konto
VIII Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie

Ocena: 4

Oceń Placowkę

Profile VIII Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie Katowice

0a / niem-hist-mat-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
144.15181.59209.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
25050 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian kompetencji językowych

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 50.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 1.

1b-gr1 / ang-mat-fiz rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiachemiafizykageografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
129.05154.6173.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1b-gr2 / ang-mat-geogr rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiachemiafizykageografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
147.55160.03175.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1c1-gr1 / mat-fiz-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizykageografiainformatykachemiafizykageografiainformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
147.3157.13173.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1c1-gr2 / mat-fiz-inf rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizykageografiainformatykachemiafizykageografiainformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
123.3146.27170.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1c2-gr1 / mat-inf-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizykageografiainformatykachemiafizykageografiainformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
144.95157.98179.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1c2-gr2 / mat-inf-fiz rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizykageografiainformatykachemiafizykageografiainformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
167.3171.42178.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1c3-gr1 / mat-fiz-inf rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizykageografiainformatykachemiafizykageografiainformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
134150.55167.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1c3-gr2 / mat-fiz-chem rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizykageografiainformatykachemiafizykageografiainformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
100.35154.12175.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1d / mat-inf-fiz rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizykageografiainformatykachemiafizykageografiainformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
159.75168.3183.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -