VII Liceum im. Dąbrówki

Ocena: 3.25

Oceń Placowkę

Profile VII Liceum im. Dąbrówki Poznań na rok 2019/2020

G_1A / medialna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
146.4153.01200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Dlaczego klasa medialna jest dla Ciebie? Ponieważ…przynależysz do pokolenia, które każdego dnia korzysta z nowoczesnych audiowizualnych mediów…
Swoje potrzeby zaspokajasz, posługując się Internetem: komunikujesz się z innymi za pomocą portali społecznościowych, tworzysz i przeglądasz memy, prowadzisz blog, próbujesz swoich sił w internetowej publicystyce, produkujesz filmy i publikujesz zdjęcia…
Jesteś odbiorcą ale też czasami twórcą sztuki: interesujesz się nowoczesnym kinem, muzyką, teatrem, malarstwem, komiksem, fotografią, reżyserią, aktorstwem – jednocześnie chcesz poznać tradycję sztuki… 
Wiesz, że w otaczającym cię świecie konieczna jest znajomość zasad marketingu, reklamy, reguł komunikacji społecznej, politologii i historiozofii… 
Chcesz skutecznie posługiwać się narzędziami, w które zaopatruje nas filozofia, psychologia, socjologia, ekonomia i historia…
Możesz brać udział w zajęciach odbywających się w przestrzeni miejskiej, poznając zabytki miasta…
Dla Ciebie będą spektakle w poznańskich teatrach, zajęcia w Muzeum Narodowym…
Działa kółko filmowe z ciekawymi filmami.
Współpracujemy z Wydziałami Historii (Instytutem Wschodnim oraz Instytutem Archeologii) Prawa i Administracji, Nauk Społecznych i Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Uczniowie klas medialnych uczestniczą w Dniach Prawnika oraz olimpiadach i konkursach. 
Reprezentanci klas medialnych biorą udział w Marszu Żywej Pamięci w Białymstoku i w projekcie Trwała Pamięć Pokoleń, którego zwieńczeniem są wyjazdy do Rosji i możliwość uczestnictwa wspólnie z młodzieżą rosyjską w Marszu Pamięci w Katyniu. Ponadto uczniowie poznają podczas wyjazdu historię Kresów Wschodnich, podążając śladami Polaków w Nowogródku i Grodnie.

G_1B / biologiczno-chemiczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
150.6155.77172.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa objęta jest patronatem Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Jeżeli masz świadomość ogromnej roli biologii i chemii w rozwoju naszej cywilizacji, a w przyszłości chcesz być nie tylko ich użytkownikiem, lecz także twórcą – innowatorem i wynalazcą – wybierz klasę o profilu biologiczno – chemicznym!
Lekcje z przedmiotów wiodących wzbogacone zajęciami praktycznymi umożliwią Ci zdobycie umiejętności niezbędnych do zdania matury z tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz podjęcie z sukcesem studiów na najbardziej prestiżowych kierunkach: wydziale lekarskim, stomatologii, farmacji, biologii, chemii, biotechnologii, weterynarii, dietetyce.
Pod okiem nauczyciela na lekcjach biologii doświadczalnej nauczysz się przygotowywać preparaty mikroskopowe, prowadzić ciekawe obserwacje i eksperymenty biologiczne, a na zajęciach terenowych, zapoznasz się praktycznie z problemami ekologicznymi i zagadnieniami związanymi z bioróżnorodnością świata.
Dysponujemy profesjonalnym laboratorium chemicznym przewidzianym na grupę 15- osobową, dzięki czemu odkryjesz świat chemii, samodzielnie wykonując doświadczenia. Bardzo dobrze wyposażone w różnorodne media pracownie biologii i chemii pozwalają na pełną wizualizację omawianych procesów biologicznych, czy reakcji chemicznych.
Oferujemy Ci nie tylko chemię i biologię na wysokim poziomie, ale również zajęcia z fizyki medycznej umożliwiające poznanie zaawansowanych technik diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w medycynie czy kosmetologii.
Sąsiedztwo Uniwersytetu Przyrodniczego pozwala na częste wizyty w pracowniach i salach wykładowych uczelni, gdzie będziesz mógł rozwinąć swoje zainteresowania biologiczne i umiejętności podczas ćwiczeń, wykładów i projektów (ostatnio "od laika do przyrodnika") przeznaczonych dla uczniów szkół średnich. Twoi starsi koledzy uczestniczą w Dniach Akademickich organizowanych na Wydziale Biologii UAM. 
Patronat Wydziału Chemii UAM skutkuje tym, że niektóre zajęcia chemiczne odbywają się w jego pracowniach. Będziesz miał możliwość uczestnictwa nie tylko w wykładach, zajęciach laboratoryjnych, ale także w zajęciach skierowanych specjalnie do maturzystów. Jeśli będziesz czuł się na silach, możesz, w ramach Akademii Projektów czy Sympozjum Naukowego, stanąć do rywalizacji z uczniami innych szkół objętych opieką Wydziału Chemii UAM . 
W dobrym przygotowaniu do matury z biologii i chemii pomogą Ci prowadzone po lekcjach zajęcia przygotowawcze. W ostatnich latach ponad 80% uczniów tej klasy zdaje poszerzony materiał z biologii ze średnią wyższą o 20% od średniej okręgu, a najlepsi studiują na Uniwersytecie Medycznym.

G_1C / ekonomiczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) język obcy
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
150156.84170.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa jest objęta patronatem dwóch poznańskich uczelni: Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM oraz Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego.

Klasę tę proponujemy osobom, które dalsze swoje losy chcą związać z Uniwersytetem Ekonomicznym lub innymi uczelniami - niektórymi kierunkami na UAM, Politechnice, czy Uniwersytecie Przyrodniczym – gdzie geografia i matematyka odgrywają wiodącą rolę.

W ramach współpracy z WNGiG UAM uczniowie korzystają z bogatej oferty edukacyjnej adresowanej do uczniów klas patronackich. Uczestniczą w wykładach i warsztatach, które pozwalają im pogłębiać wiedzę geograficzną. Zajęcia te odbywają się zarówno na Wydziale, jak i w naszej szkole.

Co roku uczestniczymy też w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach organizowanych przez Wydział, takich jak Festiwal Nauki i Sztuki czy Gis-day.

Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi. Gościliśmy m.in. geologa dr Ditę Kicińską, która zabrała nas do fascynującego świata jaskiń, a także naszego absolwenta, podróżnika Emila Witta, który odkrywał przed nami ciągle nie do końca poznaną Amazonię.
W tym roku wyjeżdżamy na warsztaty geograficzne -wiedzę i doświadczenie będziemy zdobywać podróżując przez Słowenię, Chorwację i Włochy. 

Uczniowie, dla których geografia jest pasją biorą udział w konkursach i Olimpiadzie Geograficznej.

Ponad 90 % uczniów klasy ekonomicznej zdaje z powodzeniem egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym

Realizacja rozszerzonego programu matematyki ułatwia uczniom późniejsze studiowanie na kierunkach związanych z ekonomią oraz tych, gdzie matematyka odgrywa istotną rolę. W klasie maturalnej prowadzone są fakultety przygotowujące do zdania tego egzaminu, a w czasie ferii matematyczne warsztaty maturalne.

Uczniowie klasy ekonomicznej uczą się języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Wymiernym tego efektem są wysokie wyniki uzyskiwane przez nich na egzaminie maturalnym.

Swoją wiedzę z zakresu ekonomii uczniowie mogą rozwijać na lekcjach przedmiotu dodatkowego „ekonomia w praktyce”. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym.

G_1D / politechniczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
157.4163.72173
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa objęta jest patronatem Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej.
Jeśli fascynuje Cię świat nowoczesnych technologii, masz świadomość ogromnej roli nauk ścisłych w rozwoju naszej cywilizacji, a w przyszłości chcesz być nie tylko ich użytkownikiem, lecz także twórcą – innowatorem i wynalazcą – wybierz klasę politechniczną!
Przygotuje Cię ona do studiów technicznych m.in.: mechaniki, budownictwa, matematyki, informatyki, mechatroniki, elektroniki, telekomunikacji, automatyki i robotyki, fizyki teoretycznej, aeronautyki i kosmonautyki, fizyki jądrowej,
Tu poszerzysz wiedzę i rozwiniesz posiadane już umiejętności z matematyki i fizyki, poznasz możliwości ich praktycznych zastosowań. Połączysz przyjemne z pożytecznym - czyli rekreację z nauką – podczas kilkudniowych wyjazdowych warsztatów matematyczno -fizycznych. W ciągu kilku ostatnich lat wzbogacaliśmy swoją wiedzę podczas dwudniowych warsztatów astronomicznych w Toruniu, wykładów i zajęć warsztatowych w Centrum Badań Jądrowych w Świerku, w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, w Instytucie Problemów Jądrowych w Łodzi, w Centrum Nauki Kopernik, w Młynie Wiedzy w Toruniu, w Deutches Museum w Monachium, w Wieży Zmysłów w Norymberdze, czy w genewskim CERN-ie podczas dwóch dni wypełnionych wykładami i aktywnym zwiedzaniem wystaw i hal wchodzących w skład całego Centrum.
Bierzemy udział w konkursach oraz projektach matematycznych i fizycznych organizowanych na terenie szkoły i miasta ( m.in. Kangur, Liga matematyczna, mecze matematyczne Lwiątko, wybieram eFizykę, Festiwal „Nauki Przyrodnicze na Scenie”). Uczestniczymy regularnie w otwartych wykładach na UAM, wykładach z cyklu „Sekrety Fizyki” na wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej.
Pasjonaci fizyki mogą ponadto rozwijać swoje zainteresowania na dodatkowych zajęciach w ramach Fizycznej Grupy Akademickiej. Niektóre zajęcia laboratoryjne odbywają się w Pracowniach Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej lub UAM (np. w studiu nagrań na Wydziale Akustyki UAM).
Dla klas maturalnych co roku organizujemy dodatkowe zajęcia mające na celu gruntowne powtórzenie materiału oraz solidne przygotowanie do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym. Uczniowie tej klasy zdają ten egzamin z wynikami znacznie przekraczającymi średnią okręgu.
W ostatnich kilku latach ponad 80% uczniów tej klasy przystępuje do matury z fizyki, co świadczy, że absolwenci tej klasy nie boją się poddać stanu zdobytej wiedzy weryfikacji na egzaminie maturalnym. Średnie wyniki matur plasują zawsze fizyków z Dąbrówki w poznańskiej czołówce.

G_1E / dwujęzyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia chemia fizyka geografia historia matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiafizykahistoria
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
206.1249.47300
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -
Oblicz Punkty

Klasa objęta jest patronatem Instytutu Filologii Germańskiej i Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (obowiązuje dodatkowy egzamin z języka niemieckiego).
Jeśli lubisz uczyć się języków obcych, łączysz swoją przyszłość ze studiami w krajach niemieckiego obszaru językowego, wybierz klasę dwujęzyczną z językiem niemieckim, w której matematyka, fizyka, historia i geografia nauczane są bilingwalnie (czyli zarówno w języku polskim jak i niemieckim). To klasa dla młodych ludzi pragnących odnaleźć się w realiach współczesnego rynku pracy – biegła znajomość języka i wysoki poziom zajęć z przedmiotów ogólnych to cechy charakterystyczne tej dosyć elitarnej klasy.
Nie musisz mówić po niemiecku, wystarczą tylko solidne podstawy z gimnazjum, aby móc kontynuować naukę w tej klasie. Czeka Cię wprawdzie intensywna praca z językiem pod okiem doświadczonych germanistów i niemieckiego nauczyciela, ale efekt – zdany z powodzeniem najwyższy możliwy dla młodzieży stopień potwierdzający znajomość języka niemieckiego egzamin DSD Stufe II – jest wystarczającą nagrodą. Organizowany przez Kultus Minister Konferenz (KMK) egzamin (odpowiednik KDS, ZOP dla dorosłych) upoważnia posiadaczy certyfikatów do studiów na uczelniach niemieckich bez zdawania dodatkowego egzaminu z języka. Dąbrówka jest jedynym w Poznaniu centrum egzaminacyjnym upoważnionym przez stronę niemiecką do przeprowadzania tego egzaminu! Patronat Instytutów skutkuje ścisłą współpracą, polegającą na udziale uczniów w wykładach i zajęciach z praktycznej nauki języka niemieckiego czy fonetyki, a także licznych wykładach. 
Od drugiej klasy uczniowie przygotowywani są do polskiej matury w trzech grupach profilowych (mat.-fiz, biol-chem oraz hist.-geo), gdzie realizowany jest program rozszerzony wybranych przedmiotów. Zajęcia te prowadzone są w małych grupach, co nasi uczniowie bardzo sobie cenią. Grupy w zakresach przedmiotów kierunkowych mają podobne możliwości rozwoju jak klasy o konkretnych profilach (spójrz więc do opisu klas A, B i D). Dodatkowo grupa mat -fiz (zamiast Politechniki) objęta jest patronatem Wydziału Fizyki UAM. 
Taka organizacja pracy w klasie pozwala na prowadzenie zindywidualizowanej nauki. Nie dziwi więc fakt, że wielu absolwentów studiuje różne kierunki nie tylko w Polsce ale także we wszystkich krajach niemieckiego obszaru językowego.
VII LO współpracuje z organizacją pośredniczącą w naborze naszych absolwentów na studia dualne w Niemczech. Kształcenie dualne to możliwość łączenia nauki z pracą, wysokie stypendium i przede wszystkim gwarantowana praca po ukończeniu studiów w firmie tworzącej fundusz stypendialny.
Do podjęcia nauki w klasie dwujęzycznej zachęcają także możliwości licznych wyjazdów zagranicznych (zwłaszcza do Niemiec). VII Liceum Ogólnokształcące prowadzi obecnie wymiany młodzieży z Georg Büchner Gymnasium w Seelze koło Hannoveru w Dolnej Saksonii (od 1991 roku), z Johann Schöner Gymnasium w Karlstadt koło Würzburga w Bawarii (od 2003 roku), oraz z Städtisches Gymnasium Georgianum we Vreden w Dolnej Saksonii (od 2004 roku). Uczniowie klasy dwujęzycznej biorą również udział w różnych międzynarodowych spotkaniach młodzieży, takich jak „ SchulBrücke Europa”. Od kilku lat bierzemy udział w „Jugend debattiert international”, którego adresatem jest młodzież szkolna z dziesięciu krajów europejskich. Konkurs ten organizowany jest przez Goethe Institut i wspierany przez inne organizacje niemieckie, mające za zadanie popularyzację języka niemieckiego. Praktycznie każdego roku przynajmniej jeden z naszych uczniów jest w czołowej trójce w finale ogólnopolskim. 
Pasjonaci mogą ponadto rozwijać swoje zainteresowania na dodatkowych zajęciach w ramach współpracy szkoły z UAM w Poznaniu. Z tych klas rekrutują się nasi finaliści i laureaci Olimpiad, w tym Języka Niemieckiego. Na maturze z tego języka osiągamy od wielu lat jedne z najlepszych wyników w Polsce.

P_0 / klasa wstępna dla ósmoklasistów

Języki obce

język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -
Oblicz Punkty

Klasa wstępna (tzw.zerowa) - wymagany jest sprawdzian predyspozycji językowych.

P_1A / medialna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:historia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

P_1B / biologiczno-chemiczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

P_1C / ekonomiczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

P_1D / politechniczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

P_1F / biologiczno-chemiczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu