konto
Wielkopolskie Technikum Zawodowe

Ocena: 4.31

Oceń Placowkę

Profile Wielkopolskie Technikum Zawodowe Poznań

A / Technik informatyk rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zdobędziesz następujące kwalifikacje:
INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Przedmioty nauczania w bloku zawodowym to m.in.:

 • systemy operacyjne
 • język angielski zawodowy
 • urządzenia techniki komputerowe
 • lokalne sieci komputerowe
 • eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • administracja systemami operacyjnymi
 • eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
 • witryny i aplikacje internetowe
 • tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • systemy baz danych
 • tworzenie i administrowanie bazami danych

Perspektywy zatrudnienia:

 • administrator sieci i systemów serwerowych
 • operator baz danych
 • administrator serwisów internetowych,
 • tester oprogramowań
 • serwisant sprzętów komputerowych
 • grafik komputerowy

B / Technik logistyk rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zdobędziesz następujące kwalifikacje:
SPL.01 Obsługa magazynów
SPL.04 Organizacja transportu

Przedmioty nauczania w bloku zawodowym to m.in.:

 • organizowanie procesów transportowych
 • obsługa klientów i kontrahentów
 • zabezpieczenie majątku
 • praktyki zawodowe
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy logistyki
 • logistyka w biznesie
 • zarządzanie zapasami i magazynem
 • planowanie procesów transportowych
 • język angielski zawodowy

Perspektywy zatrudnienia:

 • specjalista do spraw importu
 • specjalista do spraw eksportu
 • spedytor
 • dyspozytor
 • specjalista do spraw zarządzania łańcuchem  dostaw
 • specjalista do sprawy logistyki

 

C / Technik rachunkowości rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zdobędziesz następujące kwalifikacje:
EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

Przedmioty nauczania w bloku zawodowym to m.in.:

 • podstawy ekonomii i statystyki
 • podstawy prowadzenia rachunkowości finansowej
 • sprawozdawczość i analiza finansowa
 • rachunkowość przedsiębiorstw w polityce gospodarczej
 • kadry i płace
 • rozliczenia finansowe przedsiębiorstw
 • polityka i organizacja przedsiębiorstw
 • technologie informatyczne w rachunkowości
 • język angielski zawodowy
 • BHP

Perspektywy zatrudnienia:

 • przedsiębiorstwa i organizacje gospodarcze
 • jednostki finansów publicznych
 • własna działalność gospodarcza
 • biura rachunkowe
 • instytucje finansowe
 • urzędy skarbowe i urzędy jednostek samorządu terytorialnego
 • kancelarie doradcze i audytorskie

D / Technik reklamy rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zdobędziesz następujące kwalifikacje:
PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową

Przedmioty nauczania w bloku zawodowym to m.in.:

 • podstawy reklamy
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • działalność gospodarcza w reklamie
 • planowanie kampanii reklamowych
 • realizowanie kampanii reklamowych
 • język angielski zawodowy
 • wykonywanie procesów reklamowych
 • stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
 • dokonywanie analizy skuteczności

Perspektywy zatrudnienia:

 • agencje reklamowe
 • działy marketingu i promocji
 • działy promocji środków masowego przekazu
 • studia graficznych
 • agencjach d/s kontaktów z prasą kształtowania opinii publicznej
 • działy PR

E / Technik fotografii i multimediów rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik fotografii i multimediów - 5 lat

Zdobędziesz następujące kwalifikacje:
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Przedmioty nauczania w bloku zawodowym to m.in.:

 • podstawy fotografii
 • techniki fotograficzne
 • procesy fotograficzne
 • urządzenia fototechniczne
 • działalność gospodarcza w fotografii
 • podstawy kompozycji obrazu
 • technika cyfrowa
 • pracownia technik fotograficznych
 • techniki multimedialne
 • technologie internetowe
 • pracownia technik multimedialnych

Perspektywy zatrudnienia:

 • laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysł fotooptyczny i optyczny
 • wydawnictwa i drukarnie, przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny
 • telewizja i wytwórnie filmowe
 • agencje reklamowe – m.in. przy projektowaniu gadżetów reklamowych, projektowaniu reklamy zewnętrznej, opracowywaniu animacji, klipów filmowych oraz prezentacji multimedialnych
 • studia graficzne, filmowe, telewizyjne, studia fotografii cyfrowej
 • laboratoria naukowo-badawcze, kryminalistyczne, medyczne, archeologiczne, geologiczne