XI Liceum im. J. i W. Zembrzuskich

Ocena: 3.76

Oceń Placowkę

Profile XI Liceum im. J. i W. Zembrzuskich Poznań na rok 2019/2020

G_1/1 / biologiczno-chemiczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
135.6142.56163.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przeznaczona jest dla uczniów szczególnie zainteresowanych biologią i chemią. Klasa przygotowuje do studiów na uczelniach medycznych, przyrodniczych i technicznych. Biologia, chemia oraz matematyka są przedmiotami punktowanymi przy rekrutacji na wielu kierunkach uczelni wyższych.  Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażone dwie pracownie chemiczne i jedną biologiczną. Od klasy pierwszej realizowany jest chemia na poziomie rozszerzonym. Od klasy drugiej wszystkie lekcje biologii i chemii realizowane są w grupach, co zwiększa indywidualizację procesu nauczania oraz umożliwia samodzielne wykonywanie eksperymentów chemicznych w technice SSC.

G_1/2 / lingwistyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) język obcy
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
122.6133.94159
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa adresowana jest do młodzieży szczególnie  zainteresowanej nauką języków obcych. Uczniowie mają szansę rozwijania swoich umiejętności lingwistycznych na poziomie rozszerzonym zarówno z języka angielskiego jak i niemieckiego. Sprawności językowe doskonalimy nie tylko w ramach zajęć w szkole, ale też podczas wymiany ze szkołą w Bonn, wyjazdów krajoznawczych czy warsztatów. Klasa przygotowuje nie tylko do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych, ale przede wszystkim do podniesienia swoich kwalifikacji na rynku pracy.

G_1/5 / matematyczno-geograficzno-informatyczny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
128.4137.79155
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przeznaczona jest dla uczniów szczególnie  zainteresowanych matematyką, informatyką i geografią. Klasa przygotowuje do studiów na uczelniach technicznych, ekonomicznych i przyrodniczych. Matematyka i geografia są przedmiotami rekrutacyjnymi na wielu kierunkach uczelni wyższych.

G_1/6 / Polska-Wschód dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) język obcy
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
116131.59156.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa o profilu Polska-Wschód jest skierowana do osób zainteresowanych językiem rosyjskim, historią i kulturą Rosji i rosyjskiego obszaru językowego. Poszerza zainteresowania w zakresie historii i daje możliwość nauki na UAM na Filologii Rosyjskiej i w Instytucie Wschodnim w Poznaniu

P_1/1 / biologiczno-chemiczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przeznaczona jest dla uczniów szczególnie zainteresowanych biologią i chemią. Klasa przygotowuje do studiów na uczelniach medycznych, przyrodniczych i technicznych. Biologia i chemia są przedmiotami punktowanymi przy rekrutacji na wielu kierunkach uczelni wyższych.  Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażone dwie pracownie chemiczne i jedną biologiczną.

P_1/2 / lingwistyczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

język obcy (obowiązkowy) język obcy
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa adresowana jest do młodzieży szczególnie  zainteresowanej nauką języków obcych. Uczniowie mają szansę rozwijania swoich umiejętności lingwistycznych na poziomie rozszerzonym zarówno z języka angielskiego jak i niemieckiego. Sprawności językowe doskonalimy nie tylko w ramach zajęć w szkole, ale też podczas wymiany ze szkołą w Bonn, wyjazdów krajoznawczych czy warsztatów. Klasa przygotowuje nie tylko do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych, ale przede wszystkim do podniesienia swoich kwalifikacji na rynku pracy

P_1/3 / lingwistyczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

język obcy (obowiązkowy) język obcy
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa 1/3 to klasa lingwistyczna skierowana do młodzieży zainteresowanej rozwijaniem kompetencji językowych w obszarze języka – angielskiego i hiszpańskiego. W klasie tej zdobywana jest wiedza związaną z historią, geografią i kulturą tych krajów. Dzięki nauce w klasie 1/3 uczniowie mają szansę poznać inne kręgi kulturowe. Program klasy przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych, ale nie tylko. W przypadku wyboru innych kierunków studiów, znajomość dwóch języków obcych jest pożądanym atutem. Praktyczną znajomość języka można zdobyć dzięki wyjazdom językowym do Hiszpanii czy Anglii.

P_1/4 / humanistyczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:historia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa adresowana jest do uczniów szczególnie zainteresowanych poszerzaniem swoich zainteresowań humanistycznych. Uczniowie zostają przygotowani do studiowania na kierunkach takich jak np. prawo, kulturoznawstwo, politologia, dziennikarstwo, filologie, psychologia. Niewątpliwym atutem klasy jest szeroko rozumiana formuła medialności, która pozwala rozwijać wiele kompetencji interpersonalnych. Uczniowie mają możliwość łączenia tradycji i tego co nowoczesne, nauki i zabawy, propagujemy wszelkie inicjatywy prospołeczne.

P_1/5 / matematyczno-geograficzna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przeznaczona jest dla uczniów szczególnie  zainteresowanych matematyką i geografią. Klasa przygotowuje do studiów na uczelniach technicznych, ekonomicznych i przyrodniczych. Matematyka i geografia są przedmiotami rekrutacyjnymi na wielu kierunkach uczelni wyższych.