VI Liceum im. Adama Mickiewicza

Ocena: 3.53

Oceń Placowkę

Profile VI Liceum im. Adama Mickiewicza Kraków na rok 2018/2019

A1 / dwujęzyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

biologia chemia matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
170.8177.59200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej z rozszerzonym programem nauczania chemii i biologii oraz z rozszerzonym programem nauczania matematyki nauczanej dwujęzycznie. 
W ramach przedmiotów uzupełniających – historia i społeczeństwo nauczana dwujęzycznie, 
Absolwenci tych klas mogą ubiegać się o indeksy na prestiżowe kierunki medyczne na Wydziałach: Lekarskim, Farmacji, Nauki o Ziemi oraz kierunki przyrodnicze na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Biologii, Chemii i innych. 

Młodzież rozwija swoje zainteresowania i umiejętności poprzez: 
• udział w wykładach, pokazach doświadczeń oraz zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UJ 
• udział w zajęciach pozalekcyjnych w szkole przygotowujących do matury na poziomie rozszerzonymi oraz olimpiad i konkursów takich jak: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu, Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej, Olimpiada Języka Angielskiego 
• udział w różnorodnych inicjatywach nie związanych z profilem klasy np.: wymiany międzynarodowe, obozy i wycieczki integracyjne, przedmiotowe i naukowe, debaty, projekty, akcje charytatywne, imprezy artystyczne, koncerty, Teatr Proscenium, koła zainteresowań, SKS. 
Uczniowie doskonalą znajomość języka angielskiego również przez: 
• uczestnictwo w wykładach organizowanych przez Generalny Konsulat Stanów Zjednoczonych oraz pracowników Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
• udział w warsztatach translatorskich, ciekawych konkursach 
• wycieczkach 
Nauczanie języków obcych . 
Pierwszy język – język angielski - 5 godzin tygodniowo. 
Drugi język realizowany grupach międzyoddziałowych do wyboru: j. francuski,j. francuski DELF, j. hiszpański j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski - 3 godziny tygodniowo 
*grupy językowe zostaną utworzone, jeżeli będzie grupa chętnych.

 

A2 / dwujęzyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia historia wos
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
162.2168.51185.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa z rozszerzonym programem nauczania z wiedzy o społeczeństwie oraz z rozszerzonym programem nauczania geografii i historii nauczanej dwujęzycznie. 
Absolwenci tych klas mogą ubiegać się o indeksy na prestiżowe kierunki na Wydziałach: Prawa i Administracji, Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Historii i innych. 
Znajomość angielskiego pozwala również ona ubieganie się o indeksy uczelni zagranicznych. 
Młodzież rozwija swoje zainteresowania i umiejętności poprzez: 
• udział w wykładach, warsztatach i odczytach na terenie szkoły oraz w muzeach Krakowa 
• udział w zajęciach pozalekcyjnych w szkole przygotowujących do matury na poziomie rozszerzonymi oraz olimpiad i konkursów takich jak: Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Solidarności Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym i inne. 
• udział w różnorodnych inicjatywach nie związanych z profilem klasy np.: wymiany międzynarodowe, obozy i wycieczki integracyjne, przedmiotowe i naukowe, debaty, projekty, akcje charytatywne, imprezy artystyczne, koncerty, Teatr Proscenium, koła zainteresowań, SKS 
Uczniowie doskonalą znajomość języka angielskiego przez: 
• uczestnictwo w wykładach organizowanych przez Generalny Konsulat Stanów Zjednoczonych oraz pracowników Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
• udział w warsztatach translatorskich, ciekawych konkursach 
• wycieczkach 

Nauczanie języków obcych . 
Pierwszy język – język angielski - 5 godzin tygodniowo. 
Drugi język realizowany grupach międzyoddziałowych do wyboru: j. francuski,j. francuski DELF, j. hiszpański j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski - 3 godziny tygodniowo. 

*grupy językowe zostaną utworzone, jeżeli będzie grupa chętnych

 

A3 / dwujęzyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

historia historia sztuki język polski
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
160.6169.48200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii sztuki oraz z rozszerzonym programem nauczania historii nauczanej dwujęzycznie. 
W ramach przedmiotów uzupełniających – przyroda nauczana dwujęzycznie 
Absolwenci tych klas mogą ubiegać się o indeksy na prestiżowe kierunki na Wydziałach: Architektury, Architektury Wnętrz, Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Prawa i Administracji, Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Historii i innych 
Znajomość angielskiego pozwala również ona ubieganie się o indeksy uczelni zagranicznych. 
Program przedmiotu w uzupełniającego przeznaczony jest na doskonalenie słownictwa z dziedziny nauk przyrodniczych. 
Proponowany oddział wychodzi naprzeciw potrzebom kandydatów, którzy chcą realizować się artystycznie i są zainteresowani oferowanym zestawem przedmiotów rozszerzonych a 
w szczególności historią sztuki na poziomie rozszerzonym. 

Nauczanie języków obcych . 
Pierwszy język – język angielski - 5 godzin tygodniowo. 
Drugi język realizowany grupach międzyoddziałowych do wyboru: j. francuski,j. francuski DELF, j. hiszpański j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski - 3 godziny tygodniowo. 

*grupy językowe zostaną utworzone, jeżeli będzie grupa chętnych

B / ogólna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

biologia chemia matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
165.4169.19184
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa pod patronatem Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii i matematyki. 
Absolwenci tych klas mogą ubiegać się o indeksy na prestiżowe kierunki medyczne na Wydziałach: Lekarskim, Farmacji, Nauki o Ziemi oraz kierunki przyrodnicze na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Biologii, Chemii i innych. 

Młodzież rozwija swoje zainteresowania i umiejętności poprzez: 
• udział w wykładach, pokazach doświadczeń oraz zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UJ i w szkole 
• udział w zajęciach pozalekcyjnych w szkole przygotowujących do matury na poziomie rozszerzonymi oraz olimpiad i konkursów takich jak: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu, Olimpiada Diamentowy Indeks AGH, Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej 
• warsztatach młodych chemików organizując zajęcia dla maluchów w przedszkolach szkołach podstawowych, które wprowadzają dzieci w świat biologii i chemii 
• obozach naukowych (cykliczne wyjazdy na Hel do stacji badawczej Uniwersytetu Gdańskiego), rajdach, wycieczkach. 
• udział w różnorodnych inicjatywach nie związanych z profilem klasy np.: wymiany międzynarodowe, obozy i wycieczki integracyjne, przedmiotowe i naukowe, debaty, projekty, akcje charytatywne, imprezy artystyczne, koncerty, Teatr Proscenium, koła zainteresowań, SKS. 
Nauczanie języków obcych w grupach międzyoddziałowych. 

Język pierwszy do wyboru: j. angielski, j. francuski,j.francuski DELF, j. hiszpański, j. niemiecki, język niemiecki DSD II, j. rosyjski, j. włoski - 4 godziny tygodniowo. 
Drugi język do wyboru: j. angielski, j. francuski,j. francuski DELF j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski - 2 godziny tygodniowo. 

*grupy językowe zostaną utworzone, jeżeli będzie grupa chętnych.

C / hist-pol-wos dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:wos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
159.4165.12200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa pod patronatem Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. 
W ramach przedmiotów uzupełniających: przyroda, filmoznawstwo, zajęcia artystyczne-teatr. 
Absolwenci tych klas mogą ubiegać się o indeksy na prestiżowe kierunki na Wydziałach: Prawa i Administracji, Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Historii i innych. 
Młodzież rozwija swoje zainteresowania i umiejętności poprzez: 
• udział w zajęciach pozalekcyjnych w szkole przygotowujących do matury na poziomie rozszerzonymi oraz olimpiad i konkursów takich jak: Olimpiada Języka Polskiego, Olimpiada Historyczna, olimpiady języków obcych, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Filmie 
• prowadzenie bloga Młody Krytyk 
• organizację Dnia Filmowego 
• współpracę z Filmoteką Szkolną, Akademią Filmu Polskiego 
• wyjścia na warsztaty filmowe do Kina pod Baranami 
• udział w festiwalach filmowych (np. American Film Festival we Wrocławiu 
• udział w wykładach, warsztatach i odczytach na terenie szkoły oraz w muzeach Krakowa 
• udział w różnorodnych inicjatywach nie związanych z profilem klasy np.: wymiany międzynarodowe, obozy i wycieczki integracyjne, przedmiotowe i naukowe, debaty, projekty, akcje charytatywne, imprezy artystyczne, koncerty, Teatr Proscenium, koła zainteresowań, SKS. 

Nauczanie języków obcych w grupach międzyoddziałowych. 
Język pierwszy do wyboru: j. angielski, j. francuski,j. francuski DELF j. hiszpański, j. niemiecki, j. niemiecki DSD, j. rosyjski, j. włoski - 4 godziny tygodniowo. 
Język drugi do wyboru: j. angielski, j. francuski,j. francuski DELF j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski - 2 godziny tygodniowo. 

*grupy językowe zostaną utworzone, jeżeli będzie grupa chętnych.

D / fiz-inf-mat-j.obcy dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
167.6172.68200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki, informatyki i języka obcego. 
W ramach przedmiotów uzupełniających: historia i społeczeństwo. 
Absolwenci tych klas mogą ubiegać się o indeksy na prestiżowe kierunki na uczelniach technicznych oraz na uniwersytety na Wydziały: Matematyki i Informatyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Finansów i inne. 

Młodzież rozwija swoje zainteresowania i umiejętności poprzez: 
• udział w zajęciach pozalekcyjnych w szkole przygotowujących do matury na poziomie rozszerzonymi oraz olimpiad i konkursów takich jak: Olimpiada Fizyczna, olimpiady języków obcych, Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych, Kangur, Matematyka bez Granic 
• udział w warsztatach fizycznych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH 
• udział w warsztatach w Instytucie Fizyki UJ 
• udział w różnorodnych inicjatywach nie związanych z profilem klasy np.: wymiany międzynarodowe, obozy i wycieczki integracyjne, przedmiotowe i naukowe, debaty, projekty, akcje charytatywne, imprezy artystyczne, koncerty, Teatr Proscenium, koła zainteresowań, SKS 

Nauczanie języków obcych w grupach międzyoddziałowych. 
Język pierwszy do wyboru: j. angielski, j. francuski,j. francuski DELF, j. hiszpański, j. niemiecki, j. niemiecki DSD II, j. rosyjski,j. włoski - 4 godziny tygodniowo. 
Drugi język realizowany grupach międzyoddziałowych do wyboru: j. angielski, j. francuski,j. francuski DELF, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski - 3 godziny tygodniowo. 

*grupy językowe zostaną utworzone, jeżeli będzie grupa chętnych.

E / ogólnodostępna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:wos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
157.2161.63178.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

 Klasa pod patronatem Krakowskiej Szkoły Mówców z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie.
W ramach przedmiotów uzupełniających: przyroda, retoryka praktyczna.

Młodzież rozwija swoje zainteresowania i umiejętności poprzez:
• możliwość udziału w olimpiadach i konkursach takich jak: Olimpiada Języka Polskiego, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, olimpiady języków obcych i innych,
• udział w wykładach, warsztatach i odczytach na terenie szkoły,
• udział w różnorodnych inicjatywach nie związanych z profilem klasy np.: wymiany międzynarodowe, obozy i wycieczki integracyjne, przedmiotowe i naukowe, projekty, akcje charytatywne, imprezy artystyczne, koncerty, Teatr Proscenium, koła zainteresowań, SKS.

F / geo-hist-wos-j.obcy dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
159.2163.42177.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa z rozszerzonym programem nauczania historii, geografii, wiedzy
o społeczeństwie i języka obcego.

Młodzież rozwija swoje zainteresowania i umiejętności poprzez:
? udział w zajęciach pozalekcyjnych w szkole przygotowujących do matury na poziomie rozszerzonymi oraz olimpiad i konkursów takich jak: Olimpiada Historyczna, Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, olimpiady języków obcych, Geo-Planeta
? udział w wykładach, warsztatach i odczytach na terenie szkoły, wyższych uczelni oraz w muzeach Krakowa
? udział w różnorodnych inicjatywach nie związanych z profilem klasy np.: wymiany międzynarodowe, obozy i wycieczki integracyjne, przedmiotowe i naukowe, debaty, projekty, akcje charytatywne, imprezy artystyczne, koncerty, Teatr Proscenium, koła zainteresowań, SKS


Nauczanie języków obcych w grupach międzyoddziałowych.
Język pierwszy do wyboru: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, DSD, j. rosyjski, j. włoski - 4 godziny tygodniowo.
Język drugi do wyboru: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski - 3 godziny tygodniowo.

G / geo-mat-wos-j.obcy dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
165169.33179.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie i języka obcego. 
W ramach przedmiotów uzupełniających: historia i społeczeństwo 
Absolwenci tych klas mogą ubiegać się o indeksy na prestiżowe kierunki na uczelniach ekonomicznych, technicznych oraz na uniwersytety na Wydziały: Matematyki i Informatyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Finansów i inne. 
Młodzież rozwija swoje zainteresowania i umiejętności poprzez: 

 • udział w zajęciach pozalekcyjnych w szkole przygotowujących do matury na poziomie rozszerzonymi oraz olimpiad i konkursów takich jak: Olimpiada Geograficzna, olimpiady języków obcych, Geo-Planeta, Kangur, Matematyka bez Granic 
 • udział w wykładach, warsztatach i odczytach na terenie szkoły, wyższych uczelni 
 • udział w różnorodnych inicjatywach nie związanych z profilem klasy np.: wymiany międzynarodowe, obozy i wycieczki integracyjne, przedmiotowe i naukowe, debaty, projekty, akcje charytatywne, imprezy artystyczne, koncerty, Teatr Proscenium, koła zainteresowań, SKS 


Nauczanie języków obcych w grupach międzyoddziałowych. 
Język pierwszy do wyboru: j. angielski, j. francuski,j. francuski DELF j. hiszpański, j. niemiecki, j. niemiecki DSD II, j. rosyjski, j. włoski - 4 godziny tygodniowo. 
Język drugi do wyboru: j. angielski, j. francuski,j. francuski DELF j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski - 3 godziny tygodniowo. 

*grupy językowe zostaną utworzone, jeżeli będzie grupa chętnych.

H1 / dwujęzyczny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
115.6147.92190.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasę tworzą grupy rekrutacyjne H1 i H2 z blokami przedmiotów rozszerzonych nauczanych w grupach międzyoddziałowych. Kandydat dokona wyboru grupy ze ściśle określonym blokiem przedmiotów rozszerzonych tzn. wybierając grupę H1 lub H2 nie będzie mógł dokonywać zmian w bloku przedmiotów rozszerzonych. 
Blok I z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii. 
W ramach przedmiotów uzupełniających: geografia Hiszpanii nauczana dwujęzycznie, literatura Hiszpanii nauczana dwujęzycznie, historia Hiszpanii nauczana dwujęzycznie 
Absolwenci tych klas mogą ubiegać się o indeksy na prestiżowe kierunki na Wydziałach: Prawa i Administracji, Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Historii uczelni polskich i hiszpańskich. 
Młodzież rozwija swoje zainteresowania i umiejętności poprzez: 

 • udział w zajęciach pozalekcyjnych w szkole przygotowujących do matury na poziomie rozszerzonymi oraz olimpiad i konkursów takich jak: Olimpiada Języka Hiszpańskiego, Olimpiada Języka Polskiego, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, olimpiady języków obcych oraz wielu konkursów związanych z językiem i kulturą Hiszpanii 
 • udział w wykładach, warsztatach i odczytach na terenie szkoły, wyższych uczelni oraz w Instytucie Cervantesa 
 • wielu inicjatywach promujących język i kulturę Hiszpanii np.: Teatr Hiszpański, Europejski Dzień Języków po Hiszpańsku, Dzień Kolumba, warsztaty La Pińata, Fiesta de los Reyes Magos i inne.
 • udział w różnorodnych inicjatywach nie związanych z profilem klasy np.: wymiany międzynarodowe, obozy i wycieczki integracyjne, przedmiotowe i naukowe, debaty, projekty, akcje charytatywne, imprezy artystyczne, koncerty, Teatr Proscenium, koła zainteresowań, SKS 


Nauczanie języków obcych . 
Pierwszy język – język hiszpański - 7 godzin tygodniowo. 
Drugi język realizowany grupach międzyoddziałowych do wyboru: j. francuski, j. hiszpański j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski - 2 godziny tygodniowo. 

*grupy językowe zostaną utworzone, jeżeli będzie grupa chętnych

H2 / dwujęzyczny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
140.8158.4200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasę tworzą grupy rekrutacyjne H1 i H2 z blokami przedmiotów rozszerzonych nauczanych w grupach międzyoddziałowych. Kandydat dokona wyboru grupy ze ściśle określonym blokiem przedmiotów rozszerzonych tzn. wybierając grupę H1 lub H2 nie będzie mógł dokonywać zmian w bloku przedmiotów rozszerzonych. 

Blok II z rozszerzonym programem nauczania geografii i matematyki. 
W ramach przedmiotów uzupełniających: historia i społeczeństwo, geografia Hiszpanii nauczana dwujęzycznie, literatura Hiszpanii nauczana dwujęzycznie, historia Hiszpanii nauczana dwujęzycznie. 
Absolwenci tych klas mogą ubiegać się o indeksy na prestiżowe kierunki na uczelniach ekonomicznych, technicznych oraz na uniwersytety na Wydziały: Matematyki i Informatyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Finansów uczelni polskich i zagranicznych. 
Młodzież rozwija swoje zainteresowania i umiejętności poprzez: 

 • udział w zajęciach pozalekcyjnych w szkole przygotowujących do matury na poziomie rozszerzonymi oraz olimpiad i konkursów takich jak: Olimpiada Geograficzna, olimpiady języków obcych, Geo-Planeta, Kangur, Matematyka bez Granic 
 • udział w wykładach, warsztatach i odczytach na terenie szkoły, wyższych uczelni 
 • udział w wykładach, warsztatach i odczytach na terenie szkoły, wyższych uczelni oraz w Instytucie Cervantesa 
 • wielu inicjatywach promujących język i kulturę Hiszpanii np.: Teatr Hiszpański, Europejski Dzień Języków po Hiszpańsku, Dzień Kolumba, warsztaty La Pińata, Fiesta de los Reyes Magos i inne.
 • udział w różnorodnych inicjatywach nie związanych z profilem klasy np.: wymiany międzynarodowe, obozy i wycieczki integracyjne, przedmiotowe i naukowe, debaty, projekty, akcje charytatywne, imprezy artystyczne, koncerty, Teatr Proscenium, koła zainteresowań, SKS. 


Nauczanie języków obcych . 
Pierwszy język – język hiszpański. 
*Drugi język realizowany grupach międzyoddziałowych do wyboru: j. francuski, j. hiszpański j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski. 

*grupy językowe zostaną utworzone, jeżeli będzie grupa chętnych.