konto
VIII Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego

Ocena: 4.5

Oceń Placowkę

Wyniki matur VIII Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego Białystok

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 26.24% 34
chemia pisemny rozszerzony - 29.97% 35
fizyka pisemny rozszerzony - 32.15% 20
geografia pisemny rozszerzony - 37.42% 43
historia pisemny rozszerzony - 30.42% 24
historia sztuki pisemny rozszerzony - 48.5% 2
informatyka pisemny rozszerzony - 25% 8
język angielski pisemny podstawowy 100% 87.49% 180
język angielski pisemny rozszerzony - 67.23% 117
język polski pisemny podstawowy 95.85% 60.47% 193
język polski pisemny rozszerzony - 57.81% 64
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 78.17% 12
język rosyjski pisemny rozszerzony - 56% 7
matematyka pisemny podstawowy 98.96% 72.72% 193
matematyka pisemny rozszerzony - 23.4% 60
wos pisemny rozszerzony - 41% 11

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 35% 34
chemia pisemny rozszerzony - 27% 34
fizyka pisemny rozszerzony - 23% 15
geografia pisemny rozszerzony - 28% 41
historia pisemny rozszerzony - 32% 20
informatyka pisemny rozszerzony - 17% 3
język angielski pisemny podstawowy 97.9% 80% 190
język angielski pisemny rozszerzony - 64% 124
język francuski pisemny podstawowy 100% 72% 1
język francuski pisemny rozszerzony - 64% 1
język hiszpański pisemny rozszerzony - 28% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 59% 2
język niemiecki pisemny rozszerzony - 58% 1
język polski pisemny podstawowy 98% 52% 203
język polski pisemny rozszerzony - 46% 56
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 62% 9
język rosyjski pisemny rozszerzony - 51% 6
język włoski pisemny podstawowy 100% 98% 1
język włoski pisemny rozszerzony - 76% 1
matematyka pisemny podstawowy 97.5% 57% 203
matematyka pisemny rozszerzony - 19% 43
wos pisemny rozszerzony - 50% 15

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 23.2% 60
chemia pisemny rozszerzony - 23.7% 39
filozofia pisemny rozszerzony - 56% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 34.8% 12
geografia pisemny rozszerzony - 33.5% 53
historia pisemny rozszerzony - 48.1% 18
historia sztuki pisemny rozszerzony - 35% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 23.7% 13
język angielski ustny podstawowy 100% 71% 219
język angielski pisemny podstawowy 99.5% 80.7% 218
język angielski pisemny rozszerzony - 59.2% 135
język francuski pisemny rozszerzony - 30% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 52.7% 3
język niemiecki ustny podstawowy 100% 57.7% 3
język polski pisemny podstawowy 100% 49.7% 230
język polski ustny podstawowy 100% 71.8% 231
język polski pisemny rozszerzony - 56.9% 56
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 75.1% 9
język rosyjski ustny podstawowy 100% 74.7% 9
język rosyjski pisemny rozszerzony - 63% 2
matematyka pisemny podstawowy 97.8% 61.5% 230
matematyka pisemny rozszerzony - 27.2% 55
wos pisemny rozszerzony - 42.9% 16

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 23.8% 65
chemia pisemny rozszerzony - 27.6% 49
filozofia pisemny rozszerzony - 76% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 34.1% 16
geografia pisemny rozszerzony - 35.2% 52
historia pisemny rozszerzony - 38.9% 18
historia sztuki pisemny rozszerzony - 42% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 13% 4
język angielski pisemny podstawowy 100% 79.8% 209
język angielski ustny podstawowy 100% 75% 209
język angielski pisemny rozszerzony - 60.2% 117
język francuski ustny podstawowy 100% 72% 2
język francuski pisemny podstawowy 100% 61% 2
język francuski pisemny rozszerzony - 39% 2
język niemiecki ustny podstawowy 100% 72.5% 4
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 70.5% 4
język polski pisemny podstawowy 100% 65.4% 225
język polski ustny podstawowy 100% 74.8% 225
język polski pisemny rozszerzony - 51.2% 52
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 71.3% 11
język rosyjski ustny podstawowy 100% 60.9% 11
język rosyjski pisemny rozszerzony - 68% 2
matematyka pisemny podstawowy 96.9% 60.6% 226
matematyka pisemny rozszerzony - 27% 60
wos pisemny rozszerzony - 39.9% 13

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 32.4% 69
chemia pisemny rozszerzony - 32.1% 40
fizyka pisemny rozszerzony - 37.4% 19
geografia pisemny rozszerzony - 38.1% 63
historia pisemny rozszerzony - 32.7% 17
historia sztuki pisemny rozszerzony - 5% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 24% 4
język angielski ustny podstawowy 100% 74.5% 235
język angielski pisemny podstawowy 99.5% 80.4% 235
język angielski pisemny rozszerzony - 63.3% 129
język francuski ustny podstawowy 100% 80% 0
język francuski pisemny podstawowy 100% 66% 0
język francuski pisemny rozszerzony - 38% 1
język hiszpański ustny podstawowy 100% 83% 0
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 76% 0
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 73.3% 0
język niemiecki ustny podstawowy 100% 65.7% 0
język polski pisemny podstawowy 100% 59.4% 235
język polski ustny podstawowy 100% 64.3% 235
język polski pisemny rozszerzony - 49.2% 44
język rosyjski ustny podstawowy 100% 57.3% 0
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 67% 0
język rosyjski pisemny rozszerzony - 49.7% 6
matematyka pisemny podstawowy 97% 59.5% 235
matematyka pisemny rozszerzony - 32.1% 58
wos pisemny rozszerzony - 33.3% 18

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 30.2% 76
chemia pisemny rozszerzony - 31.4% 62
fizyka pisemny rozszerzony - 26.7% 14
geografia pisemny rozszerzony - 46.3% 56
historia pisemny rozszerzony - 44.1% 18
historia sztuki pisemny rozszerzony - 25% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 14% 4
język angielski ustny podstawowy 100% 71.2% 0
język angielski pisemny podstawowy 99.1% 77.5% 1
język angielski pisemny rozszerzony - 55.2% 112
język francuski pisemny podstawowy 100% 84% 1
język francuski ustny podstawowy 100% 100% 0
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 61% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 46.8% 0
język polski ustny podstawowy 100% 64.9% 240
język polski pisemny podstawowy 100% 59.7% 240
język polski pisemny rozszerzony - 56.6% 34
język rosyjski ustny podstawowy 100% 58.3% 0
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 72.3% 1
język rosyjski pisemny rozszerzony - 51.5% 4
matematyka pisemny podstawowy 96.7% 61.5% 240
matematyka pisemny rozszerzony - 24.4% 56
wos pisemny rozszerzony - 48.8% 13

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 28.8% 69
chemia pisemny rozszerzony - 28.3% 47
fizyka pisemny rozszerzony - 38.6% 17
geografia pisemny rozszerzony - 43.3% 66
historia pisemny rozszerzony - 49.3% 27
historia sztuki pisemny rozszerzony - 13% 1
język angielski ustny podstawowy 100% 68.33% 252
język angielski pisemny podstawowy 99.21% 78.1% 252
język angielski pisemny rozszerzony - 54.9% 124
język francuski pisemny podstawowy 100% 84% 1
język francuski ustny podstawowy 100% 100% 1
język francuski pisemny rozszerzony - 34% 2
język niemiecki ustny podstawowy 100% 54.33% 4
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 51.5% 4
język niemiecki pisemny rozszerzony - 34% 1
język polski pisemny podstawowy 100% 68.4% 268
język polski ustny podstawowy 100% 60.25% 268
język polski pisemny rozszerzony - 60.8% 63
język rosyjski ustny podstawowy 100% 78.67% 11
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 72.2% 11
język rosyjski pisemny rozszerzony - 59% 2
matematyka pisemny podstawowy 90.67% 51.7% 268
matematyka pisemny rozszerzony - 30.9% 65
wos pisemny rozszerzony - 33.4% 34