konto
VIII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego

Ocena: 3.48

Oceń Placowkę

Profile VIII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego Kraków

1A / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
168.25171.47178.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1B / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
176.25180.12200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

We wszystkich klasach naszej szkoły, niezależnie od profilu, pierwszym i najważniejszym językiem obcym jest angielski. Naucza się go w grupach liczących po kilkanaście osób, a dobór do grup uzależniony jest od stopnia zaawansowania.

Drugi język obcy uczeń wybiera sam, wskazując go podczas rekrutacji. Ma do wyboru:

– język niemiecki – dla kontynuujących naukę ze szkoły podstawowej,

– język niemiecki rozszerzony, przygotowujący do egzaminu DSD II – dla zaawansowanych,

– język francuski – dla początkujących,

– język włoski – dla początkujących.

1C / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
173.35175.89184.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1D / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
173.55177.36200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

We wszystkich klasach naszej szkoły, niezależnie od profilu, pierwszym i najważniejszym językiem obcym jest angielski. Naucza się go w grupach liczących po kilkanaście osób, a dobór do grup uzależniony jest od stopnia zaawansowania.

Drugi język obcy uczeń wybiera sam, wskazując go podczas rekrutacji. Ma do wyboru:

– język niemiecki – dla kontynuujących naukę ze szkoły podstawowej,

– język niemiecki rozszerzony, przygotowujący do egzaminu DSD II – dla zaawansowanych,

– język francuski – dla początkujących,

– język włoski – dla początkujących.

1E / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
175.45178.74200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1F / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
166.8172.59184.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1G / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiaWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
166.5170.66200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1H / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriaWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
162.4167.57178.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -