konto
VI Liceum im. Adama Mickiewicza

Ocena: 3.63

Oceń Placowkę

Profile VI Liceum im. Adama Mickiewicza Kraków

0H / wstępna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
169.9175.89200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

0H – wstępna przygotowująca do nauki w oddziale dwujęzycznym z językiem hiszpańskim pod patronatem Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii realizuje rozszerzony program nauczania z geografii i z matematyki.

Nauczane języki:
Język pierwszy: język hiszpański poziom dwujęzyczny nauczany wymiarze: 18 tygodniowo (tylko w klasie wstępnej)
Język drugi do wyboru od klasy pierwszej: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski nauczany w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

A / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
174.8178.7192.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa A – dwujęzyczna z językiem angielskim – ekonomiczna – realizuje rozszerzony program nauczania z matematyki, geografii i wiedzy o społeczeństwie.

Nauczane języki:
Język pierwszy: język angielski poziom dwujęzyczny nauczany w wymiarze:
- w klasie 1,2,3 - 6 godzin tygodniowo
- w klasie 4 – 5 godzin tygodniowo
Język drugi do wyboru: j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski nauczany w wymiarze 2 godzin tygodniowo
j. francuski DELF nauczany w wymiarze 4 godzin tygodniowo
j. niemiecki DSD nauczany w wymiarze 5 godzin tygodniowo

B / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
174.45178.96200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa B – dwujęzyczna z językiem angielskim pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej realizuje rozszerzony program nauczania z matematyki, biologii i chemii.
Nauczane języki:
Język pierwszy: język angielski poziom dwujęzyczny nauczany w wymiarze:
- w klasie 1,2,3 - 6 godzin tygodniowo
- w klasie 4 – 5 godzin tygodniowo
Język drugi do wyboru: j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski nauczany w wymiarze 2 godzin tygodniowo
j. francuski DELF nauczany w wymiarze 4 godzin tygodniowo
j. niemiecki DSD nauczany w wymiarze 5 godzin tygodniowo

C / dwujęzyczny rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) historia sztuki (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
172.5176.95200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa C – dwujęzyczna z językiem angielskim – artystyczno- teatralna – realizuje rozszerzony program nauczania z języka polskiego, historii i historii sztuki.
Nauczane języki:
Język pierwszy: język angielski poziom dwujęzyczny nauczany w wymiarze:
- w klasie 1,2,3 - 6 godzin tygodniowo
- w klasie 4 – 5 godzin tygodniowo
Język drugi do wyboru: j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski nauczany w wymiarze 2 godzin tygodniowo
j. francuski DELF nauczany w wymiarze 4 godzin tygodniowo
j. niemiecki DSD nauczany w wymiarze 5 godzin tygodniowo

D / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
169.7175.51185.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa D – matematyczno-fizyczno-informatyczna pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej realizuje rozszerzony program nauczania z matematyki, fizyki i informatyki.
Nauczane języki:
Język pierwszy do wyboru: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski nauczany w wymiarze 3 godzin tygodniowo;
j. francuski DELF w wymiarze 4 godzin tygodniowo
j. niemiecki DSD nauczany w wymiarze 5 godzin tygodniowo
Język drugi do wyboru: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski nauczany w wymiarze 2 godzin tygodniowo
j. francuski DELF nauczany w wymiarze 4 godzin tygodniowo
j. niemiecki DSD nauczany w wymiarze 5 godzin tygodniowo

E / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
170.9175.03200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa E – biologiczno-chemiczno-matematyczny pod patronatem Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego realizuje rozszerzony program nauczania z matematyki, biologii i chemii.
Nauczane języki:
Język pierwszy do wyboru: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski nauczany w wymiarze 3 godzin tygodniowo;
j. francuski DELF nauczany w wymiarze 4 godzin tygodniowo
j. niemiecki DSD nauczany w wymiarze 5 godzin tygodniowo
Język drugi do wyboru: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski nauczany w wymiarze 2 godzin tygodniowo
j. francuski DELF nauczany w wymiarze 4 godzin tygodniowo
j. niemiecki DSD nauczany w wymiarze 5 godzin tygodniowo

M1 / międzynarodowa rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
178.65183.51200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa M1 – międzynarodowa (IB Diploma Programme w klasie trzeciej i czwartej). Od klasy trzeciej uczeń wybiera sześć przedmiotów po jednym z każdej grupy przedmiotowej, które będzie realizował w klasie trzeciej i czwartej .
Uczeń wybiera 3 lub 4 przedmioty na poziomie rozszerzonym (HL), a pozostałe na poziomie podstawowym (SL).

 • Grupa 1: język ojczysty (Polish A Literature Sl, HL)
 • Grupa 2: język obcy (English B HL; German B SL; Spanish B SL; French B SL)
 • Grupa 3: nauki społeczne (History SL, HL; Geography SL, HL; Global Politics SL, HL)
 • Grupa 4: nauki przyrodnicze (Biology SL, HL; Chemistry SL, HL; Physics SL, HL)
 • Grupa 5: matematyka (Mathematics: analysis and approaches SL,HL; Mathematics: application and interpretation SL, HL)
 • Grupa 6: przedmioty artystyczne (Visual Arts SL, HL) lub drugi przedmiot z grupy 2, 3 lub 4.

Tygodniowa liczba godzin przedmiotu na poziomie rozszerzonym wynosi 6 godzin lekcyjnych, a przedmiotu na poziomie podstawowym 4 godziny lekcyjne. Nauka odbywa się w grupach zgodnie z deklaracjami wyboru uczniów oraz możliwościami organizacyjnym szkoły. Minimalna liczba uczniów w danej grupie musi wynieść 6. Dodatkowo uczeń realizuje przedmiot Teoria wiedzy (TOK) (3 lekcje tygodniowo w klasie trzeciej oraz 2 godziny tygodniowo w klasie czwartej); musi wziąć udział w programie CAS (Kreatywność, aktywność fizyczna, działalność charytatywna) przez 18 miesięcy w klasie 3 i 4; a także napisać pracę badawczą (EE) na wybrany przez siebie temat pod kierunkiem nauczyciela-promotora.

Nauczane języki:
Język pierwszy: język angielski poziom dwujęzyczny nauczany w wymiarze:
- w klasie 1, 2 – 6 godzin tygodniowo

Język drugi do wyboru: j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki nauczany w wymiarze:
- w klasie 1 – 3 godzin tygodniowo
- w klasie 2 – 2 godziny tygodniowo

W oddziałach międzynarodowych od klasy trzeciej (w klasie trzeciej i czwartej) nauka języków obcych odbywa się w ramach i zgodnie z zasadami programu IB Diploma Programme.

M2 / międzynarodowa rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
177.25181.92200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa M1 – międzynarodowa (IB Diploma Programme w klasie trzeciej i czwartej). Od klasy trzeciej uczeń wybiera sześć przedmiotów po jednym z każdej grupy przedmiotowej, które będzie realizował w klasie trzeciej i czwartej .
Uczeń wybiera 3 lub 4 przedmioty na poziomie rozszerzonym (HL), a pozostałe na poziomie podstawowym (SL).

 • Grupa 1: język ojczysty (Polish A Literature Sl, HL)
 • Grupa 2: język obcy (English B HL; German B SL; Spanish B SL; French B SL)
 • Grupa 3: nauki społeczne (History SL, HL; Geography SL, HL; Global Politics SL, HL)
 • Grupa 4: nauki przyrodnicze (Biology SL, HL; Chemistry SL, HL; Physics SL, HL)
 • Grupa 5: matematyka (Mathematics: analysis and approaches SL,HL; Mathematics: application and interpretation SL, HL)
 • Grupa 6: przedmioty artystyczne (Visual Arts SL, HL) lub drugi przedmiot z grupy 2, 3 lub 4.

Tygodniowa liczba godzin przedmiotu na poziomie rozszerzonym wynosi 6 godzin lekcyjnych, a przedmiotu na poziomie podstawowym 4 godziny lekcyjne. Nauka odbywa się w grupach zgodnie z deklaracjami wyboru uczniów oraz możliwościami organizacyjnym szkoły. Minimalna liczba uczniów w danej grupie musi wynieść 6. Dodatkowo uczeń realizuje przedmiot Teoria wiedzy (TOK) (3 lekcje tygodniowo w klasie trzeciej oraz 2 godziny tygodniowo w klasie czwartej); musi wziąć udział w programie CAS (Kreatywność, aktywność fizyczna, działalność charytatywna) przez 18 miesięcy w klasie 3 i 4; a także napisać pracę badawczą (EE) na wybrany przez siebie temat pod kierunkiem nauczyciela-promotora.

Nauczane języki:
Język pierwszy: język angielski poziom dwujęzyczny nauczany w wymiarze:
- w klasie 1, 2 – 6 godzin tygodniowo

Język drugi do wyboru: j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki nauczany w wymiarze:
- w klasie 1 – 3 godzin tygodniowo
- w klasie 2 – 2 godziny tygodniowo

W oddziałach międzynarodowych od klasy trzeciej (w klasie trzeciej i czwartej) nauka języków obcych odbywa się w ramach i zgodnie z zasadami programu IB Diploma Programme.