konto
VIII Liceum

Ocena: 4

Oceń Placowkę

Profile VIII Liceum Toruń

1Ap / ratowniczo-medyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
125.6136.49154.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Program nauczania w klasie o profilu RATOWNICZO-MEDYCZNYM obejmuje realizację biologii, chemii i języka angielskiego w zakresie rozszerzonym. Języki obce oraz przedmioty przyrodnicze będą realizowane w podziale na grupy. 

Na szczególną uwagę zasługuje przedmiot dodatkowy: 

RATOWNICTWO MEDYCZNE

realizowany w systemie klasowo-lekcyjnym oraz podczas obozu szkoleniowego  w zakresie ratownictwa medycznego. Uczniowie po zakończeniu realizacji zajęć z ratownictwa medycznego otrzymują certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy.

1Bp / medyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
141.45149.4177.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Program nauczania w klasie o profilu MEDYCZNYM obejmuje realizację biologii, chemii i języka angielskiego w zakresie rozszerzonym. Część zajęć z tych przedmiotów odbywa się w podziale na grupy, co w dużym stopniu sprzyja indywidualizacji nauczania oraz rozbudzaniu pasji przyrodniczych. Zajęcia odbywają się w oparciu o eksperymenty w dobrze wyposażonym laboratorium chemicznym i biologicznym, co zachęca do dalszych samodzielnych poszukiwań. 

1Cp / biznesowo-multimedialna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
127.25140.64161.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Program nauczania w klasie o profilu BIZNESOWO-MULTIMEDIALNYM wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów planującym podjęcie studiów na kierunkach ekonomicznych, społecznych i medialnych. Rozszerzony program nauczania matematyki, geografii i języka angielskiego umożliwia uzyskanie wysokich wyników na egzaminie maturalnym z tych przedmiotów i 100% zdawalność. 
 

1Dp / prawno-obywatelska rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
124136153.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Program klasy PRAWNO-OBYWATELSKIEJ jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych tematyką prawną, obywatelską i historyczną oraz chcących poszerzyć swoją wiedzę o świecie współczesnym. Klasa ta pozwala przygotować przyszłych absolwentów i wyposażyć ich w odpowiednie umiejętności do studiowania na kierunkach prawniczych i społecznych, np. prawo, politologia, administracja, socjologia, stosunki międzynarodowe, historia, psychologia, filologia polska (specjalizacje, np. językoznawstwo, logopedia, copywriterka, edytorstwo) w kraju i za granicą. ??

1Mp / Matematyczno-Fizyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizykainformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
128.85144.04157.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W klasie MATEMATYCZNO-FIZYCZNEJ realizowany jest rozszerzony program matematyki, fizyki oraz  języka angielskiego. Dzięki temu uczniowie są dobrze przygotowani do zdawania matury zarówno z przedmiotów ścisłych, jak i języka angielskiego. Profil z rozszerzoną matematyką i fizyką jest szczególnie godny polecenia osobom, które w przyszłości planują studia na kierunkach ścisłych uniwersyteckich i politechnicznych, a także na kierunkach ekonomicznych.

1Tp / teatralno-dziennikarska rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
129.05141.38164.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa TEATRALNO-DZIENNIKARSKA to klasa dla młodzieży szczególnie zainteresowanej tematyką teatralną i dziennikarską. Założeniem tego profilu jest rozwijanie teatralnych i dziennikarskich zainteresowań uczniów oraz wyposażenie ich w ogólną wiedzę na temat historii teatru, warsztatu pracy dziennikarza, aktora i reżysera. 

Uzupełnieniem zajęć w klasie teatralno-dziennikarskiej są WARSZTATY TEATRALNE i DZIENNIKARSKIE, na których młodzież zgłębia tajniki wiedzy o zawodzie aktora oraz dziennikarza.