konto
VII Liceum im. Dąbrówki

Ocena: 3.13

Oceń Placowkę

Profile VII Liceum im. Dąbrówki Poznań

0 / klasa wstępna rok: 2020/2021

Języki obce: język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język niemiecki (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyjęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
223.9235.49250.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -

Organizacja nauki w klasie 0 - wstępnej (tzw. zerowej) z językiem niemieckim, a następnie dwujęzycznej:

1. Język niemiecki nauczany jest w wymiarze 18 godzin tygodniowo na
     27 godzin   ogółem; przewidywane są zajęcia z języka angielskiego;

2. Po klasie wstępnej, w następnym roku szkolnym, uczniowie automatycznie
    (bez kolejnej rekrutacji) przechodzą do oddziału dwujęzycznego E w klasie pierwszej;

3. E: dwujęzyczny: język niemiecki na poziomie dwujęzycznym, a ponadto
    dla modułu:

    E1: matematyka, fizyka

    E2: biologia, chemia

    E3: historia, geografia lub język polski;

4. Każdy uczeń wybiera jeden moduł, przewidywana jest realizacja  w klasie

    dwóch modułów.        

A / medialna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
153.65158.83175.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Organizacja nauczania przedmiotów rozszerzonych: historia, język polski, język angielski lub język niemiecki

B / biologiczno-chemiczna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
159.45162.95175.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Organizacja nauczania przedmiotów rozszerzonych: biologia, chemia, język angielski lub język niemiecki

C / ekonomiczna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
160.3164.64176.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Organizacja nauczania przedmiotów rozszerzonych: matematyka, geografia, język angielski lub język niemiecki

D / politechniczna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
158.8165.02175.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Organizacja nauczania przedmiotów rozszerzonych: matematyka, fizyka, język angielski lub język niemiecki