konto
VII Liceum im. Dąbrówki

Ocena: 3.49

Oceń Placowkę

Profile VII Liceum im. Dąbrówki Poznań

0 / klasa wstępna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyjęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
226.3250.12281.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian predyspozycji językowych.

Opis:

Klasa wstępna do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim.

Po klasie wstępnej nauka w klasie dwujęzycznej

- język niemiecki na poziomie C1 (certyfikat DSD II oraz matura dwujęzyczna)

- w klasie realizowane są dwa moduły

- uczeń wybiera jeden moduł z przedmiotami rozszerzonymi spośród:

E1 - matematyka i fizyka (ewentualnie geografia zamiast fizyki)

E2 - historia i geografia

1B_n / biologiczno - chemiczny rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
118.05146.41173.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

  • Kurs DSD II
  • Pierwszy język obcy PR - język niemiecki ( kontynuacja nauki oraz Kurs DSD II - możliwość uzyskania certyfikatu DSD II)    
  • Drugi język obcy - język angielski (kontynuacja nauki)

A / medialna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
122.05155.72181.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W zakresie lekcji języka polskiego oraz historii w klasie A [medialnej] realizowana jest Podstawa programowa na poziomie rozszerzonym.

Dodatkowo przewidziane przez Podstawę treści umieszczone są w szerokim kontekście dziedzin kultury współczesnej i tradycji kultury. Owe konteksty można opisać, definiując najważniejsze ścieżki tematyczne wykorzystywane przy realizacji treści podstawy programowej.

Nauczyciele języka polskiego albo historii realizują, odpowiednio do zakresu swoich przedmiotów, wybrane elementy z każdej ścieżki tematycznej. Dobór i funkcjonalizacja tych elementów zależą od tempa pracy i możliwości poznawczych poszczególnych klas oraz indywidualnej koncepcji nauczania danego nauczyciela polonisty. Planując realizację ścieżek, nauczyciel uwzględnia potrzeby i zainteresowania uczniów.

Ścieżki tematyczne:

Wybrane zagadnienia filozoficzne [z zakresu ontologii, epistemologii i etyki] oraz historia filozofii [filozoficzne źródła zjawisk w kulturze, najważniejsze koncepcje filozoficzne na przestrzeni epok].

Historia religii [metodologia teologii, przegląd najważniejszych koncepcji religijnych (doktryna i organizacja kultu) i charakterystyka związanych z nimi kręgów kulturowych].

Psychologiczna i socjologiczna interpretacja postaw bohaterów tekstów kultury [np. psychoanaliza, behawioryzm, analiza transakcyjna, najważniejsze socjotechniki].

Poetyka dzieła filmowego i historia kina [synkretyczność filmu, zasady interpretacji i recenzji filmu, gra aktorska jako sztuka, poetyka kadru filmowego, najważniejsze zjawiska typowe dla plakatów filmowych, zasady produkcji filmowej, przegląd wybranych arcydzieł sztuki filmowej].

Elementy politologii i historiozofii [najważniejsze doktryny polityczne, poetyka wypowiedzi o charakterze politycznym, perswazja a manipulacja].

Historia muzyki. Muzyka poszczególnych epok jako zobrazowanie typowych dla tych epok postaw i zjawisk [np. homofonia i polifonia, kontrapunkt, opera i operetka, jazz, folk, pop, rock, hip-hop].

Historia architektury. Najważniejsze style architektoniczne poszczególnych epok [np. semantyka katedry średniowiecznej, gotyk, klasycyzm, rokoko, secesja, socrealizm, modernizm i postmodernizm], założenia urbanistyczne; zabytki architektury i sztuki w przestrzeni miejskiej Poznania.

Historia sztuk plastycznych [malarstwa, rzeźby, fotografii i mody] jako wizualna charakterystyka zjawisk typowych dla poszczególnych okresów rozwoju kultury [interpretacja dzieł plastycznych, najważniejsze dzieła i twórcy].

Historia teatru i tańca [przemiany form teatralnych, zasady interpretacji i recenzji spektakli teatralnych, prezentacja inscenizacji teatralnych i telewizyjnych, poetyka plakatu teatralnego].

Najważniejsze zjawisk pop-kultury [kabaret, komiks, teledysk, serial telewizyjny, piosenka].

Reklama jako składnik kultury [poetyka i język reklam filmowych, radiowych i billboardów; najważniejsze strategie marketingowe].

Internet jako przestrzeń kultury [poetyka memów, blogi i video-blogi, kulturotwórcze funkcje mediów społecznościowych, charakterystyka zjawisk językowych typowych dla komunikacji internetowej].

Miejsce w kulturze wypowiedzi o charakterze publicystycznym [najważniejsze gatunki publicystyczne: reportaż literacki i filmowy, felieton i esej; zasady dziennikarskiej redakcji tekstu i konstruowania dokumentacji foto i video, reguły publicystyki telewizyjnej i internetowej, najważniejsze gazety i czasopisma na polskim rynku wydawniczym].

Najważniejsze zjawiska kultury najnowszej [subkultury, ruchy i organizacje społeczne oraz ekologiczne, smartfon jako narzędzie kultury].

Elementy codzienności na przestrzeni dziejów [np. zwyczaje i obyczaje, rola i pozycja kobiet, rodzina, posiłki, ubiór i moda, przedmioty codziennego użytku).

Współpracujemy z:

  • Wydziałami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: Historii, Archeologii, Prawa i Administracji, Nauk Społecznych, Filologii Polskiej i Klasycznej
  • Teatrem Nowym

B_a / biologiczno-chemiczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
157.55167.29179.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Organizacja nauki języków obcych:

Pierwszy język obcy - język angielski PR

Języki obce nauczane międzyoddziałowo:

- niemiecki (co do zasady kontynuacja nauki)

- francuski albo rosyjski (nauka od podstaw)

C / ekonomiczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) geografia (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
164.55170.4182.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa ekonomiczna jest objęta patronatem dwóch poznańskich uczelni: Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Uczniowie uczestniczą również w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W ramach współpracy z WNGiG UAM uczniowie korzystają z bogatej oferty edukacyjnej adresowanej do uczniów klas patronackich. Uczestniczą w wykładach i warsztatach, które pozwalają im pogłębiać wiedzę geograficzną. Zajęcia te odbywają się zarówno na Wydziale, jak i w naszej szkole. Co roku uczestniczymy również, w ogólnopolskich i międzynarodowych, imprezach organizowanych przez Wydział, takich jak Festiwal Nauki i Sztuki, „Dzień Muzeum Ziemi” czy Gis-day. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym uczniowie mogą brać udział zajęciach prowadzonych przez kadrę naukową tej Uczelni. W ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym grupa uczniów bierze udział w projekcie unijnym „Ekonomia dla Młodych Przyrodników”.

Organizujemy również spotkania z ciekawymi ludźmi. Gościliśmy m.in. geologa, który zabrał nas do fascynującego świata jaskiń, a także naszego absolwenta, podróżnika, który odkrywał przed nami ciągle nie do końca odkrytą Amazonię.

W ramach aktywnego zdobywania wiedzy i doświadczenia organizowane są wyjazdowe zajęcia geograficzne, m.in. do Stacji Ekologicznej w Jeziorach, Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie czy objazdowe warsztaty Słowenia-Chorwacja-Włochy.

Uczniów, dla których geografia jest szczególną pasją, zachęcamy do udziału w Olimpiadzie Geograficznej i wspieramy ich w przygotowaniach.

Uczniowie klasy ekonomicznej osiągają bardzo wysokie wyniki na egzaminie maturalnym z geografii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, ma to pozytywny wpływ na proces ich rekrutacji na wyższe uczelnie.

Absolwenci klasy ekonomicznej najczęściej kontynuują naukę na różnych kierunkach UAM, Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Poznańskiej, a ostatnio również Uniwersytetu Przyrodniczego.

D / politechniczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
164.1169.94181.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Pasjonuje Ciebie świat fizyki?

Uwielbiasz matematykę? Musisz koniecznie do nas trafić!

Oferujemy: Salę z rekwizytami do wykonywania fizycznych doświadczeń,  częste wycieczki naukowe (m. in. Wykłady w instytucie Fizyki UMK, zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Warszawskim), przygotowanie do matur z matematyki i z fizyki (i nie tylko) na poziomie rozszerzonym,  świetną atmosferę i dialog z nauczycielami.

Zyskasz bogactwo, odziedziczysz spadek (wiedzy) po Newtonie, Einsteinie.

Liczymy na Ciebie! Zostań ich godnym spadkobiercą i czyń zaszczyty w klasie politechnicznej. Staniesz twardo na nogach, dzięki wsparciu w innych przedmiotach, niż te, kierunkowe. Kondycja fizyczna również nie zostanie zaniedbana, dzięki naszemu wspaniałemu zespołowi wuefistów. Dobrze się bawimy nie tylko w szkole, ale też na wycieczkach. Tu potwierdzenie: "W czasie wycieczki dużo się dowiedziałam, a przede wszystkim świetnie bawiłam." Nauka poprzez takie wycieczki jest zupełnie inna, niż rozwiązywanie zadań przy biurku w szkole i przy tym bardzo wciągająca - my to wiemy , dlatego tak często korzystamy z tego urozmaicenia zajęć. Dla przykładu klasy maturalne w pierwszej połowie września uczestniczyły zwykle w wyjazdowych warsztatach maturalnych (3-4 dni) w Toruniu. Podczas warsztatów były realizowane powtórzenia z matematyki, fizyki i czasem j. angielskiego. Towarzyszyły temu: wycieczka do radioobserwatorium astronomicznego w Piwnicach, wizyta w Młynie Wiedzy oraz łyk kultury w teatrze.

F1 / matematyczno - chemiczny rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
163.9169.99177.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

F2 / matematyczno-chemiczny rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
151.35160.79180.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

G1 / językowy rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyjęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
135154.34173.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

G2 / językowy rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język francuski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyjęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
147.2163.92184.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -