konto
VI Liceum im. Hugona Kołłątaja

Ocena: 3.52

Oceń Placowkę

Wyniki matur VI Liceum im. Hugona Kołłątaja Lublin

Wyniki z matur 2022

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 28.37% 35
chemia pisemny rozszerzony - 6.63% 8
geografia pisemny rozszerzony - 37.33% 6
historia pisemny rozszerzony - 26.94% 17
język angielski pisemny podstawowy 95.69% 71.98% 116
język angielski pisemny rozszerzony - 57.73% 76
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 53% 6
język niemiecki pisemny rozszerzony - 31.5% 4
język polski pisemny podstawowy 97.62% 59.9% 126
język polski pisemny rozszerzony - 56.43% 53
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 64.67% 3
matematyka pisemny podstawowy 76.98% 46.73% 126
matematyka pisemny rozszerzony - 20% 7
WOS pisemny rozszerzony - 35.08% 12

Porównanie średnich wyników matur 2022

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 18.4% 16
chemia pisemny rozszerzony - 4% 5
geografia pisemny rozszerzony - 21.8% 10
historia pisemny rozszerzony - 22.25% 8
historia muzyki pisemny rozszerzony - 60% 1
język angielski pisemny podstawowy 98.89% 74.47% 90
język angielski pisemny rozszerzony - 59.08% 52
język niemiecki pisemny podstawowy 80% 39.5% 5
język niemiecki pisemny rozszerzony - 37.5% 4
język polski pisemny podstawowy 94.95% 56.08% 99
język polski pisemny rozszerzony - 39.91% 45
język rosyjski pisemny podstawowy 75% 79% 4
język rosyjski pisemny rozszerzony - 88.4% 5
język włoski pisemny rozszerzony - 100% 1
matematyka pisemny podstawowy 80.81% 46.42% 99
matematyka pisemny rozszerzony - 14.67% 3
WOS pisemny rozszerzony - 14.75% 12

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 27% 20
chemia pisemny rozszerzony - 17% 4
filozofia pisemny rozszerzony - 21% 3
geografia pisemny rozszerzony - 24% 8
historia pisemny rozszerzony - 37% 8
język angielski pisemny podstawowy 97% 69% 99
język angielski pisemny rozszerzony - 45% 58
język niemiecki pisemny podstawowy 75% 44% 4
język niemiecki pisemny rozszerzony - 57% 3
język polski pisemny podstawowy 95% 54% 101
język polski pisemny rozszerzony - 42% 46
matematyka pisemny podstawowy 75% 41% 101
matematyka pisemny rozszerzony - 2% 2
WOS pisemny rozszerzony - 33% 9

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 14% 12
chemia pisemny rozszerzony - 24% 2
geografia pisemny rozszerzony - 35% 6
historia pisemny rozszerzony - 51% 5
język angielski ustny podstawowy 95% 65% 61
język angielski pisemny podstawowy 95% 67% 61
język angielski pisemny rozszerzony - 45% 32
język hiszpański ustny podstawowy 100% 33% 1
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 30% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 54% 6
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 69% 6
język niemiecki pisemny rozszerzony - 43% 6
język polski pisemny podstawowy 96% 52% 74
język polski ustny podstawowy 100% 63% 74
język polski pisemny rozszerzony - 25% 31
język rosyjski ustny podstawowy 100% 88% 4
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 85% 4
język rosyjski pisemny rozszerzony - 80% 3
język włoski ustny podstawowy 100% 57% 1
język włoski pisemny rozszerzony 100% 72% 1
matematyka pisemny podstawowy 88% 53% 74
matematyka pisemny rozszerzony - 18% 4
WOS pisemny rozszerzony - 35% 9

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 16% 16
chemia pisemny rozszerzony - 18% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 14% 3
geografia pisemny rozszerzony - 50% 5
historia pisemny rozszerzony - 31% 8
język angielski pisemny podstawowy 97% 67% 65
język angielski ustny podstawowy 100% 69% 65
język angielski pisemny rozszerzony - 50% 40
język hiszpański ustny podstawowy 100% 33% 2
język hiszpański pisemny podstawowy 50% 40% 2
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 44.5% 4
język niemiecki ustny podstawowy 75% 25% 4
język niemiecki pisemny rozszerzony - 17% 4
język polski pisemny podstawowy 83% 40% 83
język polski ustny podstawowy 100% 66% 83
język polski pisemny rozszerzony - 27% 38
język rosyjski ustny podstawowy 100% 94.4% 12
język rosyjski pisemny podstawowy 92% 90.6% 12
język rosyjski pisemny rozszerzony - 90% 9
matematyka pisemny podstawowy 84% 47% 83
matematyka pisemny rozszerzony - 19% 12
WOS pisemny rozszerzony - 29% 5

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 15% 11
chemia pisemny rozszerzony - 16% 5
geografia pisemny rozszerzony - 44% 13
historia pisemny rozszerzony - 26% 5
język angielski pisemny podstawowy 98% 72% 48
język angielski ustny podstawowy 98% 78% 48
język angielski pisemny rozszerzony - 44% 28
język hiszpański ustny podstawowy 100% 70% 1
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 52% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 73% 3
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 63% 3
język niemiecki pisemny rozszerzony - 23% 3
język polski ustny podstawowy 99% 62% 55
język polski pisemny podstawowy 100% 52% 55
język polski pisemny rozszerzony - 44% 11
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 88% 4
język rosyjski ustny podstawowy 100% 86% 4
język rosyjski pisemny rozszerzony - 100% 1
matematyka pisemny podstawowy 79% 48% 55
matematyka pisemny rozszerzony - 29% 8
WOS pisemny rozszerzony - 26% 19

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 15.3% 11
chemia pisemny rozszerzony - 16% 5
geografia pisemny rozszerzony - 43.97% 13
historia pisemny rozszerzony - 26% 5
język angielski pisemny podstawowy 97.92% 71.92% 48
język angielski ustny podstawowy 97.92% 78.13% 48
język angielski pisemny rozszerzony - 44.07% 28
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 52% 1
język hiszpański ustny podstawowy 100% 70% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 62.67% 3
język niemiecki ustny podstawowy 100% 73.33% 3
język niemiecki pisemny rozszerzony - 22.67% 3
język polski pisemny podstawowy 100% 52.39% 55
język polski ustny podstawowy 100% 62.41% 55
język polski pisemny rozszerzony - 43.64% 11
język rosyjski ustny podstawowy 100% 86% 4
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 88% 4
język rosyjski pisemny rozszerzony - 100% 1
matematyka pisemny podstawowy 78.57% 47.71% 55
matematyka pisemny rozszerzony - 28.75% 8
WOS pisemny rozszerzony - 26.4% 19

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 36% 11
chemia pisemny rozszerzony - 24% 7
fizyka pisemny rozszerzony - 7% 1
geografia pisemny rozszerzony - 38% 12
historia pisemny rozszerzony - 31% 4
informatyka pisemny rozszerzony - 16% 1
język angielski ustny podstawowy 96% 66.02% 49
język angielski pisemny podstawowy 92% 66.73% 49
język angielski pisemny rozszerzony - 52% 18
język niemiecki ustny podstawowy 100% 44.33% 6
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 56% 6
język niemiecki pisemny rozszerzony - 31% 6
język polski ustny podstawowy 93% 47.14% 57
język polski pisemny podstawowy 95% 56.24% 57
język polski pisemny rozszerzony - 52% 15
język rosyjski ustny podstawowy 100% 80% 2
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 76% 2
język rosyjski pisemny rozszerzony - 94% 1
matematyka pisemny podstawowy 60% 36.28% 57
matematyka pisemny rozszerzony - 9% 7
WOS pisemny rozszerzony - 12% 8

Porównanie średnich wyników matur 2015

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony