konto
V Liceum im. Wspólnej Europy

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Wyniki matur V Liceum im. Wspólnej Europy Olsztyn

Wyniki z matur 2023 formuła 2023

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 43.52% 42
chemia pisemny rozszerzony - 37.68% 19
filozofia pisemny rozszerzony - 32.67% 3
fizyka pisemny rozszerzony - 30% 10
geografia pisemny rozszerzony - 58.33% 30
historia pisemny rozszerzony - 28.69% 16
historia sztuki pisemny rozszerzony - 38% 5
informatyka pisemny rozszerzony - 22.83% 12
język angielski pisemny podstawowy 98.86% 85.55% 176
język angielski ustny podstawowy 99.43% 75.9% 176
język angielski pisemny rozszerzony - 64.99% 163
język polski pisemny podstawowy 98.87% 64.38% 177
język polski ustny podstawowy 98.31% 63.56% 177
język polski pisemny rozszerzony - 40.98% 65
matematyka pisemny podstawowy 92.66% 67% 177
matematyka pisemny rozszerzony - 30.24% 51
WOS pisemny rozszerzony - 31.63% 16

Porównanie średnich wyników matur 2023 formuła 2023

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2022

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 38.8% 46
chemia pisemny rozszerzony - 22.25% 24
fizyka pisemny rozszerzony - 32.57% 23
geografia pisemny rozszerzony - 44.56% 61
historia pisemny rozszerzony - 36% 10
historia sztuki pisemny rozszerzony - 21.2% 5
informatyka pisemny rozszerzony - 13.71% 7
język angielski pisemny podstawowy 98.97% 87.11% 195
język angielski pisemny rozszerzony - 70.54% 181
język francuski pisemny rozszerzony - 27.33% 3
język niemiecki pisemny rozszerzony - 42.67% 3
język polski pisemny podstawowy 98.98% 63.55% 196
język polski pisemny rozszerzony - 53.43% 68
matematyka pisemny podstawowy 92.35% 61.62% 196
matematyka pisemny rozszerzony - 19.8% 50
WOS pisemny rozszerzony - 17.33% 9

Porównanie średnich wyników matur 2022

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 24.41% 50
chemia pisemny rozszerzony - 16.06% 16
fizyka pisemny rozszerzony - 35.41% 17
geografia pisemny rozszerzony - 37.86% 22
historia pisemny rozszerzony - 33.86% 14
informatyka pisemny rozszerzony - 18% 9
język angielski pisemny podstawowy 100% 88.27% 165
język angielski pisemny rozszerzony - 70.75% 136
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 84% 2
język niemiecki pisemny rozszerzony - 63.33% 3
język polski pisemny podstawowy 99.4% 62.36% 168
język polski pisemny rozszerzony - 43.03% 60
matematyka pisemny podstawowy 94.05% 61.3% 168
matematyka pisemny rozszerzony - 24.83% 53
WOS pisemny rozszerzony - 23.11% 18

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 31% 38
chemia pisemny rozszerzony - 17% 13
filozofia pisemny rozszerzony - 46% 4
fizyka pisemny rozszerzony - 36% 19
geografia pisemny rozszerzony - 25% 23
historia pisemny rozszerzony - 29% 14
informatyka pisemny rozszerzony - 9% 6
język angielski pisemny podstawowy 99.3% 81% 142
język angielski pisemny rozszerzony - 57% 122
język polski pisemny podstawowy 96.5% 48% 143
język polski pisemny rozszerzony - 48% 65
język włoski pisemny podstawowy 100% 76% 1
matematyka pisemny podstawowy 93% 56% 143
matematyka pisemny rozszerzony - 29% 45
WOS pisemny rozszerzony - 38% 3

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 24.7% 35
chemia pisemny rozszerzony - 31.7% 23
filozofia pisemny rozszerzony - 6% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 32.8% 17
geografia pisemny rozszerzony - 49.2% 18
historia pisemny rozszerzony - 37.6% 11
język angielski ustny podstawowy 98.5% 73.6% 135
język angielski pisemny podstawowy 99.3% 83% 135
język angielski pisemny rozszerzony - 61.1% 118
język francuski pisemny podstawowy 100% 70% 2
język francuski ustny podstawowy 100% 90% 2
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 66% 1
język hiszpański ustny podstawowy 100% 60% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 86% 2
język niemiecki ustny podstawowy 100% 75% 2
język niemiecki pisemny rozszerzony - 56% 1
język polski pisemny podstawowy 97.1% 54.1% 140
język polski ustny podstawowy 99.3% 57.5% 140
język polski pisemny rozszerzony - 40.8% 59
język włoski pisemny rozszerzony - 16% 1
matematyka pisemny podstawowy 97.9% 64.9% 140
matematyka pisemny rozszerzony - 28.8% 21
WOS pisemny rozszerzony - 18.6% 13

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 23.7% 59
chemia pisemny rozszerzony - 28.3% 30
filozofia pisemny rozszerzony - 24% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 26.4% 18
geografia pisemny rozszerzony - 41.3% 22
historia pisemny rozszerzony - 21% 21
historia sztuki pisemny rozszerzony - 2% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 20% 1
język angielski ustny podstawowy 99.3% 68.6% 149
język angielski pisemny podstawowy 99.3% 85.5% 149
język angielski pisemny rozszerzony - 62% 136
język francuski pisemny podstawowy 100% 82% 1
język francuski ustny podstawowy 100% 87% 1
język francuski pisemny rozszerzony - 93% 1
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 86.7% 3
język hiszpański ustny podstawowy 100% 84.3% 3
język hiszpański pisemny rozszerzony - 62% 3
język polski ustny podstawowy 98.7% 58.1% 153
język polski pisemny podstawowy 100% 55.9% 153
język polski pisemny rozszerzony - 44.7% 71
język włoski pisemny rozszerzony - 83.3% 2
matematyka pisemny podstawowy 90.8% 58.7% 152
matematyka pisemny rozszerzony - 23.1% 35
WOS pisemny rozszerzony - 25.2% 6

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 28% 76
chemia pisemny rozszerzony - 27.6% 37
filozofia pisemny rozszerzony - 54% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 37.4% 21
geografia pisemny rozszerzony - 39.3% 16
historia pisemny rozszerzony - 35.4% 7
język angielski pisemny podstawowy 100% 83.6% 3
język angielski ustny podstawowy 97% 64.8% 0
język angielski pisemny rozszerzony - 63.5% 130
język francuski pisemny podstawowy 100% 96% 0
język francuski ustny podstawowy 100% 100% 0
język francuski pisemny rozszerzony - 78% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 86% 0
język niemiecki ustny podstawowy 100% 90% 0
język niemiecki pisemny rozszerzony - 20% 1
język polski pisemny podstawowy 100% 55.6% 166
język polski ustny podstawowy 99.4% 59.3% 166
język polski pisemny rozszerzony - 48% 73
język włoski pisemny rozszerzony - 48% 1
matematyka pisemny podstawowy 93.4% 55.1% 166
matematyka pisemny rozszerzony - 41.7% 32
WOS pisemny rozszerzony - 24.6% 14

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 31.8% 64
chemia pisemny rozszerzony - 31.7% 37
filozofia pisemny rozszerzony - 26% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 45.8% 20
geografia pisemny rozszerzony - 42.6% 35
historia pisemny rozszerzony - 35% 22
historia sztuki pisemny rozszerzony - 45% 1
język angielski pisemny podstawowy 99.4% 84.7% 1
język angielski ustny podstawowy 96.1% 65.3% 0
język angielski pisemny rozszerzony - 61.6% 121
język francuski ustny podstawowy 100% 100% 0
język francuski pisemny podstawowy 100% 94% 1
język francuski pisemny rozszerzony - 76% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 66.8% 0
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 77% 1
język polski pisemny podstawowy 99.4% 58.9% 160
język polski ustny podstawowy 97.5% 54.6% 160
język polski pisemny rozszerzony - 55.2% 55
matematyka pisemny podstawowy 93.1% 57.4% 160
matematyka pisemny rozszerzony - 23.7% 38
WOS pisemny rozszerzony - 27.5% 8

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 40.6% 69
chemia pisemny rozszerzony - 40% 36
filozofia pisemny rozszerzony - 66% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 33.9% 22
geografia pisemny rozszerzony - 56.4% 34
historia pisemny rozszerzony - 40.4% 23
historia sztuki pisemny rozszerzony - 29% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 66% 1
język angielski ustny podstawowy 100% 72% 183
język angielski pisemny podstawowy 100% 87.2% 183
język angielski pisemny rozszerzony - 68% 135
język francuski pisemny rozszerzony - 66% 1
język hiszpański pisemny rozszerzony - 20% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 90.7% 3
język niemiecki ustny podstawowy 100% 77.67% 3
język niemiecki pisemny rozszerzony - 46% 2
język polski ustny podstawowy 100% 57% 186
język polski pisemny podstawowy 99.46% 66.6% 186
język polski pisemny rozszerzony - 53.7% 68
matematyka pisemny podstawowy 86.56% 53.1% 186
matematyka pisemny rozszerzony - 25.4% 58
WOS pisemny rozszerzony - 26.4% 11