VI Liceum im. Jana Kochanowskiego

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile VI Liceum im. Jana Kochanowskiego Radom na rok 2019/2020

1A / mat-fiz-inf dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:informatyka
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa pod patronatem dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Oddział zapewnia najwyższy poziom kształcenia w dziedzinie przedmiotów ścisłych, w szczególności matematyki, fizyki i informatyki.

Uczniowie osiągają najwyższe w regionie i jedne z najwyższych w Polsce wyniki egzaminów maturalnych, co umożliwia im studiowanie na najlepszych uczelniach w kraju.

Z klasy tej wywodzi się się wielu finalistów i laureatów olimpiad: matematycznej, fizycznej i informatycznej, jak również olimpiad międzynarodowych.

Absolwenci tego oddziału są doskonale przygotowani i wybierają przede wszystkim studia związane z informatyką, robotyką, mechatroniką, automatyką, telekomunikacją oraz innymi dziedzinami techniki.

1B,1E / biol-chem-mat dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Oddział zapewnia najwyższy poziom kształcenia w dziedzinie przedmiotów ścisłych, w szczególności matematyki, chemii i biologii.

Uczniowie osiągają najwyższe w regionie i jedne z najwyższych w Polsce wyniki egzaminów maturalnych, co umożliwia im studiowanie na najlepszych uczelniach w kraju.

Z klasy tej wywodzi się się wielu finalistów i laureatów olimpiad: chemicznej i biologicznej, jak również olimpiad międzynarodowych.

Absolwenci tego oddziału są doskonale przygotowani i wybierają przede wszystkim studia medyczne, farmaceutyczne, stomatologiczne oraz inne związane z chemią oraz biologią.

1C/a / mat-inf dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:informatyka
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
23030 -
Oblicz Punkty

Klasa dwujęzyczna z drugim językiem wykładowym angielskim.

Jako jedyna w regionie szkoła umożliwia uzyskanie certyfikatów językowych FCE i CAE.

Oddział zapewnia najwyższy poziom kształcenia w dziedzinie przedmiotów ścisłych, w szczególności matematyki i informatyki.

Uczniowie osiągają najwyższe w regionie i jedne z najwyższych w Polsce wyniki egzaminów maturalnych, co umożliwia im studiowanie na najlepszych uczelniach w kraju.

Z klasy tej wywodzi się się wielu finalistów i laureatów olimpiad: matematycznej i informatycznej, jak również olimpiad międzynarodowych.

Absolwenci tego oddziału są doskonale przygotowani i wybierają przede wszystkim studia związane z informatyką, robotyką, mechatroniką, automatyką, telekomunikacją oraz innymi dziedzinami techniki.

1C/b / mat-geogr dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
23030 -
Oblicz Punkty

Klasa objęta patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jako jedyna w regionie szkoła umożliwia uzyskanie certyfikatów językowych FCE i CAE.

Oddział zapewnia najwyższy poziom kształcenia, w szczególności matematyki, geografii i języka obcego.

Uczniowie osiągają najwyższe w regionie i jedne z najwyższych w Polsce wyniki egzaminów maturalnych, co umożliwia im studiowanie na najlepszych uczelniach w kraju.

Z klasy tej wywodzi się się wielu finalistów i laureatów olimpiad, m. in. geograficznej, wiedzy ekonomicznej czy przedsiębiorczości.

Absolwenci tego oddziału są doskonale przygotowani i wybierają przede wszystkim studia związane z kierunkami ekonomicznymi, zarządzaniem czy geodezją oraz inne studia techniczne.

1D / pol-hist-wos dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:wos
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa objęta patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Oddział zapewnia najwyższy poziom kształcenia w dziedzinie przedmiotów ścisłych, w szczególności języka polskiego, filozofii, historii i wiedzy o społeczeństwie.

Uczniowie osiągają najwyższe w regionie i jedne z najwyższych w Polsce wyniki egzaminów maturalnych, co umożliwia im studiowanie na najlepszych uczelniach w kraju.

Z klasy tej wywodzi się się wielu finalistów i laureatów olimpiad: filozoficznej, historycznej, literatury i języka polskiego, wiedzy o państwie i prawie oraz wielu innych olimpiad humanistycznych.

Absolwenci tego oddziału są doskonale przygotowani i wybierają przede wszystkim studia związane z prawem czy ekonomią oraz inne studia humanistyczne.

1GA,1GC/a / mat-fiz-inf dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
166.6173.25181.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Oddział zapewnia najwyższy poziom kształcenia w dziedzinie przedmiotów ścisłych, w szczególności matematyki, fizyki i informatyki.

Uczniowie osiągają najwyższe w regionie i jedne z najwyższych w Polsce wyniki egzaminów maturalnych, co umożliwia im studiowanie na najlepszych uczelniach w kraju.

Z klasy tej wywodzi się się wielu finalistów i laureatów olimpiad: matematycznej, fizycznej i informatycznej, jak również olimpiad międzynarodowych.

1GB,1GE / mat-biol-chem dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
160.2170.4189.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Oddział zapewnia najwyższy poziom kształcenia w dziedzinie przedmiotów ścisłych, w szczególności matematyki, chemii i biologii.

