konto
VI Liceum im. Gabriela Narutowicza

Ocena: 2.33

Oceń Placowkę

Profile VI Liceum im. Gabriela Narutowicza Olsztyn

1A / ogólna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawoshistoria
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
73.3578.2488
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

 Oddział przeznaczony dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych, przygotowujący kandydatów do studiów na kierunkach: filologia polska, filologia angielska, prawo, administracja, historia, politologia, dziennikarstwo, archeologia i inne. Nauka języka angielskiego na poziomie rozszerzonym pozwala na kontynuację nauki na uczelniach zagranicznych. Klasa uczestniczy w projekcie „Edukacja teatralna i filmowa”. Program nauczania jest poszerzany na zajęciach pozalekcyjnych i konsultacjach indywidualnych. Nauka języków odbywa się w grupach dobieranych na podstawie diagnozy zaawansowania. Część zajęć jest realizowana z wykorzystaniem metody e-learning. 

1B / ogólna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosjęzyk angielski
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
58.671.3891.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Unikalne połączenie przedmiotów na poziomie rozszerzonym pozwala na dużą swobodę w wyborze dalszej drogi kształcenia. Absolwenci mogą podjąć studia na kierunkach technicznych związanych z matematyką, budownictwem, geodezją, mechatroniką, energetyką, telekomunikacją, szeroko rozumianą technologią, w tym związaną z zarządzaniem informacją, jak również na kierunkach związanych z geografią, geologią, oceanografią, ekonomią, transportem i in.. Osoby zainteresowane rozwojem w obszarze nauk ścisłych odnajdą w tej klasie profesjonalną pomoc i odpowiednią bazę. Program nauczania jest poszerzany na zajęciach pozalekcyjnych i konsultacjach indywidualnych. Językiem wiodącym jest język angielski nauczany na poziomie podstawowym. Nauka języków odbywa się w grupach dobieranych na podstawie diagnozy zaawansowania. Część zajęć jest realizowana z wykorzystaniem metody e-learning. 

1Cb / ogólna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosbiologia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
62.7574.886.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1Cg / geogr-ang-wos rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiawos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
33.1558.7788.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1D / ogólna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiabiologia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
35.460.03105.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Oddział przeznaczony dla uczniów o zainteresowaniach biologiczno-chemicznych i technicznych, przygotowuje kandydatów na studia medyczne, biologiczne, chemiczne, weterynaryjne, farmaceutyczne, matematyczne, biotechnologiczne oraz kierunki związane z technologią żywności i żywienia, rehabilitacją i wiele innych. Wysoki poziom nauczania wzbogacony jest zajęciami pozalekcyjnymi z zakresu przedmiotów rozszerzonych oraz konsultacjami indywidualnymi. Przewidziane są zajęcia praktyczne w terenie oraz udział w wykładach i zajęciach na UWM. Nauka języków obcych odbywa się w grupach dobieranych na podstawie diagnozy zaawansowania. Część zajęć jest realizowana z wykorzystaniem metody e-learning.