V Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka

Ocena: 4

Oceń Placowkę

Profile V Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka Szczecin na rok 2019/2020

G_1Ag / matematyczno-geograficzna dwujęzyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
228.6242.21300
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
3000 -
Oblicz Punkty

1A – klasa matematyczno – geograficzna dwujęzyczna z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania. W drugim semestrze klasy pierwszej wybiera się trzecie rozszerzenie z przedmiotów: historia lub fizyka. 
Klasa jest objęta patronatem Katedry Filologii Angielskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. W klasie tej jest zwiększona liczba godzin języka angielskiego, a wiedza o społeczeństwie, realioznawstwo i wiedza o kulturze są nauczane dwujęzycznie (po polsku i angielsku). W ramach patronatu uczniowie uczestniczą w wykładach i warsztatach organizowanych przez szczecińską Anglistykę. Największą korzyścią płynącą z uczęszczania do klasy dwujęzycznej jest zwiększona liczba godzin z językiem angielskim. Profil dobrze przygotowuje do studiów nie tylko w Polsce ale i na uczelniach zagranicznych. Na dodatkowych zajęciach z języka angielskiego można przygotować się do egzaminów CAE/CPE/IELTS.
Rozszerzenie z matematyki oznacza przede wszystkim dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego.
Do klasy obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego. Odbędzie się on 25 maja 2016 r. o godzinie 16.00.

G_1Bg / matematyczno-fizyczno-geograficzna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:informatyka
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
166176.31200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa 1B matematyczno - fizyczno – informatyczna
Klasa dla tych, którzy kochają przedmioty ścisłe. Jej uczniowie będą się swobodnie poruszać w świecie liczb na zajęciach matematyki, fizyki, a także informatyki. Profil klasy gwarantuje dobre przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i informatyki.
Przygotowuje do studiów: uniwersyteckich na kierunkach takich jak: matematyka, fizyka, informatyka; politechnicznych, m.in.: inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, budownictwo oraz architektura czy w Wojskowej Akademii Technicznej.

G_1Cg / medyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
160.8170.96200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasy dla tych, którzy charakteryzują się postawą naukową wobec świata przyrody i człowieka. Obie klasy medyczne objęte są patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników uczelni. W klasie pierwszej uczęszczają na wykłady w Katedrze i Zakładzie Biologii i Parazytologii oraz płatne laboratoria chemiczne, prowadzone przez pracowników Katedry i Zakładu Biochemii i Chemii PUM. W klasie drugiej mają wykłady z biologii w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii PUM.
Profil przygotowuje do matury rozszerzonej z biologii, chemii a w konsekwencji na kierunki medyczne, takie jak: lekarski, stomatologia, analityka medyczna, farmacja, ratownictwo medyczne, a także pokrewnych, jak: dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia, zdrowie publiczne, studia biotechnologiczne oraz inne związane z naukami przyrodniczymi.

G_1Dg / medyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa medyczna objęta jest patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników uczelni: w klasie pierwszej uczęszczają na laboratoria chemiczne, płatne przez rodziców, w klasie drugiej - na wykłady z biologii. Profil przygotowuje do matury rozszerzonej z biologii i chemii. Istnieje możliwość wprowadzenia rozszerzenia z języka obcego.

Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, wiążących swoją przyszłość ze studiami na kierunkach przyrodniczych, inżynieryjnych i medycznych. W ramach lekcji uczniowie tego profilu poznają nauki przyrodnicze nie tylko od strony teoretycznej, ale także doświadczalnej, przeprowadzając eksperymenty zarówno chemiczne, jak i biologiczne.

Przykładowe kierunki studiów: lekarski, analityka medyczna, farmacja, rehabilitacja, leśnictwo, biotechnologia, biochemia, weterynaria, inżynieria środowiska, inżynieria medyczna, dietetyka, technologia żywności i żywienia, zootechnika, chemia, technologia chemiczna.

P_1A / matematyczno-geograficzna dwujęzyczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Jeśli lubisz liczby, lubisz poznawać nowe światy, posługując się biegle językiem angielskim ta klasa jest dla Ciebie...

Klasa jest objęta patronatem Katedry Filologii Angielskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. W klasie tej wiedza o społeczeństwie i realioznawstwo są nauczane dwujęzycznie. W ramach patronatu uczniowie uczestniczą w wykładach i warsztatach organizowanych przez szczecińską Anglistykę. Największą korzyścią płynącą z uczęszczania do klasy dwujęzycznej jest zwiększona liczba godzin języka angielskiego. Dzięki temu uczniowie bardzo dobrze przygotowują się do zdania matury na poziomie podstawowym i dwujęzycznym. Proponujemy ponadto rozszerzenia z przedmiotów: matematyka i geografia. Daje to szansę szerokiego wyboru kierunku studiów. A realizacja programu rozszerzonego z matematyki gwarantuje dobre przygotowanie do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki.

P_1B / matematyczno-fizyczno-informatyczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:informatyka
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Jeśli komputer nie ma przed Tobą tajemnic i fascynuje Cię magia liczb, to ta klasa jest dla Ciebie...

Klasa jest objęta patronatem Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W tej klasie przewiduje się realizację podstawy programowej w zakresie rozszerzonym z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka, informatyka. Jest to klasa stworzona dla osób, które lubią matematykę i chcą doskonalić umiejętność logicznego myślenia, interesują się, jak funkcjonuje świat, chcą poznać, jaka jest struktura wszechświata i jakie prawa nim rządzą oraz pragną rozwijać umiejętności posługiwania się techniką komputerową.

Nauka w tej klasie umożliwi poznanie zagadnień z zakresu matematyki, fizyki i informatyki jako dyscyplin naukowych oraz najważniejszych ich zastosowań, rozwijanie zdolności stawiania hipotez i ich dowodzenia, a przede wszystkim solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego w rozszerzonym zakresie.

Profil klasy przygotowuje do podjęcia studiów na kierunki inżynierskie w uczelniach technicznych oraz uniwersytetach w kraju i za granicą: matematyka, fizyka, informatyka, mechanika, mechatronika, elektronika, automatyka i robotyka, architektura i urbanistyka, grafika komputerowa, architektura krajobrazu.

P_1C / medyczna biologiczno-chemiczno-fizyczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Jeśli masz naturę badacza i odkrywcy, fascynuje Cię świat fauny i flory to ta klasa jest dla Ciebie...

Klasa medyczna objęta jest patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników uczelni: w klasie drugiej uczęszczają na laboratoria chemiczne, płatne przez rodziców, w klasie trzeciej - na wykłady z biologii. Profil przygotowuje do matury rozszerzonej z biologii, chemii i fizyki.

Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, wiążących swoją przyszłość ze studiami na kierunkach przyrodniczych, inżynieryjnych i medycznych. W ramach lekcji uczniowie tego profilu poznają nauki przyrodnicze nie tylko od strony teoretycznej, ale także doświadczalnej, przeprowadzając eksperymenty zarówno chemiczne, biologiczne  jak i fizyczne.

Przykładowe kierunki studiów: lekarski, analityka medyczna, farmacja, rehabilitacja, leśnictwo, biotechnologia, biochemia, weterynaria, inżynieria środowiska, inżynieria medyczna, dietetyka, technologia żywności i żywienia, zootechnika, chemia, technologia chemiczna.

P_1D / medyczna biologiczno-chemiczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Jeśli masz naturę badacza i odkrywcy świata przyrody i chcesz poznawać jego tajniki, poszerzając kompetencje językowe, to ta klasa jest dla Ciebie...

Klasa medyczna objęta jest patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników uczelni: w klasie drugiej uczęszczają na laboratoria chemiczne, płatne przez rodziców, w klasie trzeciej - na wykłady z biologii. Profil przygotowuje do matury rozszerzonej z biologii i chemii. Istnieje możliwość wprowadzenia rozszerzenia z języka obcego.

Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, wiążących swoją przyszłość ze studiami na kierunkach przyrodniczych, inżynieryjnych i medycznych. W ramach lekcji uczniowie tego profilu poznają nauki przyrodnicze nie tylko od strony teoretycznej, ale także doświadczalnej, przeprowadzając eksperymenty zarówno chemiczne, jak i biologiczne.

Przykładowe kierunki studiów: lekarski, analityka medyczna, farmacja, rehabilitacja, leśnictwo, biotechnologia, biochemia, weterynaria, inżynieria środowiska, inżynieria medyczna, dietetyka, technologia żywności i żywienia, zootechnika, chemia, technologia chemiczna.