Uczniowie osiągają najwyższe w regionie i jedne z najwyższych w Polsce wyniki egzaminów maturalnych, co umożliwia im studiowanie na najlepszych uczelniach w kraju.

Z klasy tej wywodzi się się wielu finalistów i laureatów olimpiad: chemicznej i biologicznej, jak również olimpiad międzynarodowych.

1GC/b / mat-geogr-ang dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
154.8164.83177.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Jako jedyna w regionie szkoła umożliwia uzyskanie certyfikatów językowych FCE i CAE.

Oddział zapewnia najwyższy poziom kształcenia, w szczególności matematyki, geografii i języka obcego.

Uczniowie osiągają najwyższe w regionie i jedne z najwyższych w Polsce wyniki egzaminów maturalnych, co umożliwia im studiowanie na najlepszych uczelniach w kraju.

Z klasy tej wywodzi się się wielu finalistów i laureatów olimpiad, m. in. geograficznej, wiedzy ekonomicznej czy przedsiębiorczości.

1GD / pol-hist-wos dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:wos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
100.8139.33175.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Oddział zapewnia najwyższy poziom kształcenia w dziedzinie przedmiotów ścisłych, w szczególności języka polskiego, filozofii, historii i wiedzy o społeczeństwie.

Uczniowie osiągają najwyższe w regionie i jedne z najwyższych w Polsce wyniki egzaminów maturalnych, co umożliwia im studiowanie na najlepszych uczelniach w kraju.

Z klasy tej wywodzi się się wielu finalistów i laureatów olimpiad: filozoficznej, historycznej, literatury i języka polskiego, wiedzy o państwie i prawie oraz wielu innych olimpiad humanistycznych.

Absolwenci tego oddziału są doskonale przygotowani i wybierają przede wszystkim studia związane z prawem czy ekonomią oraz inne studia humanistyczne.

1GN/a / mat-biol-chem dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
192222.59264.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -
Oblicz Punkty

Oddział zapewnia najwyższy poziom kształcenia w dziedzinie przedmiotów ścisłych, w szczególności matematyki, chemii i biologii.

Uczniowie osiągają najwyższe w regionie i jedne z najwyższych w Polsce wyniki egzaminów maturalnych, co umożliwia im studiowanie na najlepszych uczelniach w kraju.

Absolwenci tego oddziału są doskonale przygotowani i wybierają przede wszystkim studia medyczne, farmaceutyczne, stomatologiczne oraz studia filologiczne. Wielu z nich podejmuje dalszą naukę na terenie Niemiec.

1GN/b / mat-geogr dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
194.4224.92255.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -
Oblicz Punkty

Oddział zapewnia najwyższy poziom kształcenia, w szczególności matematyki, geografii i języka niemieckiego.

Uczniowie osiągają najwyższe w regionie i jedne z najwyższych w Polsce wyniki egzaminów maturalnych, co umożliwia im studiowanie na najlepszych uczelniach w kraju.

Absolwenci tego oddziału są doskonale przygotowani do podjęcia przede wszystkim studiów związanych z kierunkami ekonomicznymi, zarządzaniem czy geodezją oraz innych studiów technicznych. Wielu z nich podejmuje dalszą naukę na terenie Niemiec.

Od wielu lat uczniowie przystępują i zdają z bardzo dobrymi wynikami do organizowanych na terenie szkoły państwowych egzaminów z języka niemieckiego, kończących się uzyskaniem dyplomów DSD II. Certyfikat ten umożliwia studiowanie na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

1N/a / mat-fiz dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -
Oblicz Punkty

Oddział zapewnia najwyższy poziom kształcenia w dziedzinie przedmiotów ścisłych, w szczególności matematyki i fizyki.

Uczniowie osiągają najwyższe w regionie i jedne z najwyższych w Polsce wyniki egzaminów maturalnych, co umożliwia im studiowanie na najlepszych uczelniach w kraju.

Absolwenci tego oddziału są doskonale przygotowani i wybierają przede wszystkim studia techniczne związane z robotyką, mechatroniką, automatyką, telekomunikacją oraz innymi dziedzinami techniki.

Od wielu lat uczniowie przystępują i zdają z bardzo dobrymi wynikami do organizowanych na terenie szkoły państwowych egzaminów z języka niemieckiegokończących się uzyskaniem dyplomów DSD II. Certyfikat ten umożliwia studiowanie na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

1N/b / mat-geogr dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -
Oblicz Punkty

Oddział zapewnia najwyższy poziom kształcenia, w szczególności matematyki, geografii i języka niemieckiego.

Uczniowie osiągają najwyższe w regionie i jedne z najwyższych w Polsce wyniki egzaminów maturalnych, co umożliwia im studiowanie na najlepszych uczelniach w kraju.

Absolwenci tego oddziału są doskonale przygotowani do podjęcia przede wszystkim studiów związanych z kierunkami ekonomicznymi, zarządzaniem czy geodezją oraz innych studiów technicznych. Wielu z nich podejmuje dalszą naukę na terenie Niemiec.

Od wielu lat uczniowie przystępują i zdają z bardzo dobrymi wynikami do organizowanych na terenie szkoły państwowych egzaminów z języka niemieckiego, kończących się uzyskaniem dyplomów DSD II. Certyfikat ten umożliwia studiowanie na terenie Republiki Federalnej Niemiec.