XI Liceum im. Marii Dąbrowskiej

Ocena: 4.16

Oceń Placowkę

Profile XI Liceum im. Marii Dąbrowskiej Kraków na rok 2019/2020

A1 / matematyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
142.4152.19172.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach technicznych tj. Akademia Górniczo – Techniczna, Politechnika Krakowska m. in.: informatyka,telekomunikacja,elektronika, robotyka; ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny), ścisłych (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy) oraz studiów międzywydziałowych.

A2 / matematyczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:fizyka
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Patronat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.

B1 / językowo - turystyczna z językiem niemieckiem dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
136.6145.97159
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: geografia, geologia, turystyka, marketing w turystyce, rehabilitacja, ochrona środowiska, fizykoterapia, inne studia przyrodnicze.

B1 / językowo - turystyczna z językiem włoskim dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język włoski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
121.4129.9149.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa objęta patronatem Wydziału Geografii UP,oraz Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: geografia, geologia, turystyka, marketing w turystyce, rehabilitacja, ochrona środowiska, fizykoterapia, inne studia przyrodnicze.

B2 / turystyczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:geografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa objęta patronatem Wydziału Geografii UP,oraz Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: geografia, geologia, turystyka, marketing w turystyce, rehabilitacja, ochrona środowiska, fizykoterapia, inne studia przyrodnicze.
Zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach biologicznych i geograficznej z wykorzystaniem bazy multimedialnej.
 

C / biologiczno - chemiczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

język angielski (obowiązkowy) biologia chemia
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
136.4146.09164.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: medycyna, biologia, neurobiologia, farmacja, chemia, biotechnologia, ochrona środowiska,ratownictwo medyczne, fizjoterapia, technologia żywności (UJ, AGH, PK, AR, UP). Zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach biologicznych i chemicznej z wykorzystaniem bazy multimedialnej.

C2 / biologiczno - chemiczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach:

medycyna, biologia, neurobiologia, farmacja, chemia, biotechnologia, ochrona środowiska,ratownictwo medyczne, fizjoterapia, technologia żywności (UJ, AGH, PK, AR, UP)
Zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach biologicznych i chemicznej
z wykorzystaniem bazy multimedialnej.

D1 / humanistyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:wos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
117.2132.09160.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Patronat Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: dziennikarstwo, filologia polska (różne specjalizacje np. edytorstwo, kompozytorstwo, komunikacja w praktyce społecznej, inne), socjologia, historia, europeistyka, filologia angielska (UJ, UP) Zajęcia w dwóch dobrze wyposażonych pracowniach historycznych z wykorzystaniem bogatej bazy multimedialnej.

D2 / prawna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:wos
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Patronat Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: dziennikarstwo, filologia polska (różne specjalizacje np. edytorstwo, kompozytorstwo, komunikacja w praktyce społecznej, inne), socjologia, historia, europeistyka, filologia angielska (UJ, UP) Zajęcia w dwóch dobrze wyposażonych pracowniach historycznych z wykorzystaniem bogatej bazy multimedialnej.

E1 / menadżerska dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
134.4142.28158.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach:
technicznych tj. Akademia Górniczo – Techniczna, Politechnika Krakowska; ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny), ścisłych (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet
Rolniczy) oraz studiów międzywydziałowych.
Zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach z wykorzystaniem bazy multimedialnej.

E2 / menadżerska dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:geografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach:
technicznych tj. Akademia Górniczo – Techniczna, Politechnika Krakowska; ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny), ścisłych (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet
Rolniczy) oraz studiów międzywydziałowych.
Zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach z wykorzystaniem bazy multimedialnej.

F1 / psychologiczno - pedagogiczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:biologia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
121.8134.14153.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Patronat Instytutu Pedagogiki UJ oraz instytutu Psychologii Akademii Ignatianum.
Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach:
pedagogika, psychologia, resocjalizacja, animacja kultury, kulturoznawstwo, socjologia, polonistyka, wiedza o teatrze, dziennikarstwo, kierunki przyrodnicze.
Zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach z wykorzystaniem bazy multimedialnej.

F2 / humanistyczno - pedagogiczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:wos
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach:
pedagogika, psychologia, resocjalizacja, animacja kultury, kulturoznawstwo, socjologia, polonistyka, wiedza o teatrze, dziennikarstwo.
Zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach z wykorzystaniem bazy multimedialnej.