konto
VII Liceum im. Zofii Nałkowskiej

Ocena: 3.51

Oceń Placowkę

Profile VII Liceum im. Zofii Nałkowskiej Kraków

A1 / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
160.3167.6190.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa pozwala na rozwijanie zainteresowań uczniów w dziedzinach: filologicznej, prawniczej, historii, psychologii, socjologii i filozofii, politologii i nauk społecznych, kulturoznawstwa, filmoznawstwa, dziennikarstwa, itp.

B1 / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
164.4169185
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Nauka w tej klasie umożliwia uczniom kontynuowanie kształcenia w szkołach wyższych – zwłaszcza na wydziale architektury, stosunków międzynarodowych oraz na kierunkach ekonomicznych.

C1 / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
171.5175.4189.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W tej klasie zajęcia z przedmiotów kierunkowych będą realizowane we współpracy z Politechniką Krakowską. Pozwoli to uczniom z zainteresowaniami matematycznymi solidnie przygotować się do studiów, zwłaszcza na uczelniach technicznych lub na kierunkach uniwersyteckich związanych z przedmiotami ścisłymi.

D1 / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk niemiecki
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
159166.2188.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W tej klasie uczniowie mogą przygotować się do podjęcia dalszej nauki przede wszystkim na kierunkach ekonomicznych, socjologicznych z zakresu zarządzania, marketingu i biznesu. W ramach tej klasy planowane jest utworzenie grupy DSD2.

E1 / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
169.2174.1187.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W tej klasie uczniowie mogą przygotować się do podjęcia dalszej nauki przede wszystkim na kierunkach ekonomicznych, socjologicznych z zakresu zarządzania, marketingu i biznesu.

F1 / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
171.4175.4187.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki na studiach przyrodniczych i medycznych. Zajęcia z przedmiotów kierunkowych będą realizowane we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

G1 / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
169.2172.8179.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Nauka w tej klasie umożliwi uczniom kontynuowanie kształcenia na kierunkach medycznych i przyrodniczych, między innymi: fizjoterapii, biotechnologii, rehabilitacji, inżynierii biomedycznej, kosmetologii, itp.