konto
VIII Liceum im. Adama Mickiewicza

Ocena: 3.35

Oceń Placowkę

Profile VIII Liceum im. Adama Mickiewicza Poznań

1A IKA / informatyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
169.2174.51182
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Informatyczna Klasa Akademicka (IKA) działa we współpracy z Wydziałem Informatyki Politechniki Poznańskiej od 2006 roku i jest kontynuacją wieloletniej tradycji funkcjonowania klas informatycznych w VIII LO. W 1989 roku, powstała pierwsza klasa z autorskim programem nauczania informatyki opracowanym przez nauczycieli naszej szkoły. Uczniowie z klas IKA biorą udział w wykładach organizowanych przez Politechnikę Poznańską, a także w całotygodniowych warsztatach „Tygodnia Informatyki IKA”, które mają charakter konkursu sprawdzającego praktyczne umiejętności programowania. Klasa IKA jest jedną z trzech klas mat-fiz-inf w VIII LO (pozostałe dwie to klasy MKA i FKA). Od lat absolwenci klas mat.-fi.-inf. z VIII LO uzyskują najwyższe wyniki matur z przedmiotów rozszerzonych: matematyki, fizyki oraz informatyki. Wiedza i kompetencje matematyczne są obecnie pożądane nie tylko przez uczelnie techniczne, ale również medyczne, ekonomiczne a nawet prawnicze. Absolwenci studiów technicznych są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju, jak i za granicą.

1B MKA / matematyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
167.75175.61190.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Matematyczna Klasa Akademicka (MKA) rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2014 roku we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Uczestnictwo w wykładach na wyższych uczelniach pozwala na rozwijanie  zainteresowań uczniów, doskonalenie ich wiadomości i umiejętności, wykorzystywanych w trakcie przygotowań do olimpiad i konkursów matematycznych, informatycznych i fizycznych (Olimpiadzie Informatycznej, Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Astronomicznej, Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, Olimpiadzie Elektrycznej i Elektronicznej oraz innych). Uczniowie mogą uczestniczyć w kole Olimpijskim przygotowującym do Olimpiady Matematycznej. MKA jest w każdym roczniku jedną z trzech klas mat-fiz-inf w VIII LO.

1C FKA / fizyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
142.45164.94184.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Fizyczna Klasa Akademicka (FKA) została powołana do życia w 2011 roku. Klasie patronuje Instytut Fizyki Politechniki Poznańskiej. Uczniowie FKA uczestniczą w specjalnych wykładach odbywających się w VIII LO, PP oraz UAM. Poza wykładami uczniowie biorą udział w ćwiczeniach laboratoryjnych i pokazach fizycznych prowadzonych przez pracowników PP oraz UAM. Uczestnictwo w wykładach na wyższych uczelniach pozwala na rozwijanie  zainteresowań uczniów, doskonalenie ich wiadomości i umiejętności, wykorzystywanych w trakcie przygotowań do olimpiad i konkursów matematycznych, informatycznych i fizycznych (Olimpiadzie Informatycznej, Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Astronomicznej, Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, Olimpiadzie Elektrycznej i Elektronicznej oraz innych). FKA jest w każdym roczniku jedną z trzech klas mat-fiz-inf w VIII LO.

1D/E/F / medyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
135.35170.2195.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Od 2012 r. klasy z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii zostały objęte patronatem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Uczestnictwo w zajęciach na Uniwersytecie Medycznym pozwala rozwijać zainteresowania uczniów, doskonalenie ich wiadomości i umiejętności, wykorzystywanych w trakcie przygotowań do olimpiad i konkursów przyrodniczych. Współpraca i prowadzone zajęcia w ramach PKM skutkują udziałem wielu uczniów w II i III etapie Olimpiady Biologicznej oraz Olimpiady Wiedzy o Żywieniu. Od lat absolwenci klas PKM z VIII LO uzyskują najwyższe wyniki matur z biologii oraz chemii i otrzymują indeksy na Uniwersytetach Medycznych w Poznaniu i całym kraju. Nabór łączony prowadzony jest jednocześnie do klas 1E PKM i 1F PKM. Rozdzielenie następuje dopiero na etapie przyjęcia kandydatów zakwalifikowanych. Jako jeden z argumentów jest dodatkowe wskazanie przez kandydata wyboru poziomu nauczania opcjonalnego drugiego języka obcego j. niemieckiego lub j. francuskiego (kontynuacja lub od podstaw). Przydział do grup języka angielskiego następuje na podstawie punktów zdobytych na egzaminie ósmoklasisty. Kandydat/ka wybiera poziom nauczania języka niemieckiego lub francuskiego, składając w VIII LO dodatkowy dokument (kartę wyboru języków - wzór do pobrania ze strony szkoły).

1G/H EKA / Ekonomiczne Klasy Akademickie rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
163.9172.85191.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Ekonomiczna Klasa Akademicka od roku szkolnego 2013/14 objęta jest patronatem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i działa jako profil matematyczno-geograficzno-językowy. Współpraca z UE ma na celu zaktywizowanie młodzieży do poszerzenia własnych zainteresowań, doskonalenia uczniowskiego warsztatu pracy pod kątem przyszłych studiów oraz przygotowanie przyszłego studenta do podjęcia aktywności w akademickich kołach naukowych. Uczniowie mogą korzystać z zasobów Biblioteki Głównej UEP, mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na Wydziale Zarządzania UEP oraz w pracach studenckich kół naukowych działających przy katedrach tego wydziału. Klasa ma nauczany j, angielski w wymiarze 4 h/tydz. (1 i 2 klasa), 5 h/tydz. (3 i 4 klasa) oraz j. niemiecki 2h/tydz. (1-4 klasy). Przydział do grup języka angielskiego następuje na podstawie punktów zdobytych na egzaminie ósmoklasisty. Kandydat/ka wybiera poziom nauczania języka niemieckiego, składając w VIII LO dodatkowy dokument (kartę wyboru języków - wzór do pobrania ze strony szkoły).

1I EKA 1 / ekonomiczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
172.3175.74181
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Ekonomiczna Klasa Akademicka od roku szkolnego 2013/14 objęta jest patronatem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i działa jako profil matematyczno-geograficzno-językowy. Współpraca z UE ma na celu zaktywizowanie młodzieży do poszerzenia własnych zainteresowań, doskonalenia uczniowskiego warsztatu pracy pod kątem przyszłych studiów oraz przygotowanie przyszłego studenta do podjęcia aktywności w akademickich kołach naukowych. Uczniowie mogą korzystać z zasobów Biblioteki Głównej UEP, mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na Wydziale Zarządzania UEP oraz w pracach studenckich kół naukowych działających przy katedrach tego wydziału. Grupa 1 ma nauczany j, angielski w wymiarze 4 h/tydz. (1 i 2 klasa), 5 h/tydz. (3 i 4 klasa) oraz j. rosyjski 2h/tydz. (1-4 klasy)

1I EKA 2 / ekonomiczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
171.6175.67183.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Ekonomiczna Klasa Akademicka od roku szkolnego 2013/14 objęta jest patronatem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i działa jako profil matematyczno-geograficzno-językowy. Współpraca z UE ma na celu zaktywizowanie młodzieży do poszerzenia własnych zainteresowań, doskonalenia uczniowskiego warsztatu pracy pod kątem przyszłych studiów  oraz przygotowanie przyszłego studenta do podjęcia  aktywności w akademickich kołach naukowych. Uczniowie mogą  korzystać  z zasobów Biblioteki Głównej UEP, mają  możliwość  uczestniczenia w zajęciach prowadzonych  na Wydziale Zarządzania UEP oraz w pracach studenckich kół naukowych działających przy katedrach tego wydziału. Grupa 2 ma nauczany j.niemiecki w wymiarze 4 h/tydz. (1 i 2 klasa), 5 h/tydz. (3 i 4 klasa) oraz j.angielski 2h/tydz. (1-4 klasy)

1J / Humanistyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
152164.87176.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa humanistyczna o rozszerzonym programie nauczania j. polskiego, historii i j. angielskiego.