konto
VI Liceum im. Hugona Kołłątaja

Ocena: 3.31

Oceń Placowkę

Wyniki matur VI Liceum im. Hugona Kołłątaja Lublin

Wyniki z matur 2023 formuła 2023

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 32.13% 32
chemia pisemny rozszerzony - 13.5% 10
geografia pisemny rozszerzony - 43.88% 8
historia pisemny rozszerzony - 52.63% 8
historia sztuki pisemny rozszerzony - 10% 2
język angielski pisemny podstawowy 96.46% 77.22% 113
język angielski ustny podstawowy 100% 72.6% 113
język angielski pisemny rozszerzony - 56.81% 85
język niemiecki pisemny podstawowy - 28% 1
język niemiecki ustny podstawowy - 17% 1
język polski pisemny podstawowy 99.14% 64% 116
język polski ustny podstawowy 100% 72.59% 116
język polski pisemny rozszerzony - 28.36% 42
język rosyjski ustny podstawowy 100% 100% 2
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 97.5% 2
język rosyjski pisemny rozszerzony - 91.67% 3
matematyka pisemny podstawowy 94.83% 60.14% 116
matematyka pisemny rozszerzony - 30.53% 15
WOS pisemny rozszerzony - 37% 4

Porównanie średnich wyników matur 2023 formuła 2023

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2023 formuła 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 13.5% 2
historia pisemny rozszerzony - 48% 1
język angielski pisemny podstawowy 100% 81.33% 6
język angielski ustny podstawowy 100% 81.17% 6
język angielski pisemny rozszerzony - 56.8% 5
język polski ustny podstawowy 100% 50.5% 6
język polski pisemny podstawowy 100% 68% 6
język polski pisemny rozszerzony - 8% 1
matematyka pisemny podstawowy 66.67% 38% 6

Porównanie średnich wyników matur 2023 formuła 2015

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2022

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 28.37% 35
chemia pisemny rozszerzony - 6.63% 8
geografia pisemny rozszerzony - 37.33% 6
historia pisemny rozszerzony - 26.94% 17
język angielski pisemny podstawowy 95.69% 71.98% 116
język angielski pisemny rozszerzony - 57.73% 76
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 53% 6
język niemiecki pisemny rozszerzony - 31.5% 4
język polski pisemny podstawowy 97.62% 59.9% 126
język polski pisemny rozszerzony - 56.43% 53
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 64.67% 3
matematyka pisemny podstawowy 76.98% 46.73% 126
matematyka pisemny rozszerzony - 20% 7
WOS pisemny rozszerzony - 35.08% 12

Porównanie średnich wyników matur 2022

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 18.4% 16
chemia pisemny rozszerzony - 4% 5
geografia pisemny rozszerzony - 21.8% 10
historia pisemny rozszerzony - 22.25% 8
historia muzyki pisemny rozszerzony - 60% 1
język angielski pisemny podstawowy 98.89% 74.47% 90
język angielski pisemny rozszerzony - 59.08% 52
język niemiecki pisemny podstawowy 80% 39.5% 5
język niemiecki pisemny rozszerzony - 37.5% 4
język polski pisemny podstawowy 94.95% 56.08% 99
język polski pisemny rozszerzony - 39.91% 45
język rosyjski pisemny podstawowy 75% 79% 4
język rosyjski pisemny rozszerzony - 88.4% 5
język włoski pisemny rozszerzony - 100% 1
matematyka pisemny podstawowy 80.81% 46.42% 99
matematyka pisemny rozszerzony - 14.67% 3
WOS pisemny rozszerzony - 14.75% 12

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony