konto
XCIV Liceum im. gen. Stanisława Maczka

Ocena: 3.43

Oceń Placowkę

Profile XCIV Liceum im. gen. Stanisława Maczka Warszawa

1Ah / mat-fiz-inf rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
162.25166.49174.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa matematyczno – fizyczna z informatyką  jest propozycją dla uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, zamierzających podjąć studia techniczne, matematyczne, informatyczne, ekonomiczne.

Informacje dodatkowe:

 • Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską (warsztaty, wykłady).
 • Nauka języka angielskiego w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania.
 • Uzupełnienie kształcenia językowego poprzez roczne wymiany międzynarodowe dla chętnych uczniów (USA, Meksyk, Brazylia)

1An / ogólna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
161.75163.91171.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa matematyczno – fizyczna z informatyką  jest propozycją dla uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, zamierzających podjąć studia techniczne, matematyczne, informatyczne, ekonomiczne.

Informacje dodatkowe:

 • Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską (warsztaty, wykłady).
 • Nauka języka angielskiego w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania.
 • Uzupełnienie kształcenia językowego poprzez roczne wymiany międzynarodowe dla chętnych uczniów (USA, Meksyk, Brazylia)

1Bh / pol-hist-wos rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
152.7157.67170.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa humanistyczna jest propozycją dla uczniów zainteresowanych historią, zjawiskami kulturowymi
i filologicznymi, pragnących podjąć studia takie jak: prawo, stosunki międzynarodowe, psychologia, dziennikarstwo, socjologia, pedagogika, filologia.

Informacje dodatkowe:

 • Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim – umowa patronacka z Instytutem Europeistyki.
 • Nauka języka angielskiego w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania.
 • Uzupełnienie kształcenia językowego poprzez roczne wymiany międzynarodowe dla chętnych uczniów (USA, Meksyk, Brazylia).

1Bn / pol-hist-wos rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
150.95155.86167.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa humanistyczna jest propozycją dla uczniów zainteresowanych historią, zjawiskami kulturowymi i  filologicznymi, pragnących podjąć studia takie jak: prawo, stosunki międzynarodowe, psychologia, dziennikarstwo, socjologia, pedagogika, filologia.

Informacje dodatkowe:

 • Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim – umowa patronacka z Instytutem Europeistyki.
 • Nauka języka angielskiego w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania.
 • Uzupełnienie kształcenia językowego poprzez roczne wymiany międzynarodowe dla chętnych uczniów (USA, Meksyk, Brazylia).

1Ch / biol-chem-mat rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskichemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
163165.65171.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa biologiczno – chemiczna z matematyką jest propozycją dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, pragnących studiować na Uniwersytecie Medycznym, w SGGW, AWF, na przyrodniczych kierunkach uniwersyteckich.

Informacje dodatkowe:

 • Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim i SGGW (warsztaty, wykłady).
 • Nauka języka angielskiego w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania.
 • Uzupełnienie kształcenia językowego poprzez roczne wymiany międzynarodowe dla chętnych uczniów (USA, Meksyk, Brazylia).

1Cw / biol-chem-mat rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskichemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
157.75161.11171.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa biologiczno – chemiczna z matematyką jest propozycją dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, pragnących studiować na Uniwersytecie Medycznym, w SGGW, AWF, na przyrodniczych kierunkach uniwersyteckich.

Informacje dodatkowe:

 • Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim i SGGW (warsztaty, wykłady).
 • Nauka języka angielskiego w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania.
 • Uzupełnienie kształcenia językowego poprzez roczne wymiany międzynarodowe dla chętnych uczniów (USA, Meksyk, Brazylia).

1D / mat-geogr-niem rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
155.55160.72173
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa matematyczno – geograficzna z językiem niemieckim jest propozycją dla uczniów zainteresowanych  matematyką i geografią, pragnących studiować w SGH, uniwersyteckie kierunki ekonomiczne, geografię, matematykę, gospodarkę przestrzenną, zarządzanie.

Informacje dodatkowe:

 • Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim (warsztaty, wykłady).
 • Nauka języka angielskiego w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania.
 • Uzupełnienie kształcenia językowego poprzez roczne wymiany międzynarodowe dla chętnych uczniów (USA, Meksyk, Brazylia).

1E / pol-ang-hiszp rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk francuskijęzyk hiszpańskijęzyk niemieckijęzyk rosyjskijęzyk włoski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
155.8162.33172.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa językowa jest propozycją dla uczniów zainteresowanych zjawiskami filologicznymi, pragnących podjąć studia takie jak: kulturoznawstwo, dziennikarstwo, filologia, lingwistyka.

Informacje dodatkowe:

 • Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim – umowa patronacka z Instytutem Europeistyki.
 • Uzupełnienie kształcenia językowego poprzez roczne wymiany międzynarodowe dla chętnych uczniów (USA, Meksyk, Brazylia).

1Fh / hist-geogr-wos rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
150.85154.93164.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa historyczno – geograficzna  z wiedzą o społeczeństwie jest propozycją dla uczniów zainteresowanych historią, geografią, naukami politycznymi, społecznymi, pragnących podjąć studia takie jak: prawo, stosunki międzynarodowe, psychologia, socjologia.

Informacje dodatkowe:

 • Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim – umowa patronacka z Instytutem Europeistyki.
 • Nauka języka angielskiego w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania.
 • Uzupełnienie kształcenia językowego poprzez roczne wymiany międzynarodowe dla chętnych uczniów (USA, Meksyk, Brazylia).

1Fw / hist-geogr-wos rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
145.5149.53161.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa historyczno – geograficzna  z wiedzą o społeczeństwie jest propozycją dla uczniów zainteresowanych historią, geografią, naukami politycznymi, społecznymi, pragnących podjąć studia takie jak: prawo, stosunki międzynarodowe, psychologia, socjologia.

Informacje dodatkowe:

 • Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim – umowa patronacka z Instytutem Europeistyki.
 • Nauka języka angielskiego w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania.
 • Uzupełnienie kształcenia językowego poprzez roczne wymiany międzynarodowe dla chętnych uczniów (USA, Meksyk, Brazylia).