konto
XI Liceum z Odziałami Dwujęzycznymi

Profile XI Liceum z Odziałami Dwujęzycznymi Szczecin

P- IA / Prawna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawoshistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
112.05129.16161.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  historia, wiedza o społeczeństwie,  język angielski

Przedmioty dodatkowy: elementy prawa

Pierwszy język nowożytny:

 - j.angielski (poziom rozszerzony) - po teście diagnostycznym zostanie określony poziom ucznia i przydział do grupy zaawansowania

 Drugi język nowożytny:

j. włoski, j. niemiecki , j. rosyjski  - poziom podstawowy

 

Przedmioty punktowane: historia, WOS

 

Oferta dla uczniów, którzy chcą studiować prawo, administrację publiczną, socjologię, filologię polską, angielską, włoską, psychologię, pedagogikę, resocjalizację, bezpieczeństwo narodowe, historię, europeistykę, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, kierunki ekonomiczne

Uczniowie:

- uczestniczą w wykładach na Wydziale Prawa i Administracji, w Instytucie Historii  i Stosunków Międzynarodowych;

- mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez lektorów włoskich i angielskich ( konwersacje i wykłady);

- biorą udział w debatach i spotkaniach samorządowych;

-realizują projekty w zakresu tematyki patriotycznej;

- uczestniczą w zajęciach przygotowujących do olimpiad;

- uczestniczą  w zajęciach na terenie Sądu Okręgowego .

P- IB / medyczna - włoska rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język włoski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
132.95172.65218.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
3000 -

 Patronat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Wydziału Technologii Chemicznej i Inżynierii Chemicznej ZUT oraz Wydziału Italianistyki  US

 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  chemia, biologia

 Grupa A – dwujęzyczna z językiem włoskim

 W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego kandydaci muszą przystąpić do sprawdzianu z uzdolnień kierunkowych z języka włoskiego w dniu 28 maja  o godz.16:00

 Pierwszy język nowożytny:

 • język włoski – nauczany w systemie dwujęzycznym

Drugi język nowożytny do wyboru:

 • język angielski – kontynuacja;
 • język niemiecki – od podstaw;
 • język rosyjski – od podstaw;

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

 • geografia nauczana dwujęzycznie-wybrane elementy;
 • biologia nauczana dwujęzycznie-wybrane elementy.

Oferta dla uczniów zainteresowanych studiowaniem na kierunkach medycznych: na analityce medycznej, rehabilitacji, farmacji, stomatologii, biologii, chemii, fizjoterapii itd. Jest to także klasa dla uczniów, którzy zainteresowani są przedmiotami przyrodniczymi i chcą zdobyć atrakcyjny oraz poszukiwany zawód. Dodatkowe zajęcia z biologii i chemii prowadzone są w formie laboratoryjnej w szkole i na wydziałach Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT oraz na PUM. Uczniowie cyklicznie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

P- IB / medyczna - angielska rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
156.35185.3238.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
3000 -

 Patronat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Wydziału Technologii Chemicznej i Inżynierii Chemicznej ZUT oraz Wydziału Italianistyki US

 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  chemia, biologia

Grupa B – dwujęzyczna z językiem angielskim

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego kandydaci muszą przystąpić do sprawdzianu z uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego  w dniu 30 maja o godz.16:00

Pierwszy język nowożytny:

 • język angielski – nauczany w systemie dwujęzycznym

Drugi język nowożytny do wyboru:

 • język niemiecki – od podstaw;
 • język rosyjski – od podstaw;
 • język włoski –od podstaw

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

 • WOS nauczana dwujęzycznie-wybrane elementy;
 • historia nauczana dwujęzycznie-wybrane elementy;

Oferta dla uczniów zainteresowanych studiowaniem na kierunkach medycznych: na analityce medycznej, rehabilitacji, farmacji, stomatologii, biologii, chemii, fizjoterapii itd. Jest to także klasa dla uczniów, którzy zainteresowani są przedmiotami przyrodniczymi i chcą zdobyć atrakcyjny oraz poszukiwany zawód. Dodatkowe zajęcia z biologii i chemii prowadzone są w formie laboratoryjnej w szkole i na wydziałach Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT oraz na PUM. Uczniowie cyklicznie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

P- IC / medialno - europejska rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
89.2119.53145.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Patronat Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji US

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia,  j.polski,  j. angielski

 Przedmiot dodatkowy: prawo europejskie

Pierwszy język nowożytny:

 - j.angielski (poziom rozszerzony)- po teście diagnostycznym zostanie określony poziom ucznia i przydział do grupy zaawansowania

 Drugi język nowożytny:

j. włoski, j. niemiecki , j. rosyjski  - poziom podstawowy

 Przedmioty punktowane: j. polski, geografia

Oferta skierowana jest do uczniów zainteresowanych procesami społeczno-gospodarczymi zachodzącymi we współczesnym świecie i chcą w przyszłości studiować między innymi: europeistyką, prawo, dziennikarstwo, turystykę, geografię.