VIII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego

Ocena: 3.2

Oceń Placowkę

Profile VIII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego Kraków

A,B / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
167.4170.8181
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

We wszystkich klasach naszej szkoły, niezależnie od profilu, pierwszym i najważniejszym językiem obcym jest angielski. Naucza się go w grupach liczących po kilkanaście osób, a dobór do grup uzależniony jest od stopnia zaawansowania.

Drugi język obcy uczeń wybiera sam, wskazując go podczas rekrutacji. Ma do wyboru:

– język niemiecki – dla kontynuujących naukę ze szkoły podstawowej,

– język niemiecki rozszerzony, przygotowujący do egzaminu DSD II – dla zaawansowanych,

– język francuski – dla początkujących,

– język włoski – dla początkujących.

C,D / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
171176189.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

We wszystkich klasach naszej szkoły, niezależnie od profilu, pierwszym i najważniejszym językiem obcym jest angielski. Naucza się go w grupach liczących po kilkanaście osób, a dobór do grup uzależniony jest od stopnia zaawansowania.

Drugi język obcy uczeń wybiera sam, wskazując go podczas rekrutacji. Ma do wyboru:

– język niemiecki – dla kontynuujących naukę ze szkoły podstawowej,

– język niemiecki rozszerzony, przygotowujący do egzaminu DSD II – dla zaawansowanych,

– język francuski – dla początkujących,

– język włoski – dla początkujących.

E / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiahistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
162.2167.2178.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

We wszystkich klasach naszej szkoły, niezależnie od profilu, pierwszym i najważniejszym językiem obcym jest angielski. Naucza się go w grupach liczących po kilkanaście osób, a dobór do grup uzależniony jest od stopnia zaawansowania.

Drugi język obcy uczeń wybiera sam, wskazując go podczas rekrutacji. Ma do wyboru:

– język niemiecki – dla kontynuujących naukę ze szkoły podstawowej,

– język niemiecki rozszerzony, przygotowujący do egzaminu DSD II – dla zaawansowanych,

– język francuski – dla początkujących,

– język włoski – dla początkujących.

 

F / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
158.6162.8184.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

We wszystkich klasach naszej szkoły, niezależnie od profilu, pierwszym i najważniejszym językiem obcym jest angielski. Naucza się go w grupach liczących po kilkanaście osób, a dobór do grup uzależniony jest od stopnia zaawansowania.

Drugi język obcy uczeń wybiera sam, wskazując go podczas rekrutacji. Ma do wyboru:

– język niemiecki – dla kontynuujących naukę ze szkoły podstawowej,

– język niemiecki rozszerzony, przygotowujący do egzaminu DSD II – dla zaawansowanych,

– język francuski – dla początkujących,

– język włoski – dla początkujących.

G / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
175.2181.1190.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

We wszystkich klasach naszej szkoły, niezależnie od profilu, pierwszym i najważniejszym językiem obcym jest angielski. Naucza się go w grupach liczących po kilkanaście osób, a dobór do grup uzależniony jest od stopnia zaawansowania.

Drugi język obcy uczeń wybiera sam, wskazując go podczas rekrutacji. Ma do wyboru:

– język niemiecki – dla kontynuujących naukę ze szkoły podstawowej,

– język niemiecki rozszerzony, przygotowujący do egzaminu DSD II – dla zaawansowanych,

– język francuski – dla początkujących,

– język włoski – dla początkujących.

h / hist-pol-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia język polski wos
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiahistoria
Punkty w roku 2017/2018
minimalneśredniemaksymalne
157.4161.8174.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Drugi język obcy nowożytny - do wyboru: 
język niemiecki - dla kontynuujących naukę z gimnazjum, 
język niemiecki rozszerzony, przygotowujący do egzaminu DSD II - dla zaawansowanych, 
język francuski - dla początkujących, 
język włoski - dla początkujących

i / geo-mat-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia matematyka wos
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiahistoria
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
167.2173.23200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Plan nauczania dla grup rekrutacyjnych klas I-III, od roku szkolnego 2018/19 jest dostępny do pobrania na stronie internetowej: http://www.viii-lo.krakow.pl/kandydaci/siatki-godzin-2/

Drugi język obcy nowożytny - do wyboru:
język niemiecki - dla kontynuujących naukę z gimnazjum,
język niemiecki rozszerzony, przygotowujący do egzaminu DSD II - dla zaawansowanych,
język francuski - dla początkujących,
język włoski - dla początkujących.

j / fiz-inf-mat rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka informatyka matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykafizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
168.4173.46200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Plan nauczania dla grup rekrutacyjnych klas I-III, od roku szkolnego 2018/19 jest dostępny do pobrania na stronie internetowej: http://www.viii-lo.krakow.pl/kandydaci/siatki-godzin-2/

Drugi język obcy nowożytny - do wyboru:
język niemiecki - dla kontynuujących naukę z gimnazjum,
język niemiecki rozszerzony, przygotowujący do egzaminu DSD II - dla zaawansowanych,
język francuski - dla początkujących,
język włoski - dla początkujących.

 

k / biol-chem rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Drugi język obcy nowożytny - do wyboru: 
język niemiecki - dla kontynuujących naukę z gimnazjum, 
język niemiecki rozszerzony, przygotowujący do egzaminu DSD II - dla zaawansowanych, 
język francuski - dla początkujących, 
język włoski - dla początkujących

l,m / biol-chem-mat rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia chemia matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
169.2175.7200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Plan nauczania dla grup rekrutacyjnych klas I-III, od roku szkolnego 2018/19 jest dostępny do pobrania na stronie internetowej: http://www.viii-lo.krakow.pl/kandydaci/siatki-godzin-2/

Drugi język obcy nowożytny - do wyboru:
język niemiecki - dla kontynuujących naukę z gimnazjum,
język niemiecki rozszerzony, przygotowujący do egzaminu DSD II - dla zaawansowanych,
język francuski - dla początkujących,
język włoski - dla początkujących.