konto
VIII Liceum

Ocena: 3.3

Oceń Placowkę

Profile VIII Liceum Toruń

1AB / medyczno-psychologiczna (ang/niem) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiabiologia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
150.9160.48181.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Cele i założenia klasy:

·  wspomaganie rozwoju ucznia w wymiarze intelektualnym;

·  osiąganie wysokich wyników na maturze, znacznie przewyższających wyniki wojewódzkie i krajowe

· opieka profesjonalnej kadry,

·  przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w zakresie rozszerzonym;

·  przygotowanie do konkursów i olimpiad (udziału w olimpiadzie biologicznej, chemicznej, ekologicznej, w licznych konkursach np. o zdrowiu czy w ogólnopolskich akcjach profilaktycznych);

·  kształtowanie badawczego sposobu myślenia;

·  rozwijanie umiejętności eksperymentalnych, obserwacji, wyciągania wniosków;

·  kształtowanie postaw prozdrowotnych (np. z zakresu profilaktyki nowotworowej) i proekologicznych;

·  uczestnictwo w zajęciach na uczelniach wyższych, które pozwalają uczniom na samodzielne wykonywanie wszelkich czynności eksperymentalnych, prowadzenie obserwacji, analizę i interpretację danych eksperymentalnych, ale także na poznanie specyfiki uczelni, charakteru i tematyki zajęć prowadzonych przez wykładowców akademickich;

·  dla chętnych uczniów istnieje możliwość realizacji zajęć z RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, po ukończeniu, którego otrzymują certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy;

·  poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej odbywa się w ramach działalności Koła Młodych Ratowników, które istnieje w szkole od 1999 r. oraz dzielenie się nią z innymi m.in. podczas pokazów ratowniczych w przedszkolach, szkołach, czy na osiedlowych festynach. Uczniowie klasy mają możliwość uczestniczenia w akcjach krwiodawstwa, a także konkursach i mistrzostwach pierwszej pomocy, na których odnoszą sukcesy.

 

Co zyskasz kończąc tę klasę:

- przygotowanie się do studiów na wszystkie kierunki medyczne, psychologiczne i pedagogiczne

umiejętność udzielania pierwszej pomocy wg. standardów Europejskiej Rady Resuscytacji

unijny certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy dla chętnych po pierwszej klasie

- umiejętność pracy (działania) w zespole

- dla chętnych możliwość uczestnictwa w szkoleniu przygotowującego do pracy w ramach

 wolontariatu hospicyjnego

 

Warunki, które powinien spełniać kandydat:

 - chęć poznawania i rozwijania swoich zainteresowań z zakresu biologii i chemii,

- być otwartym na potrzeby drugiego człowieka (być empatycznym, mile widziana działalność w wolontariacie).

1C / biznesowo-multimedialna (ang/hiszp) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
156.2163.45185.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

 

Będąc uczniem klasy biznesowo – multimedialnej zyskujesz;

 

- bardzo dobre przygotowanie do matury (zdawalność 100%),

- możliwość sprawdzenia się w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej - wygraj albo strać wirtualne pieniądze

- wiedzę na temat ubezpieczeń społecznych – projekt - Lekcje z ZUS,

- możliwość rywalizacji w konkursach i olimpiadach z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości,

- poszerzenie wiedzy i umiejętności podczas cyklicznych zajęć w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, Wyższej Szkole Bankowej, Wydziale Ekonomii i Zarządzania, Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

- rywalizację z najlepszymi uczniami – ogólnopolskie konkursy GeoPlaneta, Wielki Test Wiedzy Geograficznej,

- rozwijanie pasji podróżniczych - wycieczki edukacyjno-krajoznawcze, wykłady Polskiego Towarzystwa Geograficznego na UMK w Toruniu, spotkania z podróżnikami - Świat i Okolice w Dworze Artusa, Muzeum Podróżników, Muzeum Dalekiego Wschodu,

 - poszerzenie wiedzy na zajęciach dodatkowych: multimedia w biznesie,

 - umiejętność realizacji projektów multimedialnych,  

 - zaangażowanie w wolontariat na rzecz potrzebujących ludzi i zwierząt.

Bez trudu studiować będziesz na kierunkach ekonomicznych, społecznych, technicznych, a nawet psychologię w biznesie. 

1D / prawno-obywatelska (ang/włoski) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoriaWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
150.4157.97169.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa PRAWNO-OBYWATELSKA, jest to propozycja skierowana do wszystkich zainteresowanych tematyką obywatelską oraz historyczną i chcących rozszerzyć swoją wiedzę o świecie współczesnym jego historii. Klasa ta pozwala przygotować przyszłych absolwentów i wyposażyć ich w odpowiednie umiejętności do studiowania na wszystkich kierunkach prawniczych i społecznych, np. prawo, politologia, administracja, socjologia, stosunki międzynarodowe, historia itp. w kraju i za granicą.

 

Język włoskipozwoli przybliżyć kulturę i tradycję kraju z Półwyspu Apenińskiego.

 

Profil tej klasy zapewnia zwiększoną liczbę godzin z historii oraz oferuje atrakcyjne wycieczki do Sejmu i Senatu RP, muzeów (w tym do Muzeum Powstania Warszawskiego) i archiwów oraz udział w projektach edukacyjnych. Pozwala również przygotować uczniów do wielu olimpiad i konkursów przedmiotowych, m.in. uczniowie tej klasy pomagają w przeprowadzaniu:

 

·      Prawyborów samorządowych i parlamentarnych,

·      Konkursu Historycznego "Dzieje Torunia" dla setek uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dając im niepowtarzalna okazję, aby pogłębić swoją wiedzę o naszej małej Ojczyźnie - Toruniu.

1E / sportowo-fizjoterapeutyczny (ang/niem) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
5858.9759
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
600 -

Egzamin wstępny:

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 60.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Uzyskane punkty będą rozpatrywane w pierwszej kolejności (jako podstawowa punktacja, przed punktacją za osiągnięcia) w czasie procedury kwalifikacji do oddziału.

Opis:

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna stosując nowoczesne technologie i formy nauczania rozwija pasje i zdolności sportowew zakresie koszykówki i piłki nożnej.

 

Szkoła dysponuje najlepszą bazą lokalową: własna hala sportowa z pełnowymiarową salą do gier zespołowych oraz specjalistyczną salą wyłożoną matą tatami. Ponadto dysponujemy wielofunkcyjnym boiskiem do gier zespołowychwraz z bieżnią lekkoatletyczną.

 

Będąc uczniem tej klasy można osiągnąć wybitne wyniki w rywalizacji sportowejna poziomie miejskim, wojewódzkim i krajowym.

1M / matematyczno-ekonomiczny (ang/niem) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
151.25159.81181.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

 

Nauka w klasie o profilu MATEMATYCZNO-EKONOMICZNYz królową nauk matematyką na poziomie rozszerzonym oraz dodatkowymi zajęciami z zakresu ekonomiipozwoli ubiegać się absolwentom klasy o tym profilu o miejsca na studiach na kierunkach matematyka, ekonomia, bankowość, rachunkowość, marketing i zarządzane, handel międzynarodowy, ale również na kierunkach politechnicznych, a także informatycznych i wielu innych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz mogą przystępować do konkursów przedmiotowych zarówno z dziedziny ekonomii, matematyki i języka angielskiego, który będzie nauczany w tym profilu na poziomie rozszerzonym.

Kolejnym atutem nauki w klasie o profilu matematyczno – ekonomicznym są dodatkowe zajęcia PSYCHOLOGII W BIZNESIE.

 

Jeżeli marzysz o prowadzeniu własnej firmy, czy chciałbyś pracować w międzynarodowej korporacji, jesteś przedsiębiorczy i interesujesz się matematyką, kwestiami ekonomicznymi, klasa matematyczno–ekonomiczna jest dla Ciebie idealnym wyborem.

 

1T / teatralno-dziennikarska (ang/niem) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoriaWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
147.3155.09174.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Założeniem powyższego profilu jest:

 

·      rozwijanie teatralnych i dziennikarskich zainteresowań uczniów,

·      wyposażenie ich w ogólną wiedzę na temat historii teatru, warsztatu pracy aktora i reżysera.

·      przygotowanie uczniów do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze

·      odkrywanie świata sztuki przez wychowanie aktywnego, świadomego, rozumiejącego język i środki wyrazu teatru widza, widza współdziałającego ze sceną i widownią.

·      popularyzacja sztuki teatralnej wśród młodzieży (przygotowanie uczniów do odbioru i tworzenia przedstawień teatralnych)

·      pobudzanie twórczej ekspresji

 

Młodzież:

·      praktycznie wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności,

·      poznaje historię teatru starożytnego nowożytnego,

·      interpretuje teksty literackie pod względem werbalnym i pozawerbalnym,

·      kształci umiejętności aktorskie, reżyserskie, choreograficzne

·      pod kierunkiem instruktora realizuje spektakle (m.in. spektakl historyczny na Miejski Konkurs „Dzieje Torunia”, przedstawienia z okazji pożegnania maturzystów, spektakle profilaktyczne),

·      aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym poprzez kontakt ze sztuką, mając poczucie związku z tradycją narodową i europejskim dziedzictwem kulturowym,

·      korzysta z przekazów medialnych dotyczących wiedzy o teatrze, stosuje tę wiedzę w swojej działalności twórczej.

 

Zgodnie z profilem realizowany będzie rozszerzony program nauczania języka polskiego historii. Dodatkowym przedmiotem są warsztaty teatralne i dziennikarskie, na których młodzież zgłębi tajniki wiedzy o tekstach publicystycznych, zawodzie dziennikarza oraz aktora. Organizowane są wyjazdy do telewizji, opery, teatrów, wyjścia do radia oraz warsztaty z aktorami i dziennikarzami.