konto
VII Liceum im. Nauczycieli Tajnego Nauczania

Ocena: 3.67

Oceń Placowkę

Wyniki matur VII Liceum im. Nauczycieli Tajnego Nauczania Białystok

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 13.5% 12
chemia pisemny rozszerzony - 8.08% 12
geografia pisemny rozszerzony - 22.86% 21
historia pisemny rozszerzony - 31.5% 8
język angielski pisemny podstawowy 96.03% 77.44% 126
język angielski pisemny rozszerzony - 54.15% 92
język polski pisemny podstawowy 90.3% 51.22% 134
język polski pisemny rozszerzony - 39.37% 52
język rosyjski pisemny podstawowy 85.71% 56.29% 7
język rosyjski pisemny rozszerzony - 61.6% 5
matematyka pisemny podstawowy 87.31% 51.01% 134
matematyka pisemny rozszerzony - 12.86% 7
wos pisemny rozszerzony - 13.88% 24

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 20% 17
chemia pisemny rozszerzony - 4% 18
filozofia pisemny rozszerzony - 16% 3
geografia pisemny rozszerzony - 14% 28
historia pisemny rozszerzony - 22% 16
historia sztuki pisemny rozszerzony - 26% 2
język angielski pisemny podstawowy 81.8% 59% 132
język angielski pisemny rozszerzony - 47% 65
język francuski pisemny rozszerzony - 22% 1
język niemiecki pisemny rozszerzony - 34% 1
język polski pisemny podstawowy 95.6% 49% 136
język polski pisemny rozszerzony - 47% 58
język rosyjski pisemny podstawowy 75% 57% 4
język rosyjski pisemny rozszerzony - 74% 5
matematyka pisemny podstawowy 75% 40% 136
wos pisemny rozszerzony - 18% 31

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 11.8% 13
chemia pisemny rozszerzony - 9.9% 10
filozofia pisemny rozszerzony - 14% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 8.5% 2
geografia pisemny rozszerzony - 26.5% 21
historia pisemny rozszerzony - 17.5% 11
historia muzyki pisemny rozszerzony - 27% 1
historia sztuki pisemny rozszerzony - 12.3% 3
informatyka pisemny rozszerzony - 50% 1
język angielski pisemny podstawowy 95.2% 67.3% 105
język angielski ustny podstawowy 96.2% 59.3% 106
język angielski pisemny rozszerzony - 49.2% 54
język polski ustny podstawowy 99.1% 63.5% 107
język polski pisemny podstawowy 98.1% 48.8% 107
język polski pisemny rozszerzony - 45.3% 45
język rosyjski ustny podstawowy 100% 75% 2
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 52% 2
matematyka pisemny podstawowy 85.2% 46.9% 108
matematyka pisemny rozszerzony - 6% 3
wos pisemny rozszerzony - 17.7% 19

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 8.8% 6
chemia pisemny rozszerzony - 8% 7
filozofia pisemny rozszerzony - 13% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 8% 1
geografia pisemny rozszerzony - 24.9% 40
historia pisemny rozszerzony - 23.6% 11
historia sztuki pisemny rozszerzony - 12.5% 2
język angielski ustny podstawowy 96.4% 62.4% 111
język angielski pisemny podstawowy 91.9% 64% 111
język angielski pisemny rozszerzony - 49.6% 46
język polski ustny podstawowy 100% 66% 115
język polski pisemny podstawowy 100% 54.5% 115
język polski pisemny rozszerzony - 44.9% 47
język rosyjski ustny podstawowy 100% 75% 4
język rosyjski pisemny podstawowy 75% 60.5% 4
język rosyjski pisemny rozszerzony - 100% 1
matematyka pisemny podstawowy 79.1% 42.1% 115
matematyka pisemny rozszerzony - 8.4% 19
wos pisemny rozszerzony - 18.5% 27

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 18% 7
chemia pisemny rozszerzony - 7.9% 14
filozofia pisemny rozszerzony - 41% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 12.5% 8
geografia pisemny rozszerzony - 22.4% 25
historia pisemny rozszerzony - 24.5% 8
historia muzyki pisemny rozszerzony - 5% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 17.5% 4
język angielski ustny podstawowy 99.2% 61% 131
język angielski pisemny podstawowy 91.8% 64.4% 131
język angielski pisemny rozszerzony - 51.3% 66
język francuski ustny podstawowy 100% 55% 0
język francuski pisemny podstawowy 66.7% 30.7% 0
język francuski pisemny rozszerzony - 28% 1
język polski ustny podstawowy 100% 66.4% 131
język polski pisemny podstawowy 100% 51.8% 131
język polski pisemny rozszerzony - 43.4% 61
język rosyjski ustny podstawowy 100% 71.9% 0
język rosyjski pisemny podstawowy 85.7% 64.3% 0
język rosyjski pisemny rozszerzony - 43.7% 6
język włoski pisemny rozszerzony - 70% 1
matematyka pisemny podstawowy 71.2% 37.3% 131
matematyka pisemny rozszerzony - 13.3% 18
wos pisemny rozszerzony - 17.4% 22

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 16.2% 14
chemia pisemny rozszerzony - 12.5% 21
fizyka pisemny rozszerzony - 22.7% 14
geografia pisemny rozszerzony - 31.3% 40
historia pisemny rozszerzony - 29.7% 15
historia sztuki pisemny rozszerzony - 25.3% 3
informatyka pisemny rozszerzony - 20% 10
język angielski pisemny podstawowy 93.5% 61.9% 1
język angielski ustny podstawowy 95.4% 53.8% 0
język angielski pisemny rozszerzony - 37.5% 72
język francuski pisemny podstawowy 100% 76% 1
język francuski ustny podstawowy 100% 80% 0
język francuski pisemny rozszerzony - 36% 2
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 74% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 60% 0
język polski pisemny podstawowy 100% 51.8% 160
język polski ustny podstawowy 100% 61.2% 160
język polski pisemny rozszerzony - 52.9% 56
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 56% 1
język rosyjski ustny podstawowy 100% 65% 0
język rosyjski pisemny rozszerzony - 20.8% 3
matematyka pisemny podstawowy 71.9% 41.5% 160
matematyka pisemny rozszerzony - 9% 34
wos pisemny rozszerzony - 16.8% 32

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 15.1% 7
chemia pisemny rozszerzony - 21.8% 13
fizyka pisemny rozszerzony - 21.2% 6
geografia pisemny rozszerzony - 34.7% 26
historia pisemny rozszerzony - 40.6% 10
historia sztuki pisemny rozszerzony - 26.5% 8
informatyka pisemny rozszerzony - 38.7% 6
język angielski ustny podstawowy 95.5% 58% 158
język angielski pisemny podstawowy 93.67% 63.4% 158
język angielski pisemny rozszerzony - 44.8% 70
język polski pisemny podstawowy 100% 72.5% 161
język polski ustny podstawowy 100% 57.5% 161
język polski pisemny rozszerzony - 56.3% 60
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 68% 3
język rosyjski ustny podstawowy 100% 64.33% 3
język rosyjski pisemny rozszerzony - 56% 1
matematyka pisemny podstawowy 65.22% 37.1% 161
matematyka pisemny rozszerzony - 12.5% 28
wos pisemny rozszerzony - 17% 28