konto
X Liceum im. Stefanii Sempołowskiej

Ocena: 4.05

Oceń Placowkę

Profile X Liceum im. Stefanii Sempołowskiej Wrocław

IA / sportowy rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
3848.559
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
1000 -

Opis:

Klasa, która oprócz kształcenia ogólnego i realizacji w zakresie rozszerzonym programu biologii, chemii i matematyki będzie realizowała zajęcia sportowe w zakresie dodatkowych 7 godzin zajęć sportowych z wioślarstwa.
Przygotowuje zainteresowanych w przyszłości studiami na AWF lub innymi o charakterze przyrodniczym.
Klasa sportowa pozwala realizować program nauczania liceum ogólnokształcącego przygotowującego do matury oraz rozwijać swoją sportową pasję.
Zasady rekrutacji do tej klasy przewidują na pierwszym etapie – próbę sprawności fizycznej. W drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę takie same składniki punktacji rekrutacyjnej jak w przypadku pozostałych klas.
Kandydat do oddziału sportowego składa dodatkowe dokumenty:
- pisemną zgodę rodziców uczęszczania do oddziału sportowego;
- orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawniania danej dyscypliny sportowej wydane przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza
oraz opinię trenera/nauczyciela wychowania fizycznego.
Szczegółowy opis naboru i funkcjonowania klasy wioślarskiej zawierają osobne dokumenty.

IB / ogólna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
124.85146.25167.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przygotowuje do studiów humanistycznych na różnych kierunkach uniwersyteckich: np. dziennikarstwo, prawo, stosunki międzynarodowe, socjologia, stosunki międzynarodowe, politologia oraz lingwistyczne np. anglistyka etc.

IC1 / ogólna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
141.8160.88179.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

To klasa biologiczno – chemiczna, ale wzmocniona o edukację matematyczną na poziomie rozszerzonym, co poszerza perspektywy dla zainteresowanych w przyszłości studiami na Uniwersytecie Medycznym, AWF czy Przyrodniczym.

IC2 / ogólna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
103.5136.28169.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

To klasa biologiczno - chemiczna, dla zainteresowanych w przyszłości studiami na AWF, Uniwersytecie Medycznym czy Uniwersytecie Przyrodniczym.
Nauczane języki obce: Język angielski i język rosyjski - od podstaw.

ID / ogólna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
142.15150.8159.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa realizuje na poziomie rozszerzonym 3 przedmioty: j. angielski, matematykę i fizykę.
Przeznaczona dla kandydatów zainteresowanych naukami ścisłymi, technicznymi. Przygotowuje przede wszystkim do studiów politechnicznych.
Nauczane języki obce: Język angielski i język niemiecki.

IE / ogólna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
149.2158.33167.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zapewnia bardzo dobre przygotowanie do dalszej edukacji na Uniwersytecie, Politechnice czy Akademii Ekonomicznej.
To klasa dla osób zainteresowanych naukami ścisłymi, ale daje różne możliwości dalszej edukacji z uwagi na rozszerzenie informatyki, potrzebnej w różnych sektorach życia publicznego.

IF / ogólna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
122.05139.18156.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa ma charakter ogólny z naciskiem na komunikację społeczną w tym medialną.
Pozwala na wybór różnych kierunków studiów od humanistycznych, społecznych czy przyrodniczych na Uniwersytecie Wrocławskim (np. socjologia, nauki społeczne, stosunki międzynarodowe czy geografia lub geologia) przez szeroką ofertę studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym czy Ekonomicznym a nawet na Politechnice. W planach zajęcia z informatyki rozwijające umiejętności stosowania technologii informatycznej w edytorstwie i szeroko rozumianej komunikacji cyfrowej.

Rozwija zainteresowania socjologiczne i gospodarczo – społeczne, przygotowuje do kształcenia w kierunku public relations, bezpieczeństwo narodowe, media, reklama etc.

IG / ogólny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
115.4141.25167.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa realizuje w zakresie rozszerzonym program biologii, geografii i języka angielskiego. Ma charakter przyrodniczy, przygotowuje do dalszego kształcenia na kierunkach przyrodniczych, związanych z ochroną środowiska i ekologią, ale także biotechnologią czy kulturą fizyczną, rehabilitacją czy bezpieczeństwem narodowym.