konto
XI Liceum im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego

Ocena: 2.62

Oceń Placowkę

Wyniki matur XI Liceum im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego Bydgoszcz

Wyniki z matur 2022

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 26.75% 16
geografia pisemny rozszerzony - 30.86% 28
historia pisemny rozszerzony - 19.5% 4
język angielski pisemny podstawowy 97.26% 72% 73
język angielski pisemny rozszerzony - 55.71% 42
język polski pisemny podstawowy 89.33% 50.12% 75
język polski pisemny rozszerzony - 59.04% 23
matematyka pisemny podstawowy 98.67% 53.71% 75
matematyka pisemny rozszerzony - 12% 9
wos pisemny rozszerzony - 26.25% 4

Porównanie średnich wyników matur 2022

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 23% 16
geografia pisemny rozszerzony - 23.22% 23
historia pisemny rozszerzony - 19.5% 4
język angielski pisemny podstawowy 96.51% 70.98% 86
język angielski pisemny rozszerzony - 46.85% 33
język polski pisemny podstawowy 97.75% 47.19% 89
język polski pisemny rozszerzony - 47.75% 12
matematyka pisemny podstawowy 87.64% 52.73% 89
matematyka pisemny rozszerzony - 9.11% 9

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 27% 14
geografia pisemny rozszerzony - 20% 35
historia pisemny rozszerzony - 15% 4
język angielski pisemny podstawowy 97% 66% 76
język angielski pisemny rozszerzony - 45% 22
język polski pisemny podstawowy 90% 42% 77
język polski pisemny rozszerzony - 47% 17
matematyka pisemny podstawowy 96% 54% 77
matematyka pisemny rozszerzony - 17% 7

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 14% 10
geografia pisemny rozszerzony - 28% 23
historia pisemny rozszerzony - 32% 4
język angielski pisemny podstawowy 91% 59% 58
język angielski ustny podstawowy 97% 55% 58
język angielski pisemny rozszerzony - 43% 15
język polski pisemny podstawowy 100% 46% 60
język polski ustny podstawowy 98% 58% 60
język polski pisemny rozszerzony - 62% 13
matematyka pisemny podstawowy 97% 57% 60
matematyka pisemny rozszerzony - 30% 4
wos pisemny rozszerzony - 11% 4

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 12% 24
geografia pisemny rozszerzony - 26% 29
historia pisemny rozszerzony - 20% 7
język angielski pisemny podstawowy 99% 63% 79
język angielski ustny podstawowy 99% 62% 79
język angielski pisemny rozszerzony - 56% 14
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 46% 4
język niemiecki ustny podstawowy 100% 51% 4
język polski pisemny podstawowy 100% 45% 83
język polski ustny podstawowy 100% 61% 83
język polski pisemny rozszerzony - 40% 12
matematyka pisemny podstawowy 89% 53% 83
matematyka pisemny rozszerzony - 23% 7
wos pisemny rozszerzony - 12% 5

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 20% 21
chemia pisemny rozszerzony - 37% 19
historia pisemny rozszerzony - 14% 2
język angielski pisemny podstawowy 95% 62% 60
język angielski ustny podstawowy 97% 60% 60
język angielski pisemny rozszerzony - 50% 14
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 47% 2
język niemiecki ustny podstawowy 50% 32% 2
język niemiecki pisemny rozszerzony - 42% 1
język polski pisemny podstawowy 90% 44% 63
język polski ustny podstawowy 94% 48% 63
język polski pisemny rozszerzony - 24% 6
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 30% 1
język rosyjski ustny podstawowy 100% 40% 1
matematyka pisemny podstawowy 90% 50% 63
matematyka pisemny rozszerzony - 24% 5
wos pisemny rozszerzony - 11% 12

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 22% 18
fizyka pisemny rozszerzony - 37% 1
geografia pisemny rozszerzony - 40% 19
historia pisemny rozszerzony - 42% 4
język angielski pisemny podstawowy 99% 66% 68
język angielski ustny podstawowy 99% 63% 68
język angielski pisemny rozszerzony - 52% 20
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 64% 2
język niemiecki ustny podstawowy 100% 39% 2
język polski pisemny podstawowy 100% 55% 72
język polski ustny podstawowy 93% 57% 72
język polski pisemny rozszerzony - 50% 21
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 47% 2
język rosyjski ustny podstawowy 100% 30% 2
matematyka pisemny podstawowy 94% 56% 72
matematyka pisemny rozszerzony - 20% 2
wos pisemny rozszerzony - 14% 17

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 11% 15
geografia pisemny rozszerzony - 40% 33
historia pisemny rozszerzony - 60% 2
język angielski ustny podstawowy 97% 61% 61
język angielski pisemny podstawowy 97% 64% 58
język angielski pisemny rozszerzony - 44% 17
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 66% 5
język niemiecki ustny podstawowy 100% 64% 5
język niemiecki pisemny rozszerzony - 48% 2
język polski pisemny podstawowy 100% 53% 66
język polski ustny podstawowy 97% 53% 69
język polski pisemny rozszerzony - 24% 11
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 39% 3
język rosyjski ustny podstawowy 100% 45% 3
matematyka pisemny podstawowy 85% 44% 66
matematyka pisemny rozszerzony - 20% 4
wos pisemny rozszerzony - 7% 4