konto
VII Liceum im. Nauczycieli Tajnego Nauczania

Ocena: 3.67

Oceń Placowkę

Profile VII Liceum im. Nauczycieli Tajnego Nauczania Białystok

A / dziennikarska rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
108.15119.12149
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa ze zwiększoną ilością godzin języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie przygotowuje szczególnie do zdawania matury z tych właśnie przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Klasa została utworzona z myślą o uczniach, którzy w przyszłości chcieliby podjąć studia przygotowujące do szeroko pojętych zawodów społecznych. Po ukończeniu szkoły absolwenci tej klasy z powodzeniem mogą podejmować studia na kierunkach humanistycznych i społecznych takich jak: socjologia, psychologia, politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, historia, archeologia, filozofia, filologia polska, europeistyka.
W ramach warsztatów dziennikarskich uczniowie poznają zasady tworzenia dobrych zdjęć, kręcą krótkie etiudy filmowe, montują nagrany materiał, doskonalą umiejętność praktycznego stosowania technik multimedialnych. Uczniowie biorą udział w licznych konkursach, jak np. Ogólnopolski Konkurs Reportażu Amatorskiego, Ogólnopolski Konkurs Małych Form Dokumentalnych „ŚWIAT WOKÓŁ MNIE”, Przegląd Twórczości Dzieci I Młodzieży, Ogólnopolski Festiwal Krótkiego Metrażu Francuskojęzycznego. Wszystkie zgłaszane przez nas filmy zostały zakwalifikowane do finału, a uczniowie zdobyli wyróżnienia.
Ponadto, dzięki witrynie www.mam.media.pl - zaawansowanej platformie - uczniowie mają możliwość wydawania qmama, czyli multimedialnej e-gazety. W ramach projektu Młodzieżowa Akcja Multimedialna redagują szkolną gazetkę "Na Sztalugach".

B / językowa rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
112.85127.28148.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa ze zwiększoną ilością godzin z języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie przeznaczona jest dla osób ciekawych świata i jednocześnie chcących rozwijać swoje kompetencje językowe. Znajomość języków obcych we współczesnym świecie jest bardzo ważnym atutem na rynku pracy. Ułatwia także kontakty interpersonalne, zarówno w świecie wirtualnym, tak bardzo dziś powszechnym, jak i w świecie rzeczywistym, na przykład w podróży.
Od kilkunastu lat niesłabnącą popularnością cieszą się studia językowe. Prym wiedzie tu filologia angielska, jednak wiele osób wybiera również filologię francuską, germańską czy iberystykę. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich potencjalnych studentów lingwistyki oraz filologii, proponujemy naukę w klasie społeczno-językowej. Absolwenci tej klasy w przyszłości będą mogli podjąć studia na kierunkach takich jak filologia angielska, filologia francuska, lingwistyka stosowana, ale także socjologia, politologia czy psychologia.
W ramach oferty specjalnej VII LO proponujemy w tej klasie następujące przedmioty uzupełniające: kultura krajów anglosaskich lub kultura krajów frankofońskich. Na zajęciach kultury krajów anglosaskich uczniowie zapoznają się podstawowymi pojęciami z zakresu nauki o języku, a także uzyskają wiedzę dotyczącą historii, geografii oraz kultury Wysp Brytyjskich, Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów anglojęzycznych. Analogicznie, na zajęciach kultury krajów frankofońskich, uczniowie będą mieli możliwość zgłębiania wiedzy o języku francuskim oraz o historii, geografii i kulturze Francji i innych krajów francuskojęzycznych.
Komunikacja wizualna to przedmiot teoretyczno-praktyczny, umożliwiający doskonalenie umiejętności i wiedzy w tworzeniu i rozumieniu informacji między nadawcą a odbiorcą. Tematyka zajęć dotyczy interpretacji i analizy dzieła sztuki oraz innych środków przekazu: prasy, książki, plakatu, telewizji, Internetu i innych. Ważnym zagadnieniem jest również zdobycie praktycznych umiejętności projektowania oraz uzyskanie szerokiej wiedzy na temat typografii, zasad kompozycji oraz właściwych zestawień kolorystycznych, umożliwiających realizację różnego typu skutecznych procesów komunikacji.

C / psychologiczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
111126.09152.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

D / kosmetyczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
106.25119.51153.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa dla wszystkich zainteresowanych dalszym kontynuowaniem nauki na kierunkach medycznych, kosmetologicznych, ochrony środowiska, profilaktyki prozdrowotnej czy rolniczych. Na zajęciach biologii kosmetycznej uczniowie poznają budowę, funkcje i choroby skóry, paznokci. Zapoznają się z zabiegami kosmetycznymi związanymi z usuwaniem zbędnego owłosienia, pielęgnacją paznokci czy różnych rodzajów cery. Na zajęciach wizażu uczą się analizy kolorystycznej, tuszowania wad figury i stylizacji twarzy, poznają rodzaje makijażu oraz historię mody. W czasie zajęć chemii kosmetycznej poznają związki chemiczne i surowce stosowane w kosmetyce oraz wykonują samodzielnie płyny kosmetyczne, kremy i maseczki.
Klasa objęta jest patronatem naukowym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, dzięki czemu uczniowie 4 razy w roku uczestniczą w zajęciach praktycznych w Samodzielnej Pracowni Kosmetologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie pod kierunkiem specjalisty kosmetologii rozwijają swoje umiejętności, wykorzystując profesjonalne trendy do makijażu.
Klasa kosmetyczna daje możliwość rozwoju zainteresowań, bardziej przemyślanego wyboru drogi życiowej oraz lepszego przygotowania do studiów wyższych. Jest utworzona dla wszystkich tych, którzy oprócz solidnej wiedzy ogólnej chcą zgłębić tajniki i współczesne kanony piękna w przystępny i profesjonalny sposób.

E / sztuk piękny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
92.55118.87159.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

F / fotograficzna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
101.65115.59149.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Nauka w klasie fotograficznej opiera się na: przedmiotach teoretycznych, zajęciach praktycznych w studio wyposażonym w profesjonalne oświetlenie studyjne, plenerach, wernisażach.
Klasa dla wszystkich zainteresowanych fotografią, turystyką i problemami współczesnego świata. Oprócz rozwoju zainteresowań, daje możliwość przygotowania do egzaminu maturalnego z geografii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i podjęcia nauki na wielu kierunkach studiów wyższych takich jak: ekonomia, marketing i zarządzanie, europeistyka, turystyka, filologia angielska oraz na kierunkach artystycznych związanych z fotografią. Oferta obejmuje również zajęcia z grafiki komputerowej.
Uczniowie klasy fotograficznej są laureatami licznych konkursów fotograficznych, także o zasięgu ogólnopolskim. Jeżeli drzemie w tobie artysta, fotoreporter, paparazzi, jeżeli chcesz prezentować swoje prace na wystawach, konkursach, przeglądach, publikować je w gazetce szkolnej, w Internecie, tworzyć sztukę, tworzyć historię, ta klasa jest dla Ciebie.

G / teatralna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
93.8114.37154.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa teatralna istnieje w VII LO od 2002 roku. Została zorganizowana z myślą o młodzieży zainteresowanej aktorstwem, śpiewem i tańcem. Pracuje w oparciu o program autorski. Dzięki temu młodzież ma okazję korzystać bezpłatnie, w ramach przedmiotów uzupełniających,
z warsztatów teatralnych, interpretacji piosenki i elementów choreografii prowadzonych przez wybitnych, cenionych przez młodzież specjalistów, m.in. panią Annę Kołosow-Ostapczuk pracującą także ze studentami Akademii Teatralnej. Nasi uczniowie przygotowują przedstawienia, musicale, organizują festiwale teatralne, np. „Zwierciadła”, zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach recytatorskich.
Klasa teatralna umożliwia realizowanie programu liceum na wysokim poziomie dzięki zwiększonej liczbie godzin języka polskiego i historii, a jednocześnie rozwijanie własnych zainteresowań poprzez ścisły kontakt z białostockimi teatrami i Akademią Teatralną.
Absolwenci klasy teatralnej znają podstawy sztuki aktorskiej, tańca i śpiewu, co ułatwia zainteresowanym dostanie się do szkół artystycznych : aktorskich, reżyserskich i wokalnych. Jednocześnie mogą wybrać także inne kierunki studiów, m.in. prawo, socjologię, filologię, psychologię, politologię, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, europeistykę, arteterapię itp. Wszędzie tam przyda się odwaga, pewność siebie, kreatywność i umiejętność wysławiania się zdobyte w klasie teatralnej.