konto
VI Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego

Ocena: 4.33

Oceń Placowkę

Profile VI Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego Radom

1A / mat-fiz-inf rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
145.85166.09181.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa pod patronatem dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Oddział zapewnia najwyższy poziom kształcenia w dziedzinie przedmiotów ścisłych, w szczególności matematyki, fizyki i informatyki.

Uczniowie osiągają najwyższe w regionie i jedne z najwyższych w Polsce wyniki egzaminów maturalnych, co umożliwia im studiowanie na najlepszych uczelniach w kraju.

Z klasy tej wywodzi się się wielu finalistów i laureatów olimpiad: matematycznej, fizycznej i informatycznej, jak również olimpiad międzynarodowych.

Absolwenci tego oddziału są doskonale przygotowani i wybierają przede wszystkim studia związane z informatyką, robotyką, mechatroniką, automatyką, telekomunikacją oraz innymi dziedzinami techniki.

1B,1E / biol-chem-mat rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
122.75164.04191.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Oddział zapewnia najwyższy poziom kształcenia w dziedzinie przedmiotów ścisłych, w szczególności matematyki, chemii i biologii.

Uczniowie osiągają najwyższe w regionie i jedne z najwyższych w Polsce wyniki egzaminów maturalnych, co umożliwia im studiowanie na najlepszych uczelniach w kraju.

Z klasy tej wywodzi się się wielu finalistów i laureatów olimpiad: chemicznej i biologicznej, jak również olimpiad międzynarodowych.

Absolwenci tego oddziału są doskonale przygotowani i wybierają przede wszystkim studia medyczne, farmaceutyczne, stomatologiczne oraz inne związane z chemią oraz biologią.

1C/a / mat-inf rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
131.65171.6221.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
23030 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "Sprawdzian kompetencji językowych - język angielski".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 30.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 1.

Opis:

Klasa dwujęzyczna z drugim językiem wykładowym angielskim.

Jako jedyna w regionie szkoła umożliwia uzyskanie certyfikatów językowych FCE i CAE.

Oddział zapewnia najwyższy poziom kształcenia w dziedzinie przedmiotów ścisłych, w szczególności matematyki i informatyki.

Uczniowie osiągają najwyższe w regionie i jedne z najwyższych w Polsce wyniki egzaminów maturalnych, co umożliwia im studiowanie na najlepszych uczelniach w kraju.

Z klasy tej wywodzi się się wielu finalistów i laureatów olimpiad: matematycznej i informatycznej, jak również olimpiad międzynarodowych.

Absolwenci tego oddziału są doskonale przygotowani i wybierają przede wszystkim studia związane z informatyką, robotyką, mechatroniką, automatyką, telekomunikacją oraz innymi dziedzinami techniki.

1C/b / mat-geogr rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
105.6152.76179
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
23030 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "Sprawdzian kompetencji językowych - język angielski".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 30.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 1.

Opis:

Klasa objęta patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jako jedyna w regionie szkoła umożliwia uzyskanie certyfikatów językowych FCE i CAE.

Oddział zapewnia najwyższy poziom kształcenia, w szczególności matematyki, geografii i języka obcego.

Uczniowie osiągają najwyższe w regionie i jedne z najwyższych w Polsce wyniki egzaminów maturalnych, co umożliwia im studiowanie na najlepszych uczelniach w kraju.

Z klasy tej wywodzi się się wielu finalistów i laureatów olimpiad, m. in. geograficznej, wiedzy ekonomicznej czy przedsiębiorczości.

Absolwenci tego oddziału są doskonale przygotowani i wybierają przede wszystkim studia związane z kierunkami ekonomicznymi, zarządzaniem czy geodezją oraz inne studia techniczne.

1D / pol-hist-wos rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
84.45135.4172.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa objęta patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Oddział zapewnia najwyższy poziom kształcenia w dziedzinie przedmiotów ścisłych, w szczególności języka polskiego, filozofii, historii i wiedzy o społeczeństwie.

Uczniowie osiągają najwyższe w regionie i jedne z najwyższych w Polsce wyniki egzaminów maturalnych, co umożliwia im studiowanie na najlepszych uczelniach w kraju.

Z klasy tej wywodzi się się wielu finalistów i laureatów olimpiad: filozoficznej, historycznej, literatury i języka polskiego, wiedzy o państwie i prawie oraz wielu innych olimpiad humanistycznych.

Absolwenci tego oddziału są doskonale przygotowani i wybierają przede wszystkim studia związane z prawem czy ekonomią oraz inne studia humanistyczne.

1N/a / mat-fiz rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "Sprawdzian kompetencji językowych - język niemiecki".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 100.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 1.

Opis:

Oddział zapewnia najwyższy poziom kształcenia w dziedzinie przedmiotów ścisłych, w szczególności matematyki i fizyki.

Uczniowie osiągają najwyższe w regionie i jedne z najwyższych w Polsce wyniki egzaminów maturalnych, co umożliwia im studiowanie na najlepszych uczelniach w kraju.

Absolwenci tego oddziału są doskonale przygotowani i wybierają przede wszystkim studia techniczne związane z robotyką, mechatroniką, automatyką, telekomunikacją oraz innymi dziedzinami techniki.

Od wielu lat uczniowie przystępują i zdają z bardzo dobrymi wynikami do organizowanych na terenie szkoły państwowych egzaminów z języka niemieckiegokończących się uzyskaniem dyplomów DSD II. Certyfikat ten umożliwia studiowanie na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

1N/b / mat-geogr rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "Sprawdzian kompetencji językowych - język niemiecki".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 100.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 1.

Opis:

Oddział zapewnia najwyższy poziom kształcenia, w szczególności matematyki, geografii i języka niemieckiego.

Uczniowie osiągają najwyższe w regionie i jedne z najwyższych w Polsce wyniki egzaminów maturalnych, co umożliwia im studiowanie na najlepszych uczelniach w kraju.

Absolwenci tego oddziału są doskonale przygotowani do podjęcia przede wszystkim studiów związanych z kierunkami ekonomicznymi, zarządzaniem czy geodezją oraz innych studiów technicznych. Wielu z nich podejmuje dalszą naukę na terenie Niemiec.

Od wielu lat uczniowie przystępują i zdają z bardzo dobrymi wynikami do organizowanych na terenie szkoły państwowych egzaminów z języka niemieckiego, kończących się uzyskaniem dyplomów DSD II. Certyfikat ten umożliwia studiowanie na terenie Republiki Federalnej Niemiec.