konto
VIII Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego

Ocena: 4

Oceń Placowkę

Profile VIII Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego Białystok

A (F) / prawno-społeczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcyWOSbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcyWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
153163.53174.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Drugi język obcy: francuski może być również nauczany jako kontynuacja. Nauka w tej klasie umożliwi przygotowanie się na wiele kierunków studiów np.: historia, prawo, administracja, socjologia, stosunki międzynarodowe, politologia, dziennikarstwo, dyplomacja, zarządzanie, psychologia. Przedmiot uzupełniający "angielski w prawie" pozwoli zagłębić się w prawne tajniki w języku angielskim. Realizacja projektów we współpracy z Instytutem Historii UwB.

A (N) / prawno-społeczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcyWOSbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcyWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
152.35159.88167.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Drugi język obcy: niemiecki może być również nauczany jako kontynuacja. Nauka w tej klasie umożliwi przygotowanie się na wiele kierunków studiów np.: historia, prawo, administracja, socjologia, stosunki międzynarodowe, politologia, dziennikarstwo, dyplomacja, zarządzanie, psychologia. Przedmiot uzupełniający "angielski w prawie" pozwoli zagłębić się w prawne tajniki w języku angielskim. realizacja projektów we współpracy z Instytutem Historii UwB

B (N) / medyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcyWOSbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcyWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
152.9160.93168.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Drugi język obcy: niemiecki może być nauczany również jako kontynuacja. Nauka w tej klasie pozwoli na przygotowania się na kierunki studiów: medyczne, matematyczno – przyrodnicze, techniczne, rolnicze. Przedmiot uzupełniający "łacina w medycynie" pozwoli poznać podstawy języka łacińskiego, które są niezbędne w naukach medyczno-przyrodniczych. Realizacja projektów we współpracy z Uniwersytetem medycznym w Białymstoku.

B (R) / medyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcyWOSbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcyWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
151.6155.6159.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Drugi język obcy: rosyjski może być nauczany również jako kontynuacja. Nauka w tej klasie pozwoli na przygotowania się na kierunki studiów: medyczne, matematyczno – przyrodnicze, techniczne, rolnicze. Przedmiot uzupełniający "łacina w medycynie" pozwoli poznać podstawy języka łacińskiego, które są niezbędne w naukach medyczno-przyrodniczych. Realizacja projektów we współpracy z Uniwersytetem medycznym w Białymstoku.

C / ekonomiczno-językowa rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcyWOSbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcyWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
154.3161.68169.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Drugi język obcy: niemiecki może być nauczany również jako kontynuacja.
Nauka w tej klasie umożliwi przygotowanie się do kierunków studiów: ekonomia, finanse i bankowość, administracja, gospodarka przestrzenna, geografia, geodezja i kartografia, turystyka i rekreacja, geologia, oceanografia, również do powyższych studiów prowadzonych w języku angielskim.

D (N) / polityczno-informatyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcyWOSbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcyWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
153.4158.73164.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Drugi język obcy: niemiecki może być nauczany również jako kontynuacja.
Przygotowanie na kierunki studiów: uniwersyteckie - matematyka, fizyka, informatyka, astronomia, architektura; politechnika - elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, mechanika, itp.

D (R) / polityczno-informatyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcyWOSbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcyWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
152.85161.43170
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Drugi język obcy: rosyjski może być nauczany również jako kontynuacja.
Przygotowanie na kierunki studiów: uniwersyteckie - matematyka, fizyka, informatyka, astronomia, architektura; politechnika - elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, mechanika, itp.

E / dziennikarska rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcyWOSbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcyWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
152.25161.33170.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Drugi język obcy: francuski może być nauczany również jako kontynuacja. Program kształcenia zakłada przygotowanie uczniów do kierunków studiów np.: dziennikarstwo, filologia polska, filologia angielska, historia, filozofia, socjologia, prawo, historia sztuki, kulturoznawstwo, politologia, archeologia itp. Realizacja przedmiotu uzupełniającego "retoryka" ułatwi publiczne wystąpienia w zakresie oratorskiego, krasomówczego przemawiania.

F / psychologiczno-medyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcyWOSbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcyWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
154.45160.83167.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Drugi język obcy: niemiecki może być nauczany również jako kontynuacja. Możliwość rozwijania zainteresowań związanych z biologią i ekologią, prowadzenie prac badawczych i obserwacji zjawisk przyrodniczych, nurtujących współczesne społeczeństwo. Nauka w tej klasie pozwoli na przygotowania się na kierunki studiów: ochrona środowiska, matematyczno-przyrodnicze, rolnicze, uniwersytecką biologię, geografię i chemię. Realizacja przedmiotu uzupełniającego "przyroda województwa podlaskiego" umożliwi udział w zajęciach terenowych.

G (N) / menadżerska rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcyWOSbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcyWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
152.65156.15159.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

G (R) / menadżerska rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcyWOSbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcyWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
151.75162.35172.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Drugi język obcy: rosyjski może być nauczany również jako kontynuacja. Nauka w klasie umożliwi przygotowanie się do następujących kierunków studiów: ekonomia, administracja, zarządzanie i marketing, finanse i bankowość, stosunki międzynarodowe, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, geografia i geologia, towaroznawstwo, kierunki uniwersyteckie: matematyka, geografia, informatyka. Przedmiot uzupełniający "zaj. art. - grafika komputerowa" poszerzy w znaczący sposób informacje w zakresie grafiki stosowanej.