konto
VII Liceum im. Zofii Nałkowskiej

Ocena: 4.03

Oceń Placowkę

Profile VII Liceum im. Zofii Nałkowskiej Kraków

A / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język łaciński

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
167.55172.63200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa pozwala na rozwijanie zainteresowań uczniów w dziedzinach: filologicznej, prawniczej, historii, psychologii, socjologii i filozofii, kulturoznawstwa, filmoznawstwa, dziennikarstwa, itp. Przedmiotem uzupełniającym w klasie będzie język łaciński z elementami kultury antycznej.

B / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język łaciński

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriageografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
168.35172.74200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Nauka w tej klasie umożliwia uczniom kontynuowanie kształcenia na uczelniach wyższych – zwłaszcza na kierunkach ekonomicznych, architektury, geodezji, prawa.

C / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język łaciński

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
172.45176.04183.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W tej klasie zajęcia z przedmiotów kierunkowych będą realizowane we współpracy z Politechniką Krakowską. Pozwoli to uczniom z zainteresowaniami matematycznymi solidnie przygotować się do studiów, zwłaszcza na uczelniach technicznych lub na kierunkach uniwersyteckich związanych z przedmiotami ścisłymi.

D1 / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk niemiecki
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
171.55175.58183.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W klasie D uczniowie mogą przygotować się do podjęcia dalszej nauki przede wszystkim na studiach europejskich, kierunkach ekonomicznych, socjologicznych z zakresu zarządzania, marketingu i biznesu. W grupie D1 pierwszym językiem jest j. angielski (rozszerzony) natomiast drugim językiem jest język niemiecki nauczany wyłącznie jako kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej i jest on punktowany w procesie rekrutacji.

D2 / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk niemiecki
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
167.9170.22177.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W klasie D uczniowie mogą przygotować się do podjęcia dalszej nauki przede wszystkim na studiach europejskich, kierunkach ekonomicznych, socjologicznych z zakresu zarządzania, marketingu i biznesu. W grupie D2 pierwszym językiem jest j. niemiecki (rozszerzony) natomiast drugim językiem jest język angielski. W tej grupie planowane jest utworzenie grupy DSD2.

E / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język łaciński

Przedmioty rozszerzone:

biznes i zarządzanie (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
171.55174.49188.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Nauka w tej klasie umożliwia uczniom kontynuowanie kształcenia na uczelniach wyższych – zwłaszcza na kierunkach ekonomicznych, geodezji, stosunków międzynarodowych.

F / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język łaciński

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
174.2178.05200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki na studiach przyrodniczych i medycznych. Zajęcia z przedmiotów kierunkowych będą realizowane we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

G / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język łaciński

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
171.25174.88185.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Nauka w tej klasie umożliwi uczniom kontynuowanie kształcenia na kierunkach medycznych i przyrodniczych, między innymi: fizjoterapii, biotechnologii, rehabilitacji, inżynierii biomedycznej, kosmetologii, itp.