VIII Liceum

Ocena: 3.67

Oceń Placowkę

Profile VIII Liceum Toruń

1Ag / Ratowniczo - medyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
114127.55162.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Program nauczania w klasie o profilu ratowniczo-medycznym przewiduje realizację biologii, języka angielskiego oraz chemii lub języka niemieckiego (do wyboru przez ucznia) w zakresie rozszerzonym. Języki obce oraz przedmioty przyrodnicze będą realizowane z podziałem na grupy. Na szczególną uwagę zasługują przedmioty uzupełniające: 

- RATOWNICTWO MEDYCZNE, przedmiot, który będzie realizowany w systemie klasowo-lekcyjnym oraz podczas obozu szkoleniowego. Uczniowie po zakończeniu realizacji zajęć z ratownictwa medycznego otrzymują unijny certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy.

1Ap / ratowniczo-medyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
125.6136.49154.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Program nauczania w klasie o profilu RATOWNICZO-MEDYCZNYM obejmuje realizację biologii, chemii i języka angielskiego w zakresie rozszerzonym. Języki obce oraz przedmioty przyrodnicze będą realizowane w podziale na grupy. 

Na szczególną uwagę zasługuje przedmiot dodatkowy: 

RATOWNICTWO MEDYCZNE

realizowany w systemie klasowo-lekcyjnym oraz podczas obozu szkoleniowego  w zakresie ratownictwa medycznego. Uczniowie po zakończeniu realizacji zajęć z ratownictwa medycznego otrzymują certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy.

1Bg / farmaceutyczno-medyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiachemiajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
111.8127.42144.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Program nauczania w klasie o profilu FARMACEUTYCZNO-MEDYCZNYM obejmuje realizację biologii, chemii lub języka angielskiego w zakresie rozszerzonym. Część zajęć z tych przedmiotów odbywa się w podziale na grupy, co w dużym stopniu sprzyja indywidualizacji nauczania oraz rozbudzaniu pasji przyrodniczych. Zajęcia odbywają się w oparciu o eksperymenty w dobrze wyposażonym laboratorium chemicznym i biologicznym, co zachęca do dalszych samodzielnych poszukiwań.

1Bg / biologiczno-medyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
124.4136.8155.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Program nauczania w klasie o tym profilu przewiduje realizację biologii i chemii w zakresie rozszerzonym. Część zajęć z tych przedmiotów odbywa się z podziałem na grupy, co w dużym stopniu sprzyja indywidualizacji nauczania oraz rozbudzaniu pasji przyrodniczych. Zajęcia odbywają się w oparciu o eksperymenty w dobrze wyposażonym laboratorium chemicznym i biologicznym, co prowokuje do dalszych poszukiwań. Na uwagę zasługują przedmioty uzupełniające: 

- JĘZYK ANGIELSKI MEDYCZNY - niezbędny na studiach medycznych

- BIOFIZYKA.

Co zyskasz kończąc tę klasę?

- będziesz bardzo dobrze przygotowany do matury (zdawalność 100%)

- przygotujesz się do konkursów i olimpiad,

- nabędziesz umiejętności badawczego sposobu myślenia,

- rozwiniesz umiejętności eksperymentowania, obserwacji, wyciągania wniosków,

- będziesz kreował postaw prozdrowotne i proekologiczne,

- będziesz uczestniczył w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w zakresie ratownictwa medycznego,

- nauczysz się języka angielskiego medycznego, który obecnie jest używany na uczelniach wyższych a także przydatny w późniejszej pracy zawodowej,

- będziesz uczestniczył w zajęciach na uczelniach wyższych, które pozwalają uczniom na samodzielne wykonywanie eksperymentów, prowadzenie obserwacji, analizę i interpretację danych eksperymentalnych, oraz poznasz specyfikę uczelni, jej charakter i tematykę zajęć prowadzonych przez wykładowców akademickich,

- poszerzysz wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w Kole Młodych Ratowników, które istnieje w szkole od 1999 r. oraz nauczysz się dzielić wiedzą podczas pokazów ratowniczych w przedszkolach, szkołach, czy na festynach,

- będziesz uczestniczył w wyjściach edukacyjnych do takich instytucji jak: Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Pracownia Genetyki Nowotworów w Toruniu, PCK, PTZN w Toruniu,

- będziesz uczestniczył w realizacji programów profilaktycznych np. ARS - czyli jak dbać o miłość.

1Bp / medyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
141.45149.4177.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Program nauczania w klasie o profilu MEDYCZNYM obejmuje realizację biologii, chemii i języka angielskiego w zakresie rozszerzonym. Część zajęć z tych przedmiotów odbywa się w podziale na grupy, co w dużym stopniu sprzyja indywidualizacji nauczania oraz rozbudzaniu pasji przyrodniczych. Zajęcia odbywają się w oparciu o eksperymenty w dobrze wyposażonym laboratorium chemicznym i biologicznym, co zachęca do dalszych samodzielnych poszukiwań. 

1Cg / biznesowa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
101.6119.78143
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Program nauczania w klasie o tym profilu wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów planujących podjęcie studiów na kierunkach ekonomicznych i społecznych (np.: psychologia). Rozszerzony program nauczania od klasy pierwszej matematyki i języka angielskiego umożliwia uzyskanie wysokich wyników na egzaminie maturalnym z tych przedmiotów i 100% zdawalność. Od klasy drugiej w zakresie rozszerzonym realizowany jest również program geografii. Ponadto od klasy drugiej realizowany jest ciekawy program autorski.

