VIII Liceum im. Adama Asnyka

Ocena: 3.67

Oceń Placowkę

Profile VIII Liceum im. Adama Asnyka Łódź

a / dwujęzyczny rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia chemia geografia historia matematyka wos
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
99.600
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Po klasie pierwszej uczniowie dokonują wyboru rozszerzeń w blokach: 
matematyka - geografia lub 
biologia – chemia lub 
historia - WOS 

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: 

dla wszystkich bloków : 

• wynik sprawdzianu z języka niemieckiego 
• język polski 
• język obcy 
• geografia 
• matematyka 


Jeśli chcesz: 
• przygotować się do matury na poziomie dwujęzycznym, dającej dodatkowe punkty przy rekrutacji na wszystkie kierunki Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz niektóre inne uczelnie wyższe w Polsce; 
• przygotować się do państwowego egzaminu DSD II na poziomie B2/C1, uprawniającego do studiowania w Niemczech; 
• uczestniczyć w zajęciach z nauczycielem z Niemiec - native speaker; 
• uczyć się dwujęzycznie co najmniej dwóch przedmiotów spośród: matematyki, historia, WOS-u, fizyki, geografii, WOK-u, WF-u; 
• brać udział w wymianach młodzieżowych ze szkołami partnerskimi z Niemiec; 
• uzyskać stypendium na wybranym kierunku w Niemczech; 
• uzyskać stypendium DAAD 
Ponadto: 
korzystać z bezprzewodowego Internetu na terenie szkoły, 
uczestniczyć w wielu kołach zainteresowań 
prowadzić szkolne radio, 
to klasa Ia jest dla Ciebie! 

Obowiązkowo powinieneś: 

• Potwierdzić udział w sprawdzianie z języka niemieckiego do dnia 19 maja 2017r telefonicznie 42 678-65-22 lub drogą elektroniczną [email protected] do 15.00 
• Przystąpić do pisemnego sprawdzianu z języka niemieckiego. Sprawdzian odbędzie się 23 maja 2017 r. o godzinie 12.00 w VIII LO w Łodzi, ul. Pomorska 105, 90-225 Łódź (prosimy o przyniesienie ze sobą legitymacji szkolnej). 
• Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 43 piszą sprawdzian w swojej szkole 
• Uczniowie oddziałów dwujęzycznych otrzymują w procesie rekrutacji dodatkowo 5 punktów 
• Osoby posiadające certyfikaty z j. niemieckiego na poziomie B1, laureaci i finaliści Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego oraz zdobywcy miejsca od 1 do 3 regionalnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, laureaci od 1 do 3 miejsca wojewódzkiego konkursu Diktatprofi są zwolnieni ze sprawdzianu. Należy dostarczyć potwierdzenie posiadania certyfikatu do 21 maja 2017 r.

b / Lingwistyczna rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia historia język angielski język niemiecki matematyka wos
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
13200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

KLASA IB LINGWISTYCZNA pod patronatem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego 

Przedmioty rozszerzone w cyklu 3-letnim: 
-język angielski 
-język niemiecki 

Po klasie pierwszej uczniowie dokonują wyboru rozszerzeń w blokach: 
historia - WOS lub 
geografia - matematyka lub 
geografia - WOS 

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

Przedmioty z elementami języka angielskiego (opcjonalnie): 
matematyka, historia, WOS, chemia 

NOWOŚĆ 

Przygotowanie do certyfikatów FCE/CAE 
w ramach zajęć szkolnych, a także możliwość zdawania tych egzaminów 

Gimnazjalisto! 
Język angielski i niemiecki – język mediów, muzyki, kultury, sportu, polityki, nauki… 
• Chcesz należeć do tego świata? 
• Chcesz rozumieć i być rozumiany? 
• Chcesz osiągnąć sukces w nowoczesnym świecie bez granic? 
Ucz się języków w klasie lingwistycznej Ib! 
Mamy dla Ciebie wiele atrakcyjnych propozycji, m. in.: 
• konwersacje z native speakerem (Brytyjczykiem) od I klasy; 
• współpracę z centrum American Corner - wyjścia na warsztaty i spotkania w języku angielskim 
• realioznawczy projekt multimedialny, który pozwoli Ci poszerzyć swoją wiedzę o krajach anglojęzycznych; 
• cykliczny Międzyszkolny Konkurs Piosenki Amerykańskiej – wielkie święto amerykańskiej muzyki; 
• rozwijanie umiejętności twórczych w ramach konkursu Inspired by the Muses będącego integralną częścią słynnego Festiwalu Kultury Antycznej; 
• elementy języka angielskiego na wybranych przedmiotach (chemia, matematyka, historia); 
• liczne konkursy w angielskim i niemieckim; 
• niemiecki native speaker i możliwość uczestniczenia w wymianach w języku niemieckim; 
• udział w organizowanych przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ wykładach, seminariach i warsztatach;

c / humanistyczna rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia historia język angielski język polski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
120.200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

klasa Ic humanistyczna pod patronatem Katedry Filologii Klasycznej UŁ 
i Wydziału Filozoficzno – Historycznego UŁ 

Przedmioty rozszerzone w cyklu 3-letnim : 
j. polski, j. angielski 
Po klasie pierwszej uczniowie dokonują wyboru rozszerzenia: 
historia lub geografia 

Języki obce: 
język angielski na poziomie rozszerzonym: 

drugi język obcy do wyboru: 
język niemiecki lub 
język hiszpański: 

Przedmiot uzupełniający: 
Kultura antyczna z perspektywy współczesności 
(edukacyjno – artystyczne wariacje ze starożytnością w tle) 

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: 

język polski 
język obcy 
matematyka 
historia 

NOWOŚĆ 

Przygotowanie do certyfikatów FCE/CAE 
w ramach zajęć szkolnych, a także możliwość zdawania tych egzaminów 

Gimnazjalisto! 

• Lubisz język polski, historię, geografię? 
• Chcesz doskonalić swoje umiejętności w zakresie komunikowania się 
w językach obcych? 
• Jesteś gotów do pracy wykorzystującej niekonwencjonalne metody? 

Przyłącz się do nas. Wybierz klasę humanistyczną Ic pod patronatem Katedry Filologii Klasycznej i Wydziału Filozoficzno - Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego 

Będziesz mógł zgłębiać tajniki wiedzy humanistycznej w nowoczesnej i atrakcyjnej formie, na lekcjach i w ramach zajęć pozalekcyjnych (dla chętnych). 
• Jeśli zechcesz, spróbujesz swoich sił jako recytator, aktor, reżyser, scenarzysta, wokalista, muzyk, tancerz, twórca prezentacji multimedialnych lub filmów, redaktor, fotoreporter, specjalista od reklamy i promocji, plastyk, fotograf, organizator konkursów… Wystarczy, że przyłączysz się do uczniów realizujących od wielu lat projekty edukacyjno – artystyczne. Damy Ci szansę zaprezentowania się na prestiżowych imprezach i w konkursach. 
• Od klasy II będziesz uczestniczył, realizując program autorski, w zajęciach z unikatowego przedmiotu uzupełniającego: Kultura antyczna z perspektywy współczesności (edukacyjno - artystyczne wariacje ze starożytnością w tle). 
• Zapraszamy Cię także do udziału w cyklicznych projektach przedmiotowych rozwijających wiedzę dotyczącą filmu, teatru, sztuki pisania. 
• Pracownicy Katedry Filologii Klasycznej UŁ przygotują dla Ciebie wykłady poświęcone wybranym zagadnieniom kulturowym.

d / biol-chem-mat rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia chemia matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
13600
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

klasa Id biol – chem - mat 
we współpracy z Wydziałem Chemii UŁ 

Przedmioty rozszerzone : 
biologia, chemia, matematyka 

Języki obce: 
język angielski 

drugi język obcy do wyboru: 
język niemiecki lub 
język hiszpański 

Przedmiot uzupełniający: 
Podstawy łaciny medycznej 

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: 

język polski 
język obcy 
biologia 
matematyka 

Gimnazjalisto! 
Interesujesz się naukami biologicznymi i chemicznymi? Ciekawy jesteś najnowszych badań i ich osiągnięć w tych dziedzinach? Chcesz wykonywać samodzielne badania w laboratoriach uniwersyteckich? 

To jest klasa dla Ciebie! 

Maria Skłodowska-Curie powiedziała: Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia. 

Jeżeli myślisz podobnie przyłącz się do nas. 
Ucząc się w klasie 1d możesz poczuć się jak młody odkrywca! 

Uczęszczając do naszej szkoły do klasy Id: 
- wykonasz samodzielnie ciekawe doświadczenia, pozwalające lepiej poznać świat przyrody, przeprowadzisz ciekawe badania i projekty, poznasz specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, nabędziesz umiejętności, które są niezbędne, by poprawnie metodycznie zaplanować eksperyment, 
- będziesz uczestniczyć w wykładach, zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, będziesz mógł również przygotowywać projekty, sesje, konferencje we współpracy z kołem naukowym Wydziału Chemii UŁ, 
- rozbudzisz drzemiącą w Tobie fascynację i ciekawość poznania otaczającego Cię świata poprzez interesujące doświadczenia oraz projekty badawcze z biologii i chemii, 
- będziesz uczestniczył w zajęciach prowadzone z wykorzystaniem technologii internetowych i multimedialnych – ułatwia to wizualizację omawianych procesów biologicznych czy reakcji chemicznych, 
- będziesz mógł uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne w postaci kół zainteresowań (biologiczne, chemiczne). 

Po ukończeniu klasy biologiczno – chemiczno - matematycznej możesz studiować takie kierunki jak: medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, biochemia, biotechnologia, ochrona środowiska, biologia, chemia, fizjoterapia, psychologia. 
Ponadto możesz korzystać z: 
• bezprzewodowego Internetu na terenie szkoły, 
• prowadzić szkolne radio, 
uczestniczyć w wielu kołach zainteresowań.