konto
VI Liceum im. Gabriela Narutowicza

Ocena: 2.33

Oceń Placowkę

Wyniki matur VI Liceum im. Gabriela Narutowicza Olsztyn

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 19.41% 32
chemia pisemny rozszerzony - 6.8% 15
geografia pisemny rozszerzony - 34.92% 12
historia pisemny rozszerzony - 17.33% 6
język angielski pisemny podstawowy 98.11% 68.85% 106
język angielski pisemny rozszerzony - 47.49% 67
język polski pisemny podstawowy 97.2% 60.67% 107
język polski pisemny rozszerzony - 32.3% 37
matematyka pisemny podstawowy 59.81% 36.5% 107
matematyka pisemny rozszerzony - 6.22% 9
wos pisemny rozszerzony - 11.86% 14

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 28% 24
chemia pisemny rozszerzony - 9% 11
filozofia pisemny rozszerzony - 26% 1
geografia pisemny rozszerzony - 12% 6
historia pisemny rozszerzony - 16% 9
historia sztuki pisemny rozszerzony - 16% 2
język angielski pisemny podstawowy 94.2% 64% 86
język angielski pisemny rozszerzony - 37% 60
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 60% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 87.5% 54% 8
język niemiecki pisemny rozszerzony - 33% 2
język polski pisemny podstawowy 92.8% 54% 97
język polski pisemny rozszerzony - 42% 35
język rosyjski pisemny podstawowy 50% 60% 2
język rosyjski pisemny rozszerzony - 74% 1
matematyka pisemny podstawowy 75.3% 38% 97
matematyka pisemny rozszerzony - 5% 10
wos pisemny rozszerzony - 18% 16

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 25.3% 11
chemia pisemny rozszerzony - 9.7% 11
filozofia pisemny rozszerzony - 44% 1
geografia pisemny rozszerzony - 29.1% 14
historia pisemny rozszerzony - 22.8% 15
historia sztuki pisemny rozszerzony - 32% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 20% 2
język angielski ustny podstawowy 92.8% 56.9% 83
język angielski pisemny podstawowy 89.2% 61.8% 83
język angielski pisemny rozszerzony - 41.6% 47
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 59.7% 7
język niemiecki ustny podstawowy 100% 60.3% 7
język niemiecki pisemny rozszerzony - 20.7% 3
język polski ustny podstawowy 100% 60.1% 90
język polski pisemny podstawowy 93.4% 50.6% 91
język polski pisemny rozszerzony - 36.9% 35
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 50% 1
język rosyjski ustny podstawowy 100% 47% 1
matematyka pisemny podstawowy 81.3% 46.5% 91
matematyka pisemny rozszerzony - 14% 20
wos pisemny rozszerzony - 13.9% 11

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 23.9% 29
chemia pisemny rozszerzony - 14.4% 19
filozofia pisemny rozszerzony - 19% 6
geografia pisemny rozszerzony - 32.6% 12
historia pisemny rozszerzony - 18.1% 14
historia sztuki pisemny rozszerzony - 15% 3
informatyka pisemny rozszerzony - 32.7% 3
język angielski pisemny podstawowy 97.9% 71.7% 95
język angielski ustny podstawowy 98.9% 60.5% 95
język angielski pisemny rozszerzony - 44% 60
język niemiecki ustny podstawowy 100% 55% 8
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 52.5% 8
język niemiecki pisemny rozszerzony - 16% 1
język polski pisemny podstawowy 96.1% 50.8% 103
język polski ustny podstawowy 100% 58.1% 103
język polski pisemny rozszerzony - 46% 32
matematyka pisemny podstawowy 83.5% 44.3% 103
matematyka pisemny rozszerzony - 8% 20
wos pisemny rozszerzony - 19.9% 8

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 26.7% 28
chemia pisemny rozszerzony - 18.2% 10
filozofia pisemny rozszerzony - 47% 2
geografia pisemny rozszerzony - 39.1% 8
historia pisemny rozszerzony - 20.3% 7
historia sztuki pisemny rozszerzony - 7% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 4% 1
język angielski ustny podstawowy 100% 59.2% 0
język angielski pisemny podstawowy 0.8% 65.1% 3
język angielski pisemny rozszerzony - 48.7% 36
język niemiecki ustny podstawowy 100% 47.4% 0
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 48.8% 0
język polski pisemny podstawowy 98.8% 54% 81
język polski ustny podstawowy 96.3% 52.2% 81
język polski pisemny rozszerzony - 49.3% 20
matematyka pisemny podstawowy 84% 43% 81
matematyka pisemny rozszerzony - 11.7% 26
wos pisemny rozszerzony - 18.3% 8

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 31.9% 28
chemia pisemny rozszerzony - 13.6% 18
filozofia pisemny rozszerzony - 52% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 28% 1
geografia pisemny rozszerzony - 41% 33
historia pisemny rozszerzony - 26.9% 16
informatyka pisemny rozszerzony - 35% 2
język angielski pisemny podstawowy 97.2% 70.1% 1
język angielski ustny podstawowy 98.2% 66.9% 0
język angielski pisemny rozszerzony - 48.1% 65
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 78.3% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 73.8% 0
język niemiecki pisemny rozszerzony - 39% 2
język polski pisemny podstawowy 99.1% 53.2% 114
język polski ustny podstawowy 98.2% 62.2% 114
język polski pisemny rozszerzony - 40.6% 42
matematyka pisemny podstawowy 75.7% 48% 114
matematyka pisemny rozszerzony - 15.4% 17
wos pisemny rozszerzony - 16.7% 15

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 34.8% 33
chemia pisemny rozszerzony - 28.3% 27
filozofia pisemny rozszerzony - 54% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 22% 1
geografia pisemny rozszerzony - 38.1% 29
historia pisemny rozszerzony - 30.8% 10
informatyka pisemny rozszerzony - 8% 1
język angielski pisemny podstawowy 99.06% 69.9% 106
język angielski ustny podstawowy 97.2% 62.33% 106
język angielski pisemny rozszerzony - 48.9% 55
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 52.9% 9
język niemiecki ustny podstawowy 100% 62.67% 9
język niemiecki pisemny rozszerzony - 31% 2
język polski pisemny podstawowy 98.26% 61.8% 115
język polski ustny podstawowy 93% 55.5% 115
język polski pisemny rozszerzony - 56.7% 27
język rosyjski pisemny rozszerzony - 62% 1
matematyka pisemny podstawowy 66.09% 40.8% 115
matematyka pisemny rozszerzony - 18.2% 24
wos pisemny rozszerzony - 15.9% 24