VIII Liceum im. Zofii Nałkowskiej

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile VIII Liceum im. Zofii Nałkowskiej Lublin

1A / geor.-mat. rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
41.7585.32145.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa geograficzno-matematyczna

Przedmioty uzupełniające:

 • angielski w turystyce
 • turystyka

Charakterystyka klasy:

 • Klasa dla przyszłych geografów, przyrodników, matematyków, osób profesjonalnie zajmujących się turystyką, w tym- zagraniczną.

1B / j.pol.-j.ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskimuzykaplastyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
64.65108.63149.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa humanistyczna z wiedzą o filmie i teatrze

Przedmioty uzupełniające:

 • edukacja filmowa
 • edukacja teatralna (w tym: elementy aktorstwa)

1C / biol.-chem rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiabiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
85110.19146.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa biologiczno-chemiczna z ratownictwem medycznym

Przedmioty uzupełniające:

 • ratownictwo medyczne
 • dietetyka z ziołolecznictwem

1D / j.ang.-geogr. rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
23.5596.15147.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa mundurowa z bezpieczeństwem wewnętrznym

Przedmioty uzupełniające:

 • przygotowanie wojskowe (w tym: samoobrona)
 • bezpieczeństwo wewnętrzne (w tym: kryminalistyka)

1E / hist.-j.pol. rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
73.15108.54135.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa psychologiczno - dziennikarska

Przedmioty uzupełniające:

 • elementy pedagogiki i psychologii
 • dziennikarstwo i psychologia mediów

1F / mat.-inf. rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
90.6114.98161.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa matematyczno - informatyczna

Przedmiot uzupełniający:

 • elementy programowania

1G / geo.-mat. rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa mundurowa z elementami pożarnictwa

Przedmioty uzupełniające:

 • elementy pożarnictwa (w tym: ratownictwo medyczne)
 • przygotowanie wojskowe (w tym: samoobrona)

Charakterystyka klasy:

 • Kasa dla przyszłych żołnierzy, policjantów, strażaków, dlatego zawiera przedmioty takie jak przygotowanie wojskowe i pożarnictwo, prowadzone przez osoby z doświadczeniem w tych zawodach, według specjalnie napisanych programów.
 • Zajęcia te opierają się nie tylko na teorii, ale i na ćwiczeniach praktycznych.
 • W utrzymaniu właściwej kondycji, niezbędnej przy egzaminach do szkół mundurowych, pomagać będą lekcje samoobrony, dostosowany do potrzeb klasy zestaw zajęć fizycznych, rajdy, basen, obozy kondycyjno-wojskowe, biegi na orientację. Lekcje samoobrony prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor Taekwon-Do.
 • Elementy ratownictwa medycznego mają formę obowiązkowego przedmiotu, realizowanego zgodnie ze specjalnie opracowanym programem, we współpracy z Medycznym Studium Zawodowym.
 • Proponujemy uczniom tej klasy obóz integracyjny o charakterze rekreacyjno - ćwiczeniowym jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, a kolejne wyjazdy - w zależności od zainteresowań uczniów.
 • Klasa objęta jest patronatem Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
 • Klasa ta wyróżnia się spośród innych mundurami i dbałością o ceremoniał.

1H / pol-hist rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriaplastyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
087.33151.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa humanistyczna z wiedzą o filmie i teatrze

Przedmioty uzupełniające:

 • edukacja filmowa (w tym: montaż filmowy, grafika komputerowa)
 • edukacja teatralna (w tym: elementy aktorstwa)
 • przyroda

Charakterystyka klasy:

 • Klasa pomyślana jako humanistyczna, ale wzbogacona o edukację filmową prowadzoną w formie odrębnych zajęć przedmiotowych, według specjalnie napisanego programu, opartego na projekcie edukacyjnym „Filmoteki Szkolnej”.
 • Edukacja teatralna realizowana jest w ramach przedmiotu uzupełniającego i wzbogacona jest o aktorstwo ukierunkowane na pracę warsztatową.
 • Ofertę tej klasy wzbogacają przedmioty o charakterze praktycznym związanym z mediami i technologią informacyjną, tj. montaż filmowy, grafika komputerowa.
 • Dla tej klasy przewidziane są zajęcia dodatkowe- takie jak koło filmoznawcze z projekcją filmu polskiego i obcego, projekty edukacyjne, organizowanie nocnego maratonu filmowego, przygotowywanie projektu teatralnego na Wiosnę Teatralną.
 • Zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami młodzieży istnieje możliwość organizowania wycieczek przedmiotowych do ośrodków TV, PR oraz szkół filmowych, współpracy z Młodzieżową Akademią Filmową, kinem studyjnym, organizowania seansów filmowych kina ambitnego, udział w przeglądach i festiwalach.
 • Kontakt z innymi dziedzinami sztuki zapewnia szeroka oferta kulturalna szkoły: działania teatralne, próby poetyckie i muzyczne, spektakle teatralne.
 • Klasa atrakcyjna dla przyszłych studentów filmoznawstwa, teatrologii, kulturoznawstwa, kierunków humanistycznych i artystycznych.