1Cp / biznesowo-multimedialna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
127.25140.64161.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Program nauczania w klasie o profilu BIZNESOWO-MULTIMEDIALNYM wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów planującym podjęcie studiów na kierunkach ekonomicznych, społecznych i medialnych. Rozszerzony program nauczania matematyki, geografii i języka angielskiego umożliwia uzyskanie wysokich wyników na egzaminie maturalnym z tych przedmiotów i 100% zdawalność. 
 

1Dg / prawno - obywatelska rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoriawos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
111.4125.6146.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Program klasy prawno-obywatelskiej jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych tematyką prawną, obywatelską i historyczną oraz chcących poszerzyć swoją wiedzę o świecie współczesnym. Klasa ta pozwala przygotować przyszłych absolwentów i wyposażyć ich w odpowiednie umiejętności do studiowania na kierunkach prawniczych i społecznych, np. prawo, politologia, administracja, socjologia, stosunki międzynarodowe, historia itp. w kraju i za granicą.

1Dp / prawno-obywatelska rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
124136153.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Program klasy PRAWNO-OBYWATELSKIEJ jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych tematyką prawną, obywatelską i historyczną oraz chcących poszerzyć swoją wiedzę o świecie współczesnym. Klasa ta pozwala przygotować przyszłych absolwentów i wyposażyć ich w odpowiednie umiejętności do studiowania na kierunkach prawniczych i społecznych, np. prawo, politologia, administracja, socjologia, stosunki międzynarodowe, historia, psychologia, filologia polska (specjalizacje, np. językoznawstwo, logopedia, copywriterka, edytorstwo) w kraju i za granicą. ??

1Eg / Sportowa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
4651.8257
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
600 -

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna stosując nowoczesne technologie i formy nauczania rozwija pasje i zdolności sportowe w zakresie koszykówki i piłki nożnej.

WŚRÓD UCZENNIC KLAS SPORTOWYCH SĄ AKTUALNE REPREZENTANTKI POLSKI W KOSZYKÓWCE!

Szkoła dysponuje najlepszą bazą sportową, w skład której wchodzi własna hala sportowa z pełnowymiarową salą do gier zespołowych i specjalistyczna sala do gimnastyki wyłożona miękkimi materacami. Przy szkole znajduje się wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych wraz z tartanową bieżnią lekkoatletyczną.

1Mp / Matematyczno-Fizyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizykainformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
128.85144.04157.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W klasie MATEMATYCZNO-FIZYCZNEJ realizowany jest rozszerzony program matematyki, fizyki oraz  języka angielskiego. Dzięki temu uczniowie są dobrze przygotowani do zdawania matury zarówno z przedmiotów ścisłych, jak i języka angielskiego. Profil z rozszerzoną matematyką i fizyką jest szczególnie godny polecenia osobom, które w przyszłości planują studia na kierunkach ścisłych uniwersyteckich i politechnicznych, a także na kierunkach ekonomicznych.

1Tg / Teatralno - dziennikarska rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoriawos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
106.2124.63150.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jest to klasa dla młodzieży szczególnie zainteresowanej tematyką teatralną i dziennikarską. Założeniem tego profilu jest rozwijanie teatralnych i dziennikarskich zainteresowań uczniów oraz wyposażenie ich w ogólną wiedzę na temat historii teatru, warsztatu pracy aktora i reżysera. 

Przedmiotami uzupełniającymi są WARSZATY TEATRALNE i DZIENNIKARSKIE, na których młodzież zgłębia tajniki wiedzy o tekstach publicystycznych, zawodzie dziennikarza, aktora oraz dziennikarza.

Klasy o profilu teatralno-dziennikarskim objęte są patronatem teatru "Baj Pomorski".

Co zyskasz ucząc się w tej klasie?  

- będziesz bardzo dobrze przygotowany do matury (zdawalność 100%)

- poznasz historię teatru starożytnego i nowożytnego,

- nauczysz się interpretować teksty literackie pod względem werbalnym i pozawerbalnym,

- popracujesz nad reżyserią, scenografią, choreografią,

- ukształtujesz swoje umiejętności aktorskie, reżyserskie,

- rozwiniesz swoje zdolności ruchowe, umysłowe i interpersonalne,

- na lekcjach będziesz pracował metodami aktywnymi wśród osób wykazujących się inwencją twórczą (wielu uczniów pisze fraszki, bajki),

- będziesz przygotowywał inscenizacje różnych tekstów literackich,

- pod kierunkiem instruktora będziesz uczestniczył w realizacji spektakli przygotowanych w szkole i poza nią (m.in. spektakle historyczne na Miejskim Konkursie „Dzieje Torunia”, spektakle profilaktyczne),

1Tp / teatralno-dziennikarska rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
129.05141.38164.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa TEATRALNO-DZIENNIKARSKA to klasa dla młodzieży szczególnie zainteresowanej tematyką teatralną i dziennikarską. Założeniem tego profilu jest rozwijanie teatralnych i dziennikarskich zainteresowań uczniów oraz wyposażenie ich w ogólną wiedzę na temat historii teatru, warsztatu pracy dziennikarza, aktora i reżysera. 

Uzupełnieniem zajęć w klasie teatralno-dziennikarskiej są WARSZTATY TEATRALNE i DZIENNIKARSKIE, na których młodzież zgłębia tajniki wiedzy o zawodzie aktora oraz dziennikarza.