konto
VII Liceum im. Dąbrówki

Ocena: 3.53

Oceń Placowkę

Profile VII Liceum im. Dąbrówki Poznań

0 / klasa wstępna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język niemiecki (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyjęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
169.95210.5246.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian predyspozycji językowych.

Opis:

Osoby chcące uczyć się w klasie dwujęzycznej przechodzą rzetelne przygotowanie językowe w klasie „wstępnej” (zerowej), polegające na intensywnej nauce języka niemieckiego (w roku szkolnym 2020/21 z trojgiem nauczycieli, w tym z native speakerem, w wymiarze 18 godzin tygodniowo). Poza tradycyjną rekrutacją kandydaci do klasy wstępnej zdają też egzamin predyspozycji językowych, który ma za zadanie sprawdzić uzdolnienia do nauki języków obcych. Edukacja w tym systemie oznacza, że cały cykl nauki trwa 5 lat (1 rok klasy wstępnej i 4 lata liceum ogólnokształcącego).

W drugim roku nauki, czyli od klasy pierwszej, uczniami klasy dwujęzycznej uczą się dwujęzycznie. W przypadku Dąbrówki oznacza to, że w języku polskim oraz niemieckim realizowane są wybrane treści w ramach następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia oraz historia.

Klasa dwujęzyczna realizuje rozszerzony program nauczania języka niemieckiego przygotowując do matury z języka niemieckiego na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym oraz do certyfikatu językowego Deutsches Sprachdiplom II na poziomie B2/C1 jako szkoła partnerska Republiki Federalnej Niemiec w ramach projektu „Schulen – Partner der Zukunft” (polski: „Szkoły – partnerzy przyszłości”). DSD II jest certyfikatem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego, który uprawnia do studiowania na uczelniach niemieckojęzycznych bez dodatkowego sprawdzania znajomości języka.

Absolwenci klasy dwujęzycznej w Dąbrówce byli lub są studentami wielu uczelni, nie tylko w krajach niemieckojęzycznych (Berlin, Frankfurt nad Menem, Cottbus, Greifswald, Frankfurt nad Odrą, Zurych), ale również w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Studiują na różnorodnych kierunkach - od politechnicznych, przez medyczne do filologicznych. 

A / medialna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
143.15151.33164.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Organizacja nauczania przedmiotów rozszerzonych: historia, język polski, język angielski lub język niemiecki

B / biologiczno-chemiczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
152.25159.68179.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Organizacja nauczania przedmiotów rozszerzonych: biologia, chemia, język angielski lub język niemiecki

C / ekonomiczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
150.65157.06176.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Organizacja nauczania przedmiotów rozszerzonych: matematyka, geografia, język angielski lub język niemiecki

D / politechniczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
152.75161.29177.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Organizacja nauczania przedmiotów rozszerzonych: matematyka, fizyka, język angielski lub język niemiecki