konto
VIII Liceum im. Olimpijczyków Polskich

VIII Liceum im. Olimpijczyków Polskich Szczecin

VIII Liceum im. Olimpijczyków Polskich

Rodzaj:liceum / Szkoła Publiczna

Strona:Przejdź na stronę szkoły

e-mail:zso9@miasto.szczecin.pl

Tel.:(91) 489-33-91

Adres:ul. Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich znajduje się w centrum miasta. Od 01.09.2012 r. siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Małkowskiego 12 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Szczecinie. VIII LO jest szkołą, która może pochwalić się czterdziestoletnią (2012 r.) historią swojej działalności edukacyjnej, która z roku na rok staje się coraz bardziej atrakcyjna dla gimnazjalistów, co świadczy o rosnącej popularności ?Ósemki? wśród młodzieży. VIII LO jest szkołą, w której panuje atmosfera ciepła i szacunku. W tej szkole nauczyciele traktują każdego ucznia indywidualnie, dzięki czemu wszyscy są ze sobą zżyci. Każdy nauczyciel ma niepowtarzalną osobowość, co rozwija i sprawia że podczas zajęć lekcyjnych nie jest nigdy nudno. VIII LO ma swoją specyfikę, klasy się integrują, a każdy ma szanse na rozwój nie tylko pod względem wiedzy, ale także jako człowiek. Nasi uczniowie i absolwenci twierdzą, że VIII LO to dobry wybór na lepszą przyszłość. GŁÓWNE CELE SZKOŁY, KTÓREJ PODMIOTEM JEST UCZEŃ, ZOSTAŁY OKREŚLONE NASTĘPUJĄCO: ? zapewnienie rozwoju uczniom zdolnym oraz dbanie o wszystkich, którzy wymagają pomocy i troski, co pozwoli wszystkim uczniom urzeczywistnić marzenia i plany życiowe; ? wspomaganie rodziny w procesie wychowania człowieka kreatywnego, przedsiębiorczego i otwartego na potrzeby innych ludzi; ? zapewnienie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej. Pełne osiąganie celów szkoły jest możliwe dzięki dobrze przygotowanym oraz sprawnie przeprowadzanym zajęciom lekcyjnym i pozalekcyjnym, wspomaganym wieloma środkami dydaktycznymi aktywizującymi uczniów, którzy mogą z nich korzystać zgodnie z potrzebami. Biblioteka dysponuje lekturami szkolnymi, zbiorami multimedialnymi, sprzętem audiowizualnym i komputerami z dostępem do Internetu. Edukację matematyczną efektywnie wspomaga i uatrakcyjnia zestaw 16 kalkulatorów graficznych oraz kopiująca tablica elektroniczna. Edukacja historyczna odbywa się w szkolnym muzeum pamiątek, gdzie zgromadzono oryginalne źródła historyczne, wykorzystywane w procesie przygotowania uczniów do matury na poziomie rozszerzonym. Do realizacji swoich zadań szkoła zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która pracuje aktywnie i z dużym poświęceniem. Młodzież pozostaje pod opieką pedagoga szkolnego. GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINU MATURALNEGO: ? większość grona pedagogicznego stanowią nauczyciele dyplomowani; ? nauczyciele są egzaminatorami z j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, historii, matematyki, geografii, biologii, chemii, fizyki, informatyki i wos-u; ? prowadzone są dodatkowe (nieodpłatne) zajęcia przygotowujące uczniów do matury z j. polskiego, matematyki, historii, wos-u, biologii, geografii, chemii, fizyki; ? uczniowie przygotowywani są do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym (indywidualizacja pracy); ? nauczyciele przygotowują uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych, co daje możliwość rzetelnej i pogłębionej wiedzy, a także rozwijania zainteresowań; ? uczniowie z dysleksją otrzymują pomoc w ramach realizowanego programu ?Ortograffiti?; ? szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami Szczecina; ? dbamy o niezmienność kadry pedagogicznej w całym cyklu nauczania. ZAINTERESOWANIA NASZYCH UCZNIÓW ROZWIJANE SĄ W RAMACH: ? projektów edukacyjnych takich jak: ?Dni Humanistyczne?, ?Dni Języków Obcych?, ?Dni Przedmiotów Ścisłych?; ? wyjść na przedstawienia teatralne, seanse filmowe, wystawy muzealne oraz zajęcia w Książnicy Pomorskiej; ? organizacji uroczystości szkolnych np.: Święto Szkoły, ślubowanie i ?otrzęsiny? uczniów klas pierwszych, obchodów rocznic historycznych; ? aktywnego uczestnictwa w Samorządzie Uczniowskim, Młodzieżowej Radzie Miasta Szczecina oraz w akcjach charytatywnych; ? redagowania gazetki szkolnej "eLOVIII"; ? możliwości organizacji różnorodnych imprez, które wynikają z ich zainteresowań. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWANIA ZAKŁADA: ? kształcenie umiejętności kreatywnego działania, posługując się sprawnie językiem polskim i językami obcymi; ? uświadamianie naszym uczniom potrzeby stałego rozwoju w toku zdobywania rzetelnej wiedzy; ? kształcenie wrażliwości młodych ludzi na wartość jaką stanowi rodzina; ? kształcenie postawy tolerancji i odpowiedzialności; SZKOŁA DYSPONUJE BOGATĄ BAZĄ TECHNICZNĄ: ? funkcjonuje dziennik elektroniczny założony jako pierwszy w Szczecinie do którego mają dostęp nauczyciele, rodzice i uczniowie, a bieżąca aktualizacja e-dziennika jest wynikiem powszechnego dostępu do sieci internetowej; rodzice i uczniowie mogą na bieżąco śledzić oceny i frekwencję w dzienniku elektronicznym, dostępnym na stronie internetowej szkoły; dzięki tej formie komunikacji rodzice mogą korespondować z wychowawcą i nauczycielami, co sprzyja podtrzymywaniu stałego kontaktu; ? uczniowie zdobywają kondycję fizyczną, ćwicząc w dwóch siłowniach na lekcjach wf-u i w godzinach popołudniowych; ? radiowęzeł emituje aktualności szkolne i utwory muzyczne; ? stołówka szkolna oferuje smaczne, domowe obiady w czasie dwóch przerw obiadowych; ? mały kiosk szkolny zaopatrzony w kanapki, bułki, ciastka i picie; ? szafki szkolne do przechowywania rzeczy uczniów. SPORT W VIII LO: Szkoła posiada długoletnią tradycję sportową, którą pielęgnuje. Absolwentami naszej szkoły jest grono wielu wybitnych sportowców, którzy uczestniczyli w igrzyskach olimpijskich. Należą do nich między innymi: Marta Włodkowska, Aurelia Trywiańska, Radosław Majdan, Olgierd Moskalewicz, Piotr Albiński. Wielu uczniów ? sportowców, absolwentów szkoły, ukończyło m.in. prawo, medycynę, ekonomię, pedagogikę i inne kierunki nie związane ze sportem.

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Profile i Punkty VIII Liceum im. Olimpijczyków Polskich na rok 2021/2022

Matury 2020 - VIII Liceum im. Olimpijczyków Polskich

Język polski

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Matematyka

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Język angielski

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Osiągnięcia Szkoły

Opinia o VIII Liceum im. Olimpijczyków Polskich Szczecin

0 /5 0 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj
avatar

&

Jak się dostaliście do 8 na profil medyczno- przyrodniczy to napiszcie swoje Instagramy

0| 10 • odpowiedź • 22 lipca 2021 o 14:08:40 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Ola

Trzeba zrobić jakiś test z ang przed dostaniem się?

1| 15 • odpowiedź • 23 maja 2021 o 02:25:45 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Ktoś

Ile trzeba mieć punktów, żeby mnie przyjęli?

14| 23 • odpowiedź • 06 maja 2021 o 17:49:27 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Gość

nieważne ile XD oni wszystkich tam przyjmują

1| 2 • odpowiedź • 19 maja 2021 o 10:39:09 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Gość

Ile punktów trzeba zdobyć żeby się dostać do tej szkoły?

5| 5 • odpowiedź • 05 maja 2021 o 23:29:32 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Bartłomiej Karbownik

Naprawdę dobre i zapierające dech w piersi liceum nr VIII tkzw KOKS

8| 0 • odpowiedź • 03 maja 2021 o 22:05:26 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Gość

KOKS

0| 1 • odpowiedź • 14 maja 2021 o 21:25:38 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź