konto
XI Liceum im. Marii Dąbrowskiej

Ocena: 3.78

Oceń Placowkę

Profile XI Liceum im. Marii Dąbrowskiej Kraków

A / matematyczno-informatyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
161.2167.21176.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Patronat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: technicznych tj. Akademia Górniczo – Hutnicza, Politechnika Krakowska m. in.: informatyka, telekomunikacja, elektronika, robotyka;
ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny), ścisłych (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy) oraz studiów międzywydziałowych

B / turystyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiageografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
147.85156.35176
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa objęta patronatem Wydziału Geografii UP,oraz Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: geografia, geologia, turystyka, marketing w turystyce, rehabilitacja, ochrona środowiska, fizykoterapia, inne studia przyrodnicze.
Zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach biologicznych i geograficznej z wykorzystaniem bazy multimedialnej.
 

C / biologiczno - chemiczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
159.3165.04175.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: medycyna, biologia, neurobiologia, farmacja, chemia, biotechnologia, ochrona środowiska,ratownictwo medyczne, fizjoterapia, technologia żywności (UJ, AGH, PK, AR, UP) Zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach biologicznych i chemicznej z wykorzystaniem bazy multimedialnej.

D / językowa rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) język włoski (obowiązkowy) język niemiecki
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk francuskijęzyk hiszpańskijęzyk niemieckijęzyk rosyjskijęzyk włoski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
154.45164.16177.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: filologia angielska, romańska, pedagogika, turystyka i hotelarstwo, kulturoznawstwo, polonistyka (UJ, UP)

Atuty klasy:
- współpraca z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie,
- wykłady na temat podjęcia studiów i pracy w krajach Unii Europejskiej
- możliwość uczestnictwa w zajęciach koła teatralnego,
- projekty Erasmus+
- eTwinning
- w ramach projektu Wieczór z Kulturą uczniowie uczestniczą w przedstawieniach teatralnych, operowych, koncertach muzycznych,
- przygotowanie do konkursów artystycznych: plastycznych, fotograficznych, wokalnych, filmowych,
- dodatkowe zajęcia z historii sztuki, wycieczki programowe po Krakowie, np szlakiem Wyspiańskiego(w tym do Rydlówki),
- uczestnictwo w lekcjach muzealnych(Sukiennice, Kamienica Szołayskich),
- zwiedzanie wystaw poświęconych sztuce( Muzeum Narodowe, NCK, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK),
- udział w konkursach literackich(np. Turniej Jednego Wiersza, Kraków-Stare Miasto-wieści z podwórek , ulic i zaułków),
- uczestnictwo w konkursach recytatorskich np. Krakowskim Konkursie Recytatorskim, Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim i Turnieju Recytatorskim im. Andrzeja Bursy
- zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach z wykorzystaniem bogatej bazy multimedialnej.

 

E / menadżerska rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
160.55165.56173.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: technicznych tj. Akademia Górniczo – Techniczna, Politechnika Krakowska; ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny), ścisłych (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy) oraz studiów międzywydziałowych. Zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach z wykorzystaniem bazy multimedialnej.

F / humanistyczno - pedagogiczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
144.5154.87174.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: pedagogika, psychologia, resocjalizacja, animacja kultury, kulturoznawstwo, socjologia, polonistyka, wiedza o teatrze, dziennikarstwo. Zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach z wykorzystaniem bazy multimedialnej.

G / matematyka z wiedzą o społeczeństwie rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
142.3153.4176.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: m.in. ekonomicznych: Ekonomia, Zarządzanie oraz Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie humanistycznych: min. Prawo i Administracja, Politologia, Historia, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, Prawo i Administracja, Stosunki Międzynarodowe oraz Historia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, archiwistyka historyczna, dziennikarstwo, Studia wojskowe.