konto
VI Liceum im. Gen. Leopolda Okulickiego Niedźwiadka

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile VI Liceum im. Gen. Leopolda Okulickiego Niedźwiadka Opole

IA / ogólna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (proponowany) chemia (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) informatyka (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiageografiahistoriainformatykawos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
99.45126.57200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Co dalej?

Jeśli wybierzesz klasę ogólną, to w zależności od tego jakie rozszerzenia wybierzesz, możesz dowolnie kształtować swoją ścieżkę rozwoju. Masz naprawdę wiele możliwości, możesz studiować między innymi:

 • medycynę, pielęgniarstwo, kosmetologię, fizjoterapię, ochronę środowiska i wszystkie kierunki pokrewne, jeśli wybierzesz jako swoje rozszerzenia biologię, chemię czy matematykę
 • prawo, prawo międzynarodowe, administrację, politologię, stosunki międzynarodowe i wszystkie kierunki pośrednie, jeśli wybierzesz jako swoje rozszerzenia historię, WOS, język polski, rozszerzony język obcy
 • ekonomię, geodezję, informatykę i wszystkie kierunki politechniczne, jeśli wybierzesz jako swoje rozszerzenie matematykę, informatykę, geografię, język obcy rozszerzony
 • języki obce, jeśli wybierzesz jako swoje rozszerzenie języki obce
 • psychologię, jeśli wybierzesz jako swoje rozszerzenia biologię, historię, język polski (w zależności od wymagań danej uczelni podczas rekrutacji)
 • kryminologię i wszelkie jej pokrewne, jeśli wybierzesz jako swoje rozszerzenia biologię, geografię, historię, język obcy, język polski, matematykę czy WOS
 • i wiele innych…

Możesz być kim chcesz, to TY tworzysz swoją przyszłość, my będziemy Ci pomagać, wspierać Cię w Twoich wyborach, pasjach, dążeniach…

W tej klasie czekają na Ciebie:

 • zajęcia prowadzone przez profesjonalistów – egzaminatorów i weryfikatorów maturalnych,
 • obozy matematyczne,
 • wyjazdy zagraniczne  w ramach programu ERAZMUS PLUS, wymiany międzynarodowe,
 • międzyoddziałowe zajęcia z języków obcych według stopnia zaawansowania,
 • międzyoddziałowe przedmioty w zakresie rozszerzonym prowadzone w małych grupach,
 • zajęcia na Politechnice Opolskiej oraz Uniwersytecie Opolskim,
 • udział w konkursach i olimpiadach,
 • indywidualny tok nauczania dla najlepszych uczniów,
 • warsztaty naukowe, zajęcia laboratoryjne,
 • warsztaty dziennikarskie w TVP 3 Opole,
 • innowacja pedagogiczna w ramach wychowania fizycznego – dietetyka oraz trening personalny
 • wycieczki krajowe i zagraniczne,
 • koła przedmiotowe,  

IB / ogólna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (proponowany) chemia (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) informatyka (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiageografiahistoriainformatykawos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
83.05100.73138.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Co dalej?

Jeśli wybierzesz klasę ogólną, to w zależności od tego jakie rozszerzenia wybierzesz, możesz dowolnie kształtować swoją ścieżkę rozwoju. Masz naprawdę wiele możliwości, możesz studiować między innymi:

 • medycynę, pielęgniarstwo, kosmetologię, fizjoterapię, ochronę środowiska i wszystkie kierunki pokrewne, jeśli wybierzesz jako swoje rozszerzenia biologię, chemię czy matematykę
 • prawo, prawo międzynarodowe, administrację, politologię, stosunki międzynarodowe i wszystkie kierunki pośrednie, jeśli wybierzesz jako swoje rozszerzenia historię, WOS, język polski, rozszerzony język obcy
 • ekonomię, geodezję, informatykę i wszystkie kierunki politechniczne, jeśli wybierzesz jako swoje rozszerzenie matematykę, informatykę, geografię, język obcy rozszerzony
 • języki obce, jeśli wybierzesz jako swoje rozszerzenie języki obce
 • psychologię, jeśli wybierzesz jako swoje rozszerzenia biologię, historię, język polski (w zależności od wymagań danej uczelni podczas rekrutacji)
 • kryminologię i wszelkie jej pokrewne, jeśli wybierzesz jako swoje rozszerzenia biologię, geografię, historię, język obcy, język polski, matematykę czy WOS
 • i wiele innych…

Możesz być kim chcesz, to TY tworzysz swoją przyszłość, my będziemy Ci pomagać, wspierać Cię w Twoich wyborach, pasjach, dążeniach…

W tej klasie czekają na Ciebie:

 • zajęcia prowadzone przez profesjonalistów – egzaminatorów i weryfikatorów maturalnych,
 • obozy matematyczne,
 • wyjazdy zagraniczne  w ramach programu ERAZMUS PLUS, wymiany międzynarodowe,
 • międzyoddziałowe zajęcia z języków obcych według stopnia zaawansowania,
 • międzyoddziałowe przedmioty w zakresie rozszerzonym prowadzone w małych grupach,
 • zajęcia na Politechnice Opolskiej oraz Uniwersytecie Opolskim,
 • udział w konkursach i olimpiadach,
 • indywidualny tok nauczania dla najlepszych uczniów,
 • warsztaty naukowe, zajęcia laboratoryjne,
 • warsztaty dziennikarskie w TVP 3 Opole,
 • innowacja pedagogiczna w ramach wychowania fizycznego – dietetyka oraz trening personalny
 • wycieczki krajowe i zagraniczne, koła przedmiotowe.

IC / ogólna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język polski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany) biologia (proponowany) chemia (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) informatyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiageografiahistoriainformatykawos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

ID / humanistyczno-prawna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografiahistoria
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
80.1104.2134.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zajęcia dodatkowe prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Opolskiego oraz mediatorów:

 • elementy prawa
 • warsztaty psychologiczne
 • warsztaty mediacji rówieśniczej

Co dalej?

Wybierając klasę humanistyczno-prawna z warsztatami psychologicznymi oraz warsztatami mediacji rówieśniczych możesz studiować:

 • kierunki humanistyczne
 • prawo
 • administrację
 • psychologię
 • pedagogikę
 • politologię
 • historię sztuki
 • dyplomację
 • dziennikarstwo
 • i wiele innych

Możesz być kim chcesz, to TY tworzysz swoją przyszłość, my będziemy Ci pomagać, wspierać Cię w Twoich wyborach, pasjach, dążeniach…

W tej klasie czekają na ciebie:

 • zajęcia z prawa z wykładowcą UO i PO
 • zajęcia prowadzone przez profesjonalistów – egzaminatorów i weryfikatorów maturalnych,
 • spotkania z sędziami, adwokatami…,
 • udział w rozprawach sadowych jako obserwatorzy
 • warsztaty psychologiczne,
 • warsztaty z mediacji i negocjacji,
 • udział w olimpiadach i konkursach,
 • indywidualny tok nauczania dla najlepszych uczniów
 • udział w wykładach, sympozjach organizowanych przez uczelnie wyższe i nie tylko,
 • wycieczki krajowe i zagraniczne,
 • koła przedmiotowe, 
 • udział w projektach międzynarodowych, wymiany międzynarodowe,