konto
XI Liceum z Odziałami Dwujęzycznymi

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Profile XI Liceum z Odziałami Dwujęzycznymi Szczecin

1 / KLASA WSTĘPNA Z JĘZYKIEM WŁOSKIM rok: 2021/2022

Języki obce: język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język włoski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Egzamin wstępny:

Obowiązkowy sprawdzian z predyspozycji językowych 09 czerwca 2021 r. godzina 16.00

Opis:

Klasa wstępna to rok przygotowujący do czteroletniej nauki w klasie dwujęzycznej. Realizacja tego rocznego kursu pozwala na osiągnięcie  poziomu znajomości języka włoskiego A2, który w kolejnych latach umożliwi uczestniczenie w zajęciach dwujęzycznych z wybranych przedmiotów oraz w  zajęciach prowadzonych przez native speakerów. Tygodniowa liczba godzin lekcyjnych w klasie wstępnej rozkłada się następująco:

język włoski: 18 godzin

język polski: 2 godziny

matematyka: 2 godziny

wychowanie fizyczne: 3 godziny

zajęcia z wychowawcą: 1 godzina

Po ukończeniu klasy wstępnej, uczeń w kolejnym roku szkolnym będzie poza rekrutacją przyjęty do  klasy I dwujęzycznej w XI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, gdzie realizowane będzie  nauczanie dwujęzyczne z dwóch przedmiotów ogólnokształcących  (np. geografii, biologii, WOS, historii) oraz  przedmiotów realizowanych w oparciu o programy autorskie.

1 / DWUJĘZYCZNA PRAWNA Z J. ANGIELSKIM rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
92.65136.67174.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Egzamin wstępny:

UWAGA: W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego kandydaci muszą przystąpić do sprawdzianu z uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego w dniu 27.05.2020 r. o godz. 16.00.

Opis:

Oferta dla uczniów, którzy chcą studiować prawo, administrację publiczną, socjologię, filologię polską, angielską, włoską, psychologię, pedagogikę, resocjalizację, bezpieczeństwo narodowe, historię, europeistykę.

 Uczniowie:

 – uczestniczą w wykładach na Wydziale Prawa i Administracji, w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych;

 – mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez lektorów włoskich i angielskich ( konwersacje i wykłady);

 – biorą udział w debatach i spotkaniach samorządowych;

 -realizują projekty w zakresu tematyki patriotycznej;

 – uczestniczą w zajęciach przygotowujących do olimpiad;

 – uczestniczą w zajęciach na terenie Sądu Okręgowego .

 Zajęcia dodatkowe:

 -cykliczne wykłady i spotkania prowadzone przez adwokatów i radców prawnych;

– wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach patronatu;

 – współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej;

– wycieczki edukacyjne do Warszawy, Krakowa, Wielkiej Brytanii i Włoch.

1 / DWUJĘZYCZNA PRAWNA Z J. WŁOSKIM rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
91.45127.99165.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
3000 -

Egzamin wstępny:

UWAGA: W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego kandydaci muszą przystąpić do sprawdzianu z uzdolnień kierunkowych z języka włoskiego w dniu 22.05.2020 r. godz. 16.00

Opis:

 Oferta dla uczniów, którzy chcą studiować prawo, administrację publiczną, socjologię, filologię polską, angielską, włoską, psychologię, pedagogikę, resocjalizację, bezpieczeństwo narodowe, historię, europeistykę.

 Uczniowie:

 – uczestniczą w wykładach na Wydziale Prawa i Administracji, w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych;

 – mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez lektorów włoskich i angielskich ( konwersacje i wykłady);

 – biorą udział w debatach i spotkaniach samorządowych;

 - realizują projekty w zakresu tematyki patriotycznej;

 – uczestniczą w zajęciach przygotowujących do olimpiad;

 – uczestniczą w zajęciach na terenie Sądu Okręgowego.

 Zajęcia dodatkowe:

 -cykliczne wykłady i spotkania prowadzone przez adwokatów i radców prawnych;

– wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach patronatu;

 – współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej;

– wycieczki edukacyjne do Warszawy, Krakowa, Wielkiej Brytanii i Włoch.

1 / MEDYCZNA rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
104.45122.18152.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Oferta dla uczniów zainteresowanych studiowaniem na kierunkach medycznych: na analityce medycznej, rehabilitacji, farmacji, stomatologii; biologii, chemii, itd. Jest to także klasa dla uczniów, którzy zainteresowani są przedmiotami przyrodniczymi i chcą zdobyć atrakcyjny oraz poszukiwany zawód. Dodatkowe zajęcia z biologii i chemii prowadzone są w formie laboratoryjnej w szkole i na wydziałach Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT oraz na PUM. Uczniowie cyklicznie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 Zajęcia dodatkowe:

 – udział w projekcie ,, Licealista w świecie nauki’’ organizowanego przez Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt;

 – współpraca z Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie;

 – Współpraca z Wydziałem Biotechnologii;

 – realizacja programu MAM PUM Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego;

 – zajęcia laboratoryjne ,,Badania w medycynie z zakresu biologii i chemii’’.

1 / EUROPEJSKA rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
119.4135.53156.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jest to klasa dla tych osób, które chcą poznawać i rozumieć procesy społeczno-gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie. Absolwenci tej klasy mogą studiować na kierunkach ekonomicznych, prawniczych, turystycznych, dziennikarskich. Dodatkowe godziny języka angielskiego na poziomie rozszerzonym pozwalają absolwentom na kontynuowanie nauki na uczelniach zagranicznych.

Zajęcia dodatkowe:

 -wykłady uniwersyteckie;

 – lekcje muzealne;

 – wycieczki edukacyjne do Warszawy, Hagi i Brukseli.