VI Liceum im. J. Lelewela

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Profile VI Liceum im. J. Lelewela Łódź

b / teatralno-filmowa rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

biologia geografia historia język angielski język polski wos
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
59.200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W klasie teatralno – filmowej, pod fachowym okiem specjalistów, odbywają się warsztaty teatralne, zajęcia z emisji głosu oraz wiedzy o teatrze i filmie. Integralną częścią programu są również zajęcia w chórze i zespole szantowym "Piranie", zajęcia taneczne oraz praca w szkolnym kole teatralnym. 

Uczniowie klasy „b” uczestniczą w różnych konkursach teatralnych, np. Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych, na których uzyskują liczne nagrody. Młodzież uświetnia swoimi występami uroczystości organizowane w naszym mieście, na przykład podsumowanie konkursów o randze wojewódzkiej, uroczyste zakończenia roku szkolnego z udziałem władz miasta i władz oświatowych, Dni Morza w Łodzi. 

Kandydaci do klasy pierwszej z edukacją teatralno – filmową powinni przystąpić do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Warunkiem przyjęcia do klas z edukacją teatralno - filmową jest pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Sprawdzian polega na przygotowaniu dowolnej prezentacji o charakterze artystycznym, za którą będzie można uzyskać dodatkowo maksymalnie 25 punktów. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do klas z edukacją teatralno - filmową pozwoli zorientować się, czy zdający posiada predyspozycje konieczne do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. Preferowana jest również ocena co najmniej dobra z języka polskiego na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych odbędzie się 29 i 30 maja 2017 roku (godziny prosimy uzgadniać telefonicznie 426842220 lub osobiście w sekretariacie szkoły).

bf / filmowa rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia geografia historia język angielski język polski wos
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
74.400
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli lubisz oglądać filmy oraz chcesz poznać arcydzieła światowego kina, znanych aktorów i reżyserów, to klasa filmowa jest miejscem dla Ciebie. Na lekcjach z historii filmu dowiesz się kim są twórcy kina, tacy jak: Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, Quentin Tarantino. W programie zajęć znajdują się również warsztaty filmowe, na których nauczysz się jak pracować z kamerą, montować i promować swoje produkcje. Absolwenci klasy filmowej mają ułatwiony start w dostaniu się na studia humanistyczne, w tym do szkoły filmowej, czy na kulturoznawstwo i filmoznawstwo.

c / dziennikarska rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia geografia historia język angielski język polski wos
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
56.600
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

 W programie klasy dziennikarskiej realizowany jest rozszerzony poziom nauczania języka polskiego, języka angielskiego – niezbędnych dla każdego przyszłego publicysty. 

Warsztaty dziennikarskie umożliwiają doskonalenie umiejętności redagowania własnych tekstów, publikowanych w gazetce szkolnej i na stronach internetowych. 
Zajęcia uzupełniające z informatyki dla dziennikarzy ułatwią pracę edytorską, a wybrane zagadnienia z filozofii, kultury antycznej pomogą w pracy przyszłego dziennikarza. 

Jeżeli jesteś ciekawy świata i ludzi, interesujesz się otaczającymi Cię wydarzeniami, chcesz aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie obywatelskim, a w przyszłości myślisz o studiach polonistycznych, dziennikarstwie, europeistyce, stosunkach międzynarodowych, socjologii - zapraszamy do klasy pierwszej „c”. 

Uczniowie przyjęci do naszego liceum dokonują wyboru lekcji religii lub etyki. Deklarację wyboru składają wraz z dostarczeniem oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu.