V Liceum im. ks. Józefa Poniatowskiego

Ocena: 3.68

Oceń Placowkę

Profile V Liceum im. ks. Józefa Poniatowskiego Warszawa na rok 2019/2020

1A-g_franc.podst / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
165.8171.51187
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Trzy obowiązkowe rozszerzenia: język polski, geografia i historia. Rozszerzenie z geografii i języka polskiego rozpoczyna się w klasie pierwszej, zaś z historii w klasie drugiej. Obowiązkowe przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo oraz elementy filozofii społecznej (realizowane od klasy drugiej).

Nauczanie w tej klasie wspomagane jest przez współpracę z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego, która polega m. in. na tworzeniu wspólnych projektów edukacyjnych. Szkoła oferuje uczniom tej klasy dodatkowe zajęcia teatralne, możliwość udziału w Lidze Debatanckiej oraz współpracę przy redagowaniu szkolnej gazety Brudnopis.

1A-g_niem.kont / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:geografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Trzy obowiązkowe rozszerzenia: język polski, geografia i historia. Rozszerzenie z geografii i języka polskiego rozpoczyna się w klasie pierwszej, zaś z historii w klasie drugiej. Obowiązkowe przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo oraz elementy filozofii społecznej (realizowane od klasy drugiej).

Nauczanie w tej klasie wspomagane jest przez współpracę z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego, która polega m. in. na tworzeniu wspólnych projektów edukacyjnych. Szkoła oferuje uczniom tej klasy dodatkowe zajęcia teatralne, możliwość udziału w Lidze Debatanckiej oraz współpracę przy redagowaniu szkolnej gazety Brudnopis.

1B / mat-fiz dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Dwa obowiązkowe rozszerzenia: matematyka i fizyka (realizowane w zakresie podstawowym równolegle z zakresem rozszerzonym).

Przedmioty dodatkowe: dwa laboratoria – informatyczne i fizyczne. W ramach współpracy z Politechniką Warszawską w klasie pierwszej i drugiej uczniowie będą uczestniczyć w laboratorium informatycznym na Wydziale Chemicznym tej uczelni w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. W klasie trzeciej i czwartej zaplanowano laboratorium fizyczne w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych w tygodniu, które będzie odbywać się w szkole.

1B / mat-fiz dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Dwa obowiązkowe rozszerzenia: matematyka i fizyka (realizowane w zakresie podstawowym równolegle z zakresem rozszerzonym). Przedmioty dodatkowe: dwa laboratoria – informatyczne i fizyczne. W ramach współpracy z Politechniką Warszawską w klasie pierwszej i drugiej uczniowie będą uczestniczyć w laboratorium informatycznym na Wydziale Chemicznym tej uczelni w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. W klasie trzeciej i czwartej zaplanowano laboratorium fizyczne w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych w tygodniu, które będzie odbywać się w szkole.

1B-g_franc.podst / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
174.2179.42193.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Obowiązkowymi przedmiotami uzupełniającymi w tym typie klasy, realizowanym od klasy drugiej, jest historia i społeczeństwo oraz elementy programowania (przedmiot szkolny).

Oceny z przedmiotów, uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum, brane pod uwagę przy ustalaniu punktacji w klasie  matematyczno-fizycznej:  język polski, matematyka, fizyka, chemia.

1B-g_niem.kont / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Dwa obowiązkowe rozszerzenia: matematyka i fizyka (realizowane w zakresie podstawowym równolegle z zakresem rozszerzonym).

Obowiązkowe przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo oraz elementy filozofii społecznej (realizowane od klasy drugiej). Dla uczniów tej klasy przewidziano zajęcia koła olimpijskiego z fizyki i matematyki, udział w warsztatach realizowanych na wyższych uczelniach.

1C / chem-fiz-mat dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Trzy obowiązkowe rozszerzenia: chemia, fizyka i matematyka (realizowane w zakresie podstawowym równolegle z zakresem rozszerzonym). Przedmioty dodatkowe: dwa laboratoria – chemiczne i fizyczne. W ramach współpracy z Politechniką Warszawską w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych z chemii i fizyki na Wydziale Chemicznym tej uczelni w wymiarze trzech godzin lekcyjnych tygodniowo. Dwa razy w miesiącu będzie to laboratorium chemiczne realizowane w ramach klasy, a raz w podziale na grupy. Laboratorium fizyczne będzie się odbywało raz w miesiącu na Wydziale Fizycznym Politechniki Warszawskiej.

1C / chem-fiz-mat dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:chemia
4:fizyka
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Trzy obowiązkowe rozszerzenia: chemia, fizyka i matematyka (realizowane w zakresie podstawowym równolegle z zakresem rozszerzonym). Przedmioty dodatkowe: dwa laboratoria – chemiczne i fizyczne. W ramach współpracy z Politechniką Warszawską w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych z chemii i fizyki na Wydziale Chemicznym tej uczelni w wymiarze trzech godzin lekcyjnych tygodniowo. Dwa razy w miesiącu będzie to laboratorium chemiczne realizowane w ramach klasy, a raz w podziale na grupy. Laboratorium fizyczne będzie się odbywało raz w miesiącu na Wydziale Fizycznym Politechniki Warszawskiej.

1C-g_niem.kont / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:chemia
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
173.8178.42193.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym w tym typie klasy, realizowanym od klasy drugiej, jest historia i społeczeństwo.

Oceny z przedmiotów, uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum, brane pod uwagę przy ustalaniu punktacji w klasie  chemiczno-fizycznej:  język polski, matematyka, fizyka, chemia.

1C-g_ros.podst / chem-fiz-mat dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:chemia
4:fizyka
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Trzy obowiązkowe rozszerzenia: chemia, fizyka i matematyka. Rozszerzenie z chemii i fizyki rozpoczyna się w klasie pierwszej, zaś z matematyki w klasie drugiej.

Obowiązkowy przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo (realizowany od klasy drugiej).

Dla uczniów tego profilu zaplanowano w klasie pierwszej i drugiej zajęcia laboratoryjne z chemii z podziałem na grupy. W ofercie edukacyjnej przewidziano także zajęcia koła olimpijskiego z chemii, fizyki i matematyki, udział w warsztatach i wykładach realizowanych na wyższych uczelniach.

1D / biol-chem-mat dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Trzy obowiązkowe rozszerzenia: biologia, chemia i matematyka (realizowane w zakresie podstawowym równolegle z zakresem rozszerzonym). Przedmiot dodatkowy: języki klasyczne w medycynie (przedmiot szkolny). Zajęcia z chemii i biologii realizowane będą w dobrze wyposażonych laboratoriach w ramach klasy i w podziale na grupy.

1D-g_niem.kont / biol-chem-mat dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
175.4180.1190.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Pierwszeństwo w przyjęciu do liceum w przypadku równorzędnej liczby punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
W sytuacji, w której po wyczerpaniu wyżej wymienionych preferencji, nadal pozostają uczniowie z taką samą liczbą punktów, ostateczną decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna na podstawie obowiązujących przepisów.

1D-g_niem.pods / biol-chem-mat dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa adresowana dla przyszłych przyrodników i studentów uniwersytetów medycznych.

Trzy obowiązkowe rozszerzenia: biologia, chemia i matematyka. Rozszerzenie z biologii i chemii rozpoczyna się w drugim półroczu klasy pierwszej (po zrealizowaniu w pierwszym półroczu tych przedmiotów w zakresie podstawowym), a rozszerzenie z matematyki w klasie drugiej. Obowiązkowe przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo oraz języki klasyczne w medycynie (realizowane od klasy drugiej). Zajęcia z chemii i biologii będą odbywać się w dobrze wyposażonych laboratoriach w ramach klasy i z podziałem na grupy

1E / mat-geogr-wos dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:fizyka
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Trzy obowiązkowe rozszerzenia: matematyka, geografia i wiedza o społeczeństwie (realizowane w zakresie podstawowym równolegle z zakresem rozszerzonym). Przedmiot dodatkowy: język angielski w biznesie realizowany w klasie drugiej i trzeciej.

1E / mat-geogr-wos dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:fizyka
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Trzy obowiązkowe rozszerzenia: matematyka, geografia i wiedza o społeczeństwie (realizowane w zakresie podstawowym równolegle z zakresem rozszerzonym). Przedmiot dodatkowy: język angielski w biznesie realizowany w klasie drugiej i trzeciej.