 

1I / biol-j.ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
59.490.21148.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa biologiczna z kosmetologią

Przedmioty uzupełniające:

 • kosmetologia (w tym: kształtowanie przestrzeni, florystyka, chemia w kosmetologii)
 • dietetyka z ziołolecznictwem (w tym: ratownictwo medyczne)
 • historia i społeczeństwo 

Charakterystyka klasy:

 • Klasa atrakcyjna dla młodzieży zainteresowanej przyrodą oraz zdrowiem i wyglądem człowieka.
 • Nawiązuje do tradycyjnej klasy biologiczno- chemicznej, wzbogaconej o treści dotyczące edukacji zdrowotnej, tj. kosmetologia i dietetyka, chemia w kosmetologii, prowadzonych według specjalnie napisanych programów.
 • Elementy ratownictwa medycznego mają formę obowiązkowego przedmiotu, realizowanego zgodnie ze specjalnie opracowanym programem, we współpracy z Medycznym Studium Zawodowym.
 • Fascynacje botaniczne uczniowie mogą realizować na nowatorskim przedmiocie- podstawy ziołolecznictwa.
 • Nowe programy dotyczą też przedmiotów: florystyka i kształtowanie przestrzeni, atrakcyjnych dla osób ze zmysłem estetycznym i nastawionych na praktyczne działania.
 • Dla zainteresowanych osób prowadzone jest koło ekologiczne, o wieloletniej tradycji w naszej szkole.
 • Młodzież tej klasy uczestniczy w akcjach ekologicznych, wielu wycieczkach przedmiotowych, konkursach ekologicznych, bierze udział w promowaniu zdrowego stylu życia i akcjach prozdrowotnych.
 • Klasa korzystna dla przyszłych studentów wydziałów biologicznych, ochrony środowiska, farmacji, medycyny, ratownictwa medycznego, ziołolecznictwa, kształtowania krajobrazu, kosmetologii, dietetyki, objęta także patronatem Wydziału Chemii UMCS.

1J / ang.-geogr. rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
44.284.1149.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa mundurowa z bezpieczeństwem wewnętrznym

Przedmioty uzupełniające:

 • przygotowanie wojskowe (w tym: samoobrona)
 • bezpieczeństwo wewnętrzne (w tym: kryminalistyka)
 • historia i społeczeństwo

Charakterystyka klasy:

 • Klasa dla przyszłych żołnierzy, policjantów, strażaków, dlatego zawiera przedmioty takie jak przygotowanie wojskowe , bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminalistykę,  prowadzone przez osoby z doświadczeniem w tych zawodach, według specjalnie napisanych programów. Zajęcia z bezpieczeństwa wewnętrznego prowadzi oficer Komendy Miejskiej policji w Lublinie w st. sp.
 • Zajęcia te opierają się nie tylko na teorii, ale i na ćwiczeniach praktycznych. Dlatego organizowane są spotkania ze służbami mundurowymi, wycieczki przedmiotowe, symulacje kryminalistyczne.
 • Uczniowie uczą się posługiwać tzw. walizką kryminalistyczną, dokonywać rekonstrukcji kryminalnych.
 • W utrzymaniu właściwej kondycji, niezbędnej przy egzaminach do szkół mundurowych, pomagać będą lekcje samoobrony, dostosowany do potrzeb klasy zestaw zajęć fizycznych, rajdy, basen, obozy kondycyjno- wojskowe, biegi na orientację. Lekcje samoobrony prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor Taekwon-Do.
 • Proponujemy uczniom tej klasy obóz integracyjny o charakterze rekreacyjno- ćwiczeniowym jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, a kolejne wyjazdy- w zależności od zainteresowań uczniów.
 • Klasa ta wyróżnia się spośród innych mundurami i dbałością o ceremoniał.
 • Klasa objęta umową patronacką Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

1K / biol-j.pol rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
4490.24138
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa psychologiczno - dziennikarska

Przedmioty uzupełniające:

 • elementy pedagogiki i psychologii (w tym: sztuka użytkowa)
 • dziennikarstwo i psychologia mediów ( w tym: reklama wizualna)
 • historia i społeczeństwo 

Charakterystyka klasy:

 • Klasa pomyślana jest jako psychologiczna, ale i ukierunkowana na język mediów, szczególnie zaś rozwijanie warsztatu dziennikarskiego w formie odrębnego przedmiotu według specjalnie opracowanego programu.
 • Uczniowie mogą praktycznie sprawdzać zdobytą wiedzę teoretyczną podczas redagowania gazetki szkolnej, brać udział w wycieczkach tematycznych, warsztatach, zwiedzaniu redakcji prasowych i TV.
 • Mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez pracowników politologii, stosunków międzynarodowych i dziennikarstwa UMCS oraz WSPiA, które objęły klasę swoim patronatem.
 • Elementy pedagogiki i psychologii mają charakter obowiązkowych, regularnych zajęć przedmiotowych, w oparciu o specjalnie opracowany program.
 • Pomocne w przyszłej pracy pedagoga będą też wprowadzone do tej klasy zajęcia sztuki użytkowej, służące ćwiczeniom estetycznym i manualnym.
 • Wśród przedmiotów uzupełniających są zajęcia z psychologii mediów pomyślane jako warsztaty służące analizie języka mediów, teorii komunikacji, manipulacji, psychologii odbioru szeroko pojmowanych mediów- od tradycyjnych- po film i Internet. Zajęcia te wzbogacone są o elementy reklamy wizualnej.
 • Uczniowie tej klasy mogą brać udział w zajęciach animacyjnych, projektach, stosować w praktycznych działaniach np. pedagogikę zabawy.
 • Klasa atrakcyjna szczególnie dla przyszłych studentów psychologii, pedagogiki, biologii, dziennikarstwa, politologii.
 • Klasa objęta jest również patronatem Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

1L / biol-geogr rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk angielski
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -