XI Liceum im. Marii Dąbrowskiej

Ocena: 4.16

Oceń Placowkę

Profile XI Liceum im. Marii Dąbrowskiej Kraków

A1 / matematyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
142.4152.19172.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach technicznych tj. Akademia Górniczo – Techniczna, Politechnika Krakowska m. in.: informatyka,telekomunikacja,elektronika, robotyka; ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny), ścisłych (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy) oraz studiów międzywydziałowych.

A2 / matematyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
146.8155.1179
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Patronat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.

B1 / językowo - turystyczna z językiem niemieckiem rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
136.6145.97159
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: geografia, geologia, turystyka, marketing w turystyce, rehabilitacja, ochrona środowiska, fizykoterapia, inne studia przyrodnicze.

B1 / językowo - turystyczna z językiem włoskim rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język włoski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
121.4129.9149.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa objęta patronatem Wydziału Geografii UP,oraz Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: geografia, geologia, turystyka, marketing w turystyce, rehabilitacja, ochrona środowiska, fizykoterapia, inne studia przyrodnicze.

B2 / turystyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
142.4149.2162.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa objęta patronatem Wydziału Geografii UP,oraz Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: geografia, geologia, turystyka, marketing w turystyce, rehabilitacja, ochrona środowiska, fizykoterapia, inne studia przyrodnicze.
Zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach biologicznych i geograficznej z wykorzystaniem bazy multimedialnej.
 

C / biologiczno - chemiczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) biologia chemia
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
136.4146.09164.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: medycyna, biologia, neurobiologia, farmacja, chemia, biotechnologia, ochrona środowiska,ratownictwo medyczne, fizjoterapia, technologia żywności (UJ, AGH, PK, AR, UP). Zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach biologicznych i chemicznej z wykorzystaniem bazy multimedialnej.

C2 / biologiczno - chemiczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
148.8156.4185.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach:

medycyna, biologia, neurobiologia, farmacja, chemia, biotechnologia, ochrona środowiska,ratownictwo medyczne, fizjoterapia, technologia żywności (UJ, AGH, PK, AR, UP)
Zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach biologicznych i chemicznej
z wykorzystaniem bazy multimedialnej.

D1 / humanistyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriawos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
117.2132.09160.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Patronat Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: dziennikarstwo, filologia polska (różne specjalizacje np. edytorstwo, kompozytorstwo, komunikacja w praktyce społecznej, inne), socjologia, historia, europeistyka, filologia angielska (UJ, UP) Zajęcia w dwóch dobrze wyposażonych pracowniach historycznych z wykorzystaniem bogatej bazy multimedialnej.

D2 / prawna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
132140.9157.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Patronat Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: dziennikarstwo, filologia polska (różne specjalizacje np. edytorstwo, kompozytorstwo, komunikacja w praktyce społecznej, inne), socjologia, historia, europeistyka, filologia angielska (UJ, UP) Zajęcia w dwóch dobrze wyposażonych pracowniach historycznych z wykorzystaniem bogatej bazy multimedialnej.

E1 / menadżerska rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
134.4142.28158.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach:
technicznych tj. Akademia Górniczo – Techniczna, Politechnika Krakowska; ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny), ścisłych (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet
Rolniczy) oraz studiów międzywydziałowych.
Zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach z wykorzystaniem bazy multimedialnej.

E2 / menadżerska rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
150.3157.4175.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach:
technicznych tj. Akademia Górniczo – Techniczna, Politechnika Krakowska; ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny), ścisłych (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet
Rolniczy) oraz studiów międzywydziałowych.
Zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach z wykorzystaniem bazy multimedialnej.

F1 / psychologiczno - pedagogiczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
121.8134.14153.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Patronat Instytutu Pedagogiki UJ oraz instytutu Psychologii Akademii Ignatianum.
Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach:
pedagogika, psychologia, resocjalizacja, animacja kultury, kulturoznawstwo, socjologia, polonistyka, wiedza o teatrze, dziennikarstwo, kierunki przyrodnicze.
Zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach z wykorzystaniem bazy multimedialnej.

F2 / humanistyczno - pedagogiczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
136.4148.2174.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach:
pedagogika, psychologia, resocjalizacja, animacja kultury, kulturoznawstwo, socjologia, polonistyka, wiedza o teatrze, dziennikarstwo.
Zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach z wykorzystaniem bazy multimedialnej.