konto
XI Liceum im. J. i W. Zembrzuskich

Ocena: 3.79

Oceń Placowkę

Profile XI Liceum im. J. i W. Zembrzuskich Poznań

P_1/1 / biologiczno-chemiczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
151.2154.46163.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa przeznaczona jest dla uczniów szczególnie zainteresowanych biologią i chemią. Klasa przygotowuje do studiów na uczelniach medycznych, przyrodniczych i technicznych. Biologia i chemia są przedmiotami punktowanymi przy rekrutacji na wielu kierunkach uczelni wyższych.  Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażone dwie pracownie chemiczne i jedną biologiczną.

P_1/2 / lingwistyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język obcy (obowiązkowy) język obcy
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
146.55153.96173.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa adresowana jest do młodzieży szczególnie  zainteresowanej nauką języków obcych. Uczniowie mają szansę rozwijania swoich umiejętności lingwistycznych na poziomie rozszerzonym zarówno z języka angielskiego jak i niemieckiego. Sprawności językowe doskonalimy nie tylko w ramach zajęć w szkole, ale też podczas wymiany ze szkołą w Bonn, wyjazdów krajoznawczych czy warsztatów. Klasa przygotowuje nie tylko do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych, ale przede wszystkim do podniesienia swoich kwalifikacji na rynku pracy

P_1/3 / lingwistyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

język obcy (obowiązkowy) język obcy
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
146.2154.37180.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa 1/3 to klasa lingwistyczna skierowana do młodzieży zainteresowanej rozwijaniem kompetencji językowych w obszarze języka – angielskiego i hiszpańskiego. W klasie tej zdobywana jest wiedza związaną z historią, geografią i kulturą tych krajów. Dzięki nauce w klasie 1/3 uczniowie mają szansę poznać inne kręgi kulturowe. Program klasy przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych, ale nie tylko. W przypadku wyboru innych kierunków studiów, znajomość dwóch języków obcych jest pożądanym atutem. Praktyczną znajomość języka można zdobyć dzięki wyjazdom językowym do Hiszpanii czy Anglii.

P_1/4 / humanistyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
143.8147.72165.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa adresowana jest do uczniów szczególnie zainteresowanych poszerzaniem swoich zainteresowań humanistycznych. Uczniowie zostają przygotowani do studiowania na kierunkach takich jak np. prawo, kulturoznawstwo, politologia, dziennikarstwo, filologie, psychologia. Niewątpliwym atutem klasy jest szeroko rozumiana formuła medialności, która pozwala rozwijać wiele kompetencji interpersonalnych. Uczniowie mają możliwość łączenia tradycji i tego co nowoczesne, nauki i zabawy, propagujemy wszelkie inicjatywy prospołeczne.

P_1/5 / matematyczno-geograficzna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
147.65152.7160.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa przeznaczona jest dla uczniów szczególnie  zainteresowanych matematyką i geografią. Klasa przygotowuje do studiów na uczelniach technicznych, ekonomicznych i przyrodniczych. Matematyka i geografia są przedmiotami rekrutacyjnymi na wielu kierunkach uczelni wyższych.