konto
XI Liceum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Ocena: 4.05

Oceń Placowkę

Profile XI Liceum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego Białystok

a / prawno-społeczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki język łaciński

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskijęzyk obcyhistoriawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
133.95139.67152.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

b / medyczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiabiologia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
137144.11158.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

c / matematyczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
126.9136.7164.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

dn / ekonomiczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
133.05143.48158
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

dr / ekonomiczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
134.3142.62157.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

en / językowa rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język chiński język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
143.25147.77157.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

er / językowa rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język chiński język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
143.4148.28158.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

fn / językowa 2 rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język chiński język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosjęzyk angielski
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
137.6148.74180.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

fr / językowa 2 rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język chiński język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosjęzyk angielski
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
136.75150.18165.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -