V Liceum im. ks. Józefa Poniatowskiego

Ocena: 3.68

Oceń Placowkę

Wyniki matur V Liceum im. ks. Józefa Poniatowskiego Warszawa

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 66.21% 34
chemia pisemny rozszerzony - 76.31% 52
filozofia pisemny rozszerzony - 100% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 70.31% 45
geografia pisemny rozszerzony - 71.78% 50
historia pisemny rozszerzony - 72.2% 10
historia muzyki pisemny rozszerzony - 68% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 76.5% 8
język angielski pisemny podstawowy 100% 96.69% 131
język angielski pisemny rozszerzony - 88.58% 120
język francuski pisemny podstawowy 100% 86% 5
język hiszpański pisemny rozszerzony - 69% 2
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 92.25% 8
język niemiecki pisemny rozszerzony - 84% 3
język polski pisemny podstawowy 100% 69.9% 144
język polski pisemny rozszerzony - 68.14% 37
matematyka pisemny podstawowy 100% 93.83% 144
matematyka pisemny rozszerzony - 58.48% 120
wos pisemny rozszerzony - 82.14% 7

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 68% 65
chemia pisemny rozszerzony - 75% 89
filozofia pisemny rozszerzony - 85% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 70% 55
geografia pisemny rozszerzony - 76% 33
historia pisemny rozszerzony - 66% 11
język angielski pisemny podstawowy 100% 95% 155
język angielski ustny podstawowy 100% 91.85% 157
język angielski pisemny rozszerzony - 85% 129
język francuski pisemny podstawowy 100% 89% 2
język francuski ustny podstawowy 100% 51.5% 2
język hiszpański ustny podstawowy 100% 60% 1
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 64% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 73.69% 13
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 92% 13
język niemiecki pisemny rozszerzony - 81% 6
język polski pisemny podstawowy 100% 73% 175
język polski ustny podstawowy 100% 77.68% 177
język polski pisemny rozszerzony - 77% 31
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 87% 14
język rosyjski ustny podstawowy 100% 81.75% 4
język rosyjski pisemny rozszerzony - 82% 1
matematyka pisemny podstawowy 99.4% 88% 175
matematyka pisemny rozszerzony - 66% 130
wos pisemny rozszerzony - 64% 9

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny rozszerzony - 71.2%
chemia pisemny rozszerzony - 76.9%
filozofia pisemny rozszerzony - 78%
fizyka pisemny rozszerzony - 70.5%
geografia pisemny rozszerzony - 79.8%
historia pisemny rozszerzony - 76.8%
historia muzyki pisemny rozszerzony - 82%
historia sztuki pisemny rozszerzony - 59.5%
informatyka pisemny rozszerzony - 68%
język angielski ustny podstawowy 100% 94.4%
język angielski pisemny podstawowy 100% 97.1%
język angielski pisemny rozszerzony - 89.2%
język francuski ustny podstawowy 100% 80%
język francuski pisemny podstawowy 100% 92.7%
język francuski pisemny rozszerzony - 86%
język hiszpański ustny podstawowy 100% 93%
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 98%
język hiszpański pisemny rozszerzony - 80%
język niemiecki ustny podstawowy 100% 82.1%
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 94%
język niemiecki pisemny rozszerzony - 79%
język polski ustny podstawowy 100% 80.1%
język polski pisemny podstawowy 100% 83.5%
język polski pisemny rozszerzony - 80%
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 93.3%
język rosyjski ustny podstawowy 100% 75.7%
język rosyjski pisemny rozszerzony - 94%
matematyka pisemny podstawowy 100% 92.6%
matematyka pisemny rozszerzony - 63.5%
wos pisemny rozszerzony - 58.8%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny rozszerzony - 72%
chemia pisemny rozszerzony - 81.1%
fizyka pisemny rozszerzony - 67.8%
geografia pisemny rozszerzony - 82.2%
historia pisemny rozszerzony - 73.4%
informatyka pisemny rozszerzony - 24%
język angielski pisemny podstawowy 100% 96.3%
język angielski pisemny rozszerzony - 86.1%
język francuski pisemny podstawowy 100% 100%
język hiszpański pisemny rozszerzony - 74%
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 88.5%
język niemiecki pisemny rozszerzony - 88.5%
język polski pisemny podstawowy 99.4% 80.1%
język polski pisemny rozszerzony - 76.5%
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 96.4%
język rosyjski pisemny rozszerzony - 100%
język łaciński pisemny rozszerzony - 56.3%
matematyka pisemny podstawowy 99.4% 87.5%
matematyka pisemny rozszerzony - 65.9%
wos pisemny rozszerzony - 59.4%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2014

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
język angielski pisemny podstawowy - 96.2%
język francuski pisemny podstawowy - 93%
język niemiecki pisemny podstawowy - 100%
język polski pisemny podstawowy - 64.9%
język rosyjski pisemny podstawowy - 91%
matematyka pisemny podstawowy - 80.9%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony