konto
VIII Liceum

Ocena: 3.67

Oceń Placowkę

Profile VIII Liceum Toruń

1A / ratowniczo-medyczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
105.95130.04162.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Program nauczania w klasie o profilu RATOWNICZO-MEDYCZNYM obejmuje realizację biologii, chemii i języka angielskiego w zakresie rozszerzonym. Języki obce oraz przedmioty przyrodnicze będą realizowane w podziale na grupy. 

Na szczególną uwagę zasługuje przedmiot dodatkowy: 

RATOWNICTWO MEDYCZNE

realizowany w systemie klasowo-lekcyjnym oraz podczas obozu szkoleniowego  w zakresie ratownictwa medycznego. Uczniowie po zakończeniu realizacji zajęć z ratownictwa medycznego otrzymują certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy.

1B / farmaceutyczno-medyczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
108.55133.64161.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Program nauczania w klasie obejmuje realizację biologii, chemii i języka angielskiego w zakresie rozszerzonym. Część zajęć z tych przedmiotów odbywa się w podziale na grupy, co w dużym stopniu sprzyja indywidualizacji nauczania oraz rozbudzaniu pasji przyrodniczych. Zajęcia odbywają się w oparciu o eksperymenty w dobrze wyposażonym laboratorium chemicznym i biologicznym, co zachęca do dalszych samodzielnych poszukiwań. 

1C / biznesowa rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
128.05140.1159.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Program nauczania w klasie o profilu BIZNESOWO-MULTIMEDIALNYM wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów planującym podjęcie studiów na kierunkach ekonomicznych, społecznych i medialnych. Rozszerzony program nauczania matematyki, geografii i języka angielskiego umożliwia uzyskanie wysokich wyników na egzaminie maturalnym z tych przedmiotów i 100% zdawalność. 
 

1D / prawno-obywatelska rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoriawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
121.45140.13164.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Program klasy PRAWNO-OBYWATELSKIEJ jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych tematyką prawną, obywatelską i historyczną oraz chcących poszerzyć swoją wiedzę o świecie współczesnym. Klasa ta pozwala przygotować przyszłych absolwentów i wyposażyć ich w odpowiednie umiejętności do studiowania na kierunkach prawniczych i społecznych, np. prawo, politologia, administracja, socjologia, stosunki międzynarodowe, historia, psychologia, filologia polska (specjalizacje, np. językoznawstwo, logopedia, copywriterka, edytorstwo) w kraju i za granicą. ??

1E / sportowa rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
051.6359
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
600 -

Egzamin wstępny:

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 60.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Uzyskane punkty będą rozpatrywane w pierwszej kolejności (jako podstawowa punktacja, przed punktacją za osiągnięcia) w czasie procedury kwalifikacji do oddziału.

Opis:

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna stosując nowoczesne technologie i formy nauczania rozwija pasje i zdolności sportowe w zakresie koszykówki i piłki nożnej.

WŚRÓD UCZENNIC KLAS SPORTOWYCH SĄ AKTUALNE REPREZENTANTKI POLSKI W KOSZYKÓWCE!

Szkoła dysponuje najlepszą bazą sportową, w skład której wchodzi własna hala sportowa z pełnowymiarową salą do gier zespołowych i specjalistyczna sala do gimnastyki wyłożona miękkimi materacami. Przy szkole znajduje się wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych wraz z tartanową bieżnią lekkoatletyczną.

1T / teatralno-dziennikarska rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoriawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
111.05133.76149.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa TEATRALNO-DZIENNIKARSKA to klasa dla młodzieży szczególnie zainteresowanej tematyką teatralną i dziennikarską. Założeniem tego profilu jest rozwijanie teatralnych i dziennikarskich zainteresowań uczniów oraz wyposażenie ich w ogólną wiedzę na temat historii teatru, warsztatu pracy dziennikarza, aktora i reżysera. 

Uzupełnieniem zajęć w klasie teatralno-dziennikarskiej są WARSZTATY TEATRALNE i DZIENNIKARSKIE, na których młodzież zgłębia tajniki wiedzy o zawodzie aktora oraz dziennikarza.