowadzone przez pracowników dydaktycznych wyższych uczelni m.in.: Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Bankowej.
Uczniowie przygotowują się do udziału w olimpiadach i konkursach m.in.:
Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Lingwistyczna, Olimpiada Statystyczna, Olimpiada Ekonomiczna, Olimpiada Przedsiębiorczości, Szkolny Poliglota, KOMA, ALFIK, Kangur, Wrocławskie Matematyczne Marsze na Orientację, SIGG16 – Rekiny przedsiębiorczości, Dolnośląskie Mecze Matematyczne, KOALA, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku, Nabój matematyczny konkurs międzynarodowy, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Łamigłówkach, Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej, Konkurs Krasomówczy w j. angielskim, Konkurs realioznawczy „Know America”, Podaruj uczucie – szkolny konkurs poetycki w j. obcych,.

Współpraca z wyższymi uczelniami – patronaty:Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

1 / HISTORYCZNO-POLONISTYCZNA+GEOGRAFIA rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriageografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
147.05160.5200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jeżeli interesujesz się literaturą, kulturą, historią, geografią i myślisz o studiach na kierunkach typu: filologie, prawo, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, geografia, filozofia to powinieneś wybrać ten profil.
Będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym:
• JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII I GEOGRAFII
• JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA: NIEMIECKIEGO LUB FRANCUSKIEGO LUB ROSYJSKIEGO.
Częścią procesu edukacyjnego są:
• wycieczki profilowe:
• wyjazdy w ramach projektu Edukacja w Miejscach Pamięci
• wyjazdy do teatrów
• warsztaty prawnicze, psychologiczne, artystyczne, geograficzne
• sesje naukowe prowadzone przez pracowników dydaktycznych wyższych uczelni m.in. Uniwersytetu Wrocławskiego i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,
• projekty: Kulturalna Dwunastka; Debaty oxfordzkie; Klasy filmowe – MAK przy współpracy DCF.
• Uczniowie tego profilu biorą udział w wielu olimpiadach i konkursach np. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Artystyczna, Olimpiada Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego, Olimpiada Solidarności, Olimpiada Wiedzy o Mediach, Olimpiada Kreatywności, Konkurs „Gruzja – fascynująca podróż”, Wielkie Dyktando Dwunastki, „ Potyczki Językowe” i inne

Współpraca z wyższymi uczelniami – patronat: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

1 / MATEMATYCZNO-BIOLOGICZNA+FIZYKA rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiafizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
146.5158.53170.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jeżeli interesujesz się naukami przyrodniczymi i myślisz o studiach na kierunkach typu: medycyna, farmacja, weterynaria, kosmetologia, zootechnika, fizjoterapia, inżynieria biomedyczna, analityka medyczna i biotechnologia, mechatronika, mechanika, fizyka i astronomia
– powinieneś wybrać ten profil.
Będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym:
• MATEMATYKI, BIOLOGII I FIZYKI
• JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA: NIEMIECKIEGO LUB FRANCUSKIEGO LUB ROSYJSKIEGO.
• wycieczki profilowe m.in. do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach, Myśliborzu, do obserwatorium astronomicznego w Chorzowie, warsztaty antropologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, warsztaty ornitologiczne w Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej, warsztaty anatomiczne w Humanitarium, warsztaty zoologiczne, warsztaty botaniczne w Ogrodzie Botanicznym, zajęcia w Fokarium na Półwyspie Helskim
• sesje naukowe w szkole prowadzone przez pracowników dydaktycznych wyższych uczelni m.in. Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.
• projekty: Klucz do przyszłości, Programy badawczo-edukacyjne EKO-Szkoła, Uniwersytet Młodego Przyrodnika.
Uczniowie przygotowują się do udziału w olimpiadach i konkursach m.in.:
Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Astronomiczna, Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Lingwistyczna, Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Konkurs Lwiątko, KOMA, ALFIK, Kangur, Wrocławskie Matematyczne Marsze na Orientację, Konkurs „ Mój las”, Konkurs Wiedzy „ Co w trawie piszczy”, Konkurs genetyczny, Dolnośląskie Mecze Matematyczne, KOALA, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku, Nabój- matematyczny konkurs międzynarodowy, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Łamigłówkach, Konkurs – Woda w przyrodzie, „Dzień lasu” z okazji Dnia Ziemi.

Współpraca z wyższymi uczelniami – patronat: Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

1 / HISTORYCZNO-POLONISTYCZNA+WOS rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia język polski wos
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
148.35171.43200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jeżeli interesujesz się literaturą, kulturą, historią, polityką, socjologią i myślisz o studiach na kierunkach typu: międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, filologie, prawo, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, nauki społeczne, filozofia, historia sztuki
– powinieneś wybrać ten profil.
Będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym:
• JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
• JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA: NIEMIECKIEGO LUB FRANCUSKIEGO LUB ROSYJSKIEGO.
Częścią procesu edukacyjnego są:
• wycieczki profilowe
• wyjazdy w ramach projektu Edukacja w Miejscach Pamięci
• wyjazdy do teatrów
• warsztaty prawnicze, psychologiczne, artystyczne
• sesje naukowe w szkole prowadzone przez pracowników dydaktycznych wyższych uczelni m.in. Uniwersytetu Wrocławskiego i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,
• projekty: Kulturalna Dwunastka; Debaty oxfordzkie; Klasy filmowe – MAK przy współpracy DCF.
Uczniowie przygotowują się do udziału w olimpiadach i konkursach m.in.:
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Artystyczna, Olimpiada Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiada Wiedzy o Prawie, Olimpiada Solidarności, Olimpiada Wiedzy o Mediach, Olimpiada Kreatywności, Konkurs „Gruzja – fascynująca podróż”,
Wielkie Dyktando Dwunastki „ Potyczki Językowe”.

Współpraca z wyższymi uczelniami – patronat: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

1 / MATEMATYCZNO-EKONOMICZNA+WOS rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski matematyka wos
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosgeografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
156.3172.08187.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jeżeli interesujesz się matematyką i zagadnieniami z dziedziny ekonomii oraz myślisz o studiach na kierunkach typu: matematyka finansowa, finanse i rachunkowość, ekonomia, gospodarka międzynarodowa, gospodarka przestrzenna
– powinieneś wybrać ten profil.
Będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym:
• MATEMATYKI, JĘZYKA ANGIELSKIEGO I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
• JĘZYKA NIEMIECKIEGO LUB FRANCUSKIEGO LUB ROSYJSKIEGO.
Częścią procesu edukacyjnego są:
• zajęcia na Giełdzie Papierów Wartościowych
• sesje naukowe prowadzone przez pracowników dydaktycznych wyższych uczelni m.in.: Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Bankowej.
Uczniowie przygotowują się do udziału w olimpiadach i konkursach m.in.:
Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Lingwistyczna, Olimpiada Statystyczna, Olimpiada Ekonomiczna, Olimpiada Przedsiębiorczości, Szkolny Poliglota, KOMA, ALFIK, Kangur, Wrocławskie Matematyczne Marsze na Orientację, SIGG16 – Rekiny przedsiębiorczości, Dolnośląskie Mecze Matematyczne, KOALA, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku, Nabój matematyczny konkurs międzynarodowy, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Łamigłówkach, Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej, Konkurs Krasomówczy w j. angielskim, Konkurs realioznawczy „Know America”, Podaruj uczucie – szkolny konkurs poetycki w j. obcych,.

Współpraca z wyższymi uczelniami – patronaty:Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego