konto
VII Liceum

Ocena: 2.5

Oceń Placowkę

Profile VII Liceum Rzeszów

1ch / biol-chem-ang rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
87.2114.22162.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

BIOLOGIA ROZSZERZONA Realizacja zajęć z biologii w zakresie rozszerzonym odbywa się z myślą o uczniach, którzy wybiorą ją planując zdawanie matury z tego przedmiotu oraz podejmą dalsze kształcenie na kierunkach medycznych, biologicznych, chemicznych, akademiach wychowania fizycznego. Cykl kształcenia obejmuje 240 godzin realizowanych w klasie drugiej i trzeciej liceum. Pozwala on na: •Rozwijanie zainteresowania otaczającą człowieka przyrodą i najnowszymi osiągnięciami współczesnych nauk przyrodniczych. •Rozwijanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się metodą naukową w badaniu przyrody. •Doskonalenie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji w zgodzie z naukowym światopoglądem i racjonalnym myśleniem. •Kształtowanie postaw i zasad promujących zdrowy tryb życia. •Kształtowanie postaw proekologicznych – szacunku i właściwej postawy wobec przyrody. MATEMATYKA ROZSZERZONA Realizacja zajęć z matematyki w zakresie rozszerzonym odbywa się z myślą o uczniach, którzy mają obowiązek zdawania matury na poziomie podstawowym z tego przedmiotu oraz wyrażą chęć zdawania matury na poziomie rozszerzonym. Cykl kształcenia w zakresie rozszerzonym obejmuje 180 godzin realizowanych w klasie drugiej i trzeciej liceum. Pozwala on na: •Rozwijanie zainteresowania matematyką oraz stosowanie jej w praktyce •Rozwijanie i doskonalenie umiejętności używania języka matematycznego, pojęć oraz obiektów matematycznych •Doskonalenie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji tworząc strategię rozwiązania problemu •Rozwijanie umiejętności modelowania, myślenia strategicznego, tworzenia argumentów i uzasadniania poprawności JĘZYK ANGIELSKI ROZSZERZONY Realizacja zajęć z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym skierowana jest do uczniów zmotywowanych do intensywnej nauki języka oraz chętnych do rozwijania swoich zdolności językowych. Zajęcia prowadzone są z myślą o osobach , które wybiorą ten język obcy nowożytny planując zdawanie matury z tego przedmiotu nie tylko na poziomie podstawowym , ale również na poziomie rozszerzonym oraz podejmą dalsze kształcenie na kierunkach filologicznych, lingwistycznych oraz tych uczelniach, gdzie język angielski jest przedmiotem wiodącym. Cykl kształcenia obejmuje minimum 450 godzin realizowanych w klasie pierwszej,drugiej i trzeciej liceum. Pozwala on na: •Rozwijanie zainteresowania kulturą oraz historią krajów anglojęzycznych. •Rozwijanie i doskonalenie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym oraz wykorzystywanie go w różnych dziedzinach życia. •Doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego, pisanego, stosowania struktur leksykalno-gramatycznych oraz pisania. •Udział w realizacji projektów, prowadzenie korespondencji w języku angielskim z uczniami z innych krajów oraz korzystanie z technologii informacyjnej w celu pogłębienia wiedzy z języka obcego. •Uczestnictwo w spotkaniach z native speakers oraz pracownikami z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

1t / geogr-ang-pol rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
111.05126.83155.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -