konto
V Liceum im. ks. Józefa Poniatowskiego

Ocena: 3.58

Oceń Placowkę

Profile V Liceum im. ks. Józefa Poniatowskiego Warszawa

1B / mat-fiz rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
179.65183.98191.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Dwa obowiązkowe rozszerzenia: matematyka i fizyka (realizowane w zakresie podstawowym równolegle z zakresem rozszerzonym). Przedmioty dodatkowe: dwa laboratoria – informatyczne i fizyczne. W ramach współpracy z Politechniką Warszawską w klasie pierwszej i drugiej uczniowie będą uczestniczyć w laboratorium informatycznym na Wydziale Chemicznym tej uczelni w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. W klasie trzeciej i czwartej zaplanowano laboratorium fizyczne w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych w tygodniu, które będzie odbywać się w szkole.

1B / mat-fiz rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
181.35185.94191.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Dwa obowiązkowe rozszerzenia: matematyka i fizyka (realizowane w zakresie podstawowym równolegle z zakresem rozszerzonym).

Przedmioty dodatkowe: dwa laboratoria – informatyczne i fizyczne. W ramach współpracy z Politechniką Warszawską w klasie pierwszej i drugiej uczniowie będą uczestniczyć w laboratorium informatycznym na Wydziale Chemicznym tej uczelni w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. W klasie trzeciej i czwartej zaplanowano laboratorium fizyczne w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych w tygodniu, które będzie odbywać się w szkole.

1C / chem-fiz-mat rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
178.55183.1197.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Trzy obowiązkowe rozszerzenia: chemia, fizyka i matematyka (realizowane w zakresie podstawowym równolegle z zakresem rozszerzonym). Przedmioty dodatkowe: dwa laboratoria – chemiczne i fizyczne. W ramach współpracy z Politechniką Warszawską w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych z chemii i fizyki na Wydziale Chemicznym tej uczelni w wymiarze trzech godzin lekcyjnych tygodniowo. Dwa razy w miesiącu będzie to laboratorium chemiczne realizowane w ramach klasy, a raz w podziale na grupy. Laboratorium fizyczne będzie się odbywało raz w miesiącu na Wydziale Fizycznym Politechniki Warszawskiej.

1C / chem-fiz-mat rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
177.5182.9192.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Trzy obowiązkowe rozszerzenia: chemia, fizyka i matematyka (realizowane w zakresie podstawowym równolegle z zakresem rozszerzonym). Przedmioty dodatkowe: dwa laboratoria – chemiczne i fizyczne. W ramach współpracy z Politechniką Warszawską w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych z chemii i fizyki na Wydziale Chemicznym tej uczelni w wymiarze trzech godzin lekcyjnych tygodniowo. Dwa razy w miesiącu będzie to laboratorium chemiczne realizowane w ramach klasy, a raz w podziale na grupy. Laboratorium fizyczne będzie się odbywało raz w miesiącu na Wydziale Fizycznym Politechniki Warszawskiej.

1D / biol-chem-mat rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
183.25189.7195.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Trzy obowiązkowe rozszerzenia: biologia, chemia i matematyka (realizowane w zakresie podstawowym równolegle z zakresem rozszerzonym). Przedmiot dodatkowy: języki klasyczne w medycynie (przedmiot szkolny). Zajęcia z chemii i biologii realizowane będą w dobrze wyposażonych laboratoriach w ramach klasy i w podziale na grupy.

1E / mat-geogr-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiafizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
174.3181.8196.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Trzy obowiązkowe rozszerzenia: matematyka, geografia i wiedza o społeczeństwie (realizowane w zakresie podstawowym równolegle z zakresem rozszerzonym). Przedmiot dodatkowy: język angielski w biznesie realizowany w klasie drugiej i trzeciej.

1E / mat-geogr-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiafizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
173.85178.55189.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Trzy obowiązkowe rozszerzenia: matematyka, geografia i wiedza o społeczeństwie (realizowane w zakresie podstawowym równolegle z zakresem rozszerzonym). Przedmiot dodatkowy: język angielski w biznesie realizowany w klasie drugiej i trzeciej.