konto
VI Liceum im. Jana Długosza

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile VI Liceum im. Jana Długosza Katowice

1A / Humanistyczna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykaedukacja dla bezpieczeństwageografiainformatykamuzykaplastykaprzyrodatechnikawfwosedukacja dla bezpieczeństwageografiainformatykamuzykaplastykaprzyrodatechnikawfwos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
55.299.85138.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa przygotowuje do działalności w strukturach Unii Europejskiej, zarówno w dziedzinie prawahistorii stosunków międzynarodowych, jak i nowoczesnych metod informacji naukowo-technicznej.

Ucząc się w tej klasie, masz możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach europejskich oraz debatach i dyskusjach dotyczących problematyki społeczno-politycznej.

Program tej klasy jest realizowany poprzez rozszerzoną naukę historii i wiedzy o społeczeństwie z uwzględnieniem edukacji konstytucyjnej i europejskiej oraz języków obcych.

Celem profilu jest przygotowanie do studiów prawniczychdziennikarstwa,politologicznych, oraz kierunku stosunków międzynarodowychsocjologiianglistyki,filozofii,administracjipedagogikipsychologii

kulturoznawstwa

filologii polskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym, w szkołach handlowychszkołach zarządzania, na wydziałach zarządzania turystyką czy politechnice

 

Szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami. Cykliczne zajęcia w formie wykładów lub ćwiczeń odbywają się u nas w szkole lub na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym, Wyższej Szkole Bankowej, WSZOP,

1B / Humanistyczna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykaedukacja dla bezpieczeństwageografiainformatykamuzykaplastykaprzyrodatechnikawfwosedukacja dla bezpieczeństwainformatykamuzykaplastykaprzyrodatechnikawfwos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
60.05102.27142.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1C / Ogólna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiaedukacja dla bezpieczeństwageografiawfedukacja dla bezpieczeństwageografiaplastykawf
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -