konto
V Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka

Ocena: 4

Oceń Placowkę

Profile V Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka Szczecin

P_1A / matematyczno-geograficzna dwujęzyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
226.45240.02275.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
3000 -

Jeśli lubisz liczby, lubisz poznawać nowe światy, posługując się biegle językiem angielskim ta klasa jest dla Ciebie...

Klasa jest objęta patronatem Katedry Filologii Angielskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. W klasie tej wiedza o społeczeństwie i realioznawstwo są nauczane dwujęzycznie. W ramach patronatu uczniowie uczestniczą w wykładach i warsztatach organizowanych przez szczecińską Anglistykę. Największą korzyścią płynącą z uczęszczania do klasy dwujęzycznej jest zwiększona liczba godzin języka angielskiego. Dzięki temu uczniowie bardzo dobrze przygotowują się do zdania matury na poziomie podstawowym i dwujęzycznym. Proponujemy ponadto rozszerzenia z przedmiotów: matematyka i geografia. Daje to szansę szerokiego wyboru kierunku studiów. A realizacja programu rozszerzonego z matematyki gwarantuje dobre przygotowanie do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki.

P_1B / matematyczno-fizyczno-informatyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
169.65175.96184.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeśli komputer nie ma przed Tobą tajemnic i fascynuje Cię magia liczb, to ta klasa jest dla Ciebie...

Klasa jest objęta patronatem Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W tej klasie przewiduje się realizację podstawy programowej w zakresie rozszerzonym z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka, informatyka. Jest to klasa stworzona dla osób, które lubią matematykę i chcą doskonalić umiejętność logicznego myślenia, interesują się, jak funkcjonuje świat, chcą poznać, jaka jest struktura wszechświata i jakie prawa nim rządzą oraz pragną rozwijać umiejętności posługiwania się techniką komputerową.

Nauka w tej klasie umożliwi poznanie zagadnień z zakresu matematyki, fizyki i informatyki jako dyscyplin naukowych oraz najważniejszych ich zastosowań, rozwijanie zdolności stawiania hipotez i ich dowodzenia, a przede wszystkim solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego w rozszerzonym zakresie.

Profil klasy przygotowuje do podjęcia studiów na kierunki inżynierskie w uczelniach technicznych oraz uniwersytetach w kraju i za granicą: matematyka, fizyka, informatyka, mechanika, mechatronika, elektronika, automatyka i robotyka, architektura i urbanistyka, grafika komputerowa, architektura krajobrazu.

P_1C / medyczna biologiczno-chemiczno-fizyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
163.2167.07179.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeśli masz naturę badacza i odkrywcy, fascynuje Cię świat fauny i flory to ta klasa jest dla Ciebie...

Klasa medyczna objęta jest patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników uczelni: w klasie drugiej uczęszczają na laboratoria chemiczne, płatne przez rodziców, w klasie trzeciej - na wykłady z biologii. Profil przygotowuje do matury rozszerzonej z biologii, chemii i fizyki.

Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, wiążących swoją przyszłość ze studiami na kierunkach przyrodniczych, inżynieryjnych i medycznych. W ramach lekcji uczniowie tego profilu poznają nauki przyrodnicze nie tylko od strony teoretycznej, ale także doświadczalnej, przeprowadzając eksperymenty zarówno chemiczne, biologiczne  jak i fizyczne.

Przykładowe kierunki studiów: lekarski, analityka medyczna, farmacja, rehabilitacja, leśnictwo, biotechnologia, biochemia, weterynaria, inżynieria środowiska, inżynieria medyczna, dietetyka, technologia żywności i żywienia, zootechnika, chemia, technologia chemiczna.

P_1D / medyczna biologiczno-chemiczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
170.2176.33188.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeśli masz naturę badacza i odkrywcy świata przyrody i chcesz poznawać jego tajniki, poszerzając kompetencje językowe, to ta klasa jest dla Ciebie...

Klasa medyczna objęta jest patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników uczelni: w klasie drugiej uczęszczają na laboratoria chemiczne, płatne przez rodziców, w klasie trzeciej - na wykłady z biologii. Profil przygotowuje do matury rozszerzonej z biologii i chemii. Istnieje możliwość wprowadzenia rozszerzenia z języka obcego.

Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, wiążących swoją przyszłość ze studiami na kierunkach przyrodniczych, inżynieryjnych i medycznych. W ramach lekcji uczniowie tego profilu poznają nauki przyrodnicze nie tylko od strony teoretycznej, ale także doświadczalnej, przeprowadzając eksperymenty zarówno chemiczne, jak i biologiczne.

Przykładowe kierunki studiów: lekarski, analityka medyczna, farmacja, rehabilitacja, leśnictwo, biotechnologia, biochemia, weterynaria, inżynieria środowiska, inżynieria medyczna, dietetyka, technologia żywności i żywienia, zootechnika, chemia, technologia chemiczna.