VI Liceum im. Juliusza Słowackiego

Ocena: 2.46

Oceń Placowkę

Profile VI Liceum im. Juliusza Słowackiego Kielce

1P / pre-IB rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosjęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
167.980200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa przygotowująca do międzynarodowej matury. Podstawą kwalifikowania jest sprawdzian kompetencji z języka angielskiego

a / Ogólnodostępna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

fizyka informatyka matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk angielski
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
169.20200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa patronacka firmy Transition Technologies o rozszerzonym profilu informatyki obejmującym zajęcia dodatkowe z programowania komputerowego przez cały okres kształcenia. 

A / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
163.650200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa patronacka firmy Transition Technologies o rozszerzonym profilu informatyki obejmującym zajęcia dodatkowe z programowania komputerowego w klasie pierwszej i drugiej

b / Ogólnodostępna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka informatyka matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk angielski
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
160.40200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa politechniczna z przedmiotem uzupełniającym: komunikacja społeczna

B / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
151.650200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

c / Ogólnodostępna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) geografia matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
149.60200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa ekonomiczna z przedmiotami uzupełniającymi ekonomia w praktyce (2 godziny) i komunikacja społeczna; Business English (w ramach języka angielskiego); Program informatyki dostosowany do umiejętności na studiach ekonomicznych.

C / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
145.450200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

d / Ogólnodostępna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

geografia język angielski matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
153.60200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa ekonomiczna z przedmiotami uzupełniającymi ekonomia w praktyce (1 godzina) i komunikacja społeczna; Business English (w ramach języka angielskiego).

D / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
143.80183.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

e / Ogólnodostępna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia chemia
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
163.40200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa medyczna z dodatkowym programem lekcji w Wojewódzkim Szpitalu w Kielcach, realizująca autorski program Medical English i przedmiot uzupełniający: fizyka w medycynie.

E / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
161.550200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

f / Ogólnodostępna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia chemia
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
157.60200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa medyczna z dodatkowym programem lekcji w Wojewódzkim Szpitalu w Kielcach, realizująca autorski program Medical English i przedmiot uzupełniający: fizyka w medycynie

F / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
156.250186.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

g / Ogólnodostępna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia język polski wos
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk angielski
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
144.60200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa prawnicza z przedmiotem uzupełniającym: edukacja prawna. Klasa pod patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

G / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
146.30200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

p / pre-IB rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosjęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
1670200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa przygotowująca do międzynarodowej matury. Najlepsi maturzyści z klasy (IB) są przyjmowani bez egzaminu na czołowe uczelnie świata, takie jak Oxford, Cambridge, Yale, MIT, Harward.
Warunkiem kwalifikowania kandydata do klasy 1p jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego. Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku sprawdzianu kompetencji językowej nie są wliczane do punktów rekrutacyjnych, są wstępnym warunkiem rekrutacji.