V Liceum im. ks. Józefa Poniatowskiego

Ocena: 3.64

Oceń Placowkę

Profile V Liceum im. ks. Józefa Poniatowskiego Warszawa na rok 2018/2019

A / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) historia (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
165.8171.51187
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Pierwszeństwo w przyjęciu do liceum w przypadku równorzędnej liczby punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
W sytuacji, w której po wyczerpaniu wyżej wymienionych preferencji, nadal pozostają uczniowie z taką samą liczbą punktów, ostateczną decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna na podstawie obowiązujących przepisów.

B / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
174.2179.42193.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Obowiązkowymi przedmiotami uzupełniającymi w tym typie klasy, realizowanym od klasy drugiej, jest historia i społeczeństwo oraz elementy programowania (przedmiot szkolny).

Oceny z przedmiotów, uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum, brane pod uwagę przy ustalaniu punktacji w klasie  matematyczno-fizycznej:  język polski, matematyka, fizyka, chemia.

C / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:chemia
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
173.8178.42193.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym w tym typie klasy, realizowanym od klasy drugiej, jest historia i społeczeństwo.

Oceny z przedmiotów, uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum, brane pod uwagę przy ustalaniu punktacji w klasie  chemiczno-fizycznej:  język polski, matematyka, fizyka, chemia.

D / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
175.4180.1190.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Pierwszeństwo w przyjęciu do liceum w przypadku równorzędnej liczby punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
W sytuacji, w której po wyczerpaniu wyżej wymienionych preferencji, nadal pozostają uczniowie z taką samą liczbą punktów, ostateczną decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna na podstawie obowiązujących przepisów.

E / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
171.6176.99193.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Pierwszeństwo w przyjęciu do liceum w przypadku równorzędnej liczby punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
W sytuacji, w której po wyczerpaniu wyżej wymienionych preferencji, nadal pozostają uczniowie z taką samą liczbą punktów, ostateczną decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna na podstawie obowiązujących przepisów.