konto
V Liceum im. Krzysztofa Kieślowskiego

Ocena: 4.4

Oceń Placowkę

Profile V Liceum im. Krzysztofa Kieślowskiego Zielona Góra

1BP / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia chemia fizyka historia sztuki język angielski język niemiecki
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiabiologia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa proponowana kandydatom, którzy zamierzają kontynuować naukę na studiach medycznych, farmaceutycznych, biologicznych i pokrewnych. Uczniowie wybierają do realizacji w zakresie rozszerzonym 3 spośród zaproponowanych przedmiotów. Przedmioty uzupełniające - zajęcia artystyczne. Nauka języków obcych odbywa się w systemie lektoratów międzyoddziałowych, przydział następuje w zależności od stopnia zaawansowania, po uprzednim napisaniu testu poziomującego. Grupa kontynuacyjna z języka francuskiego będzie utworzona, jeśli zbierze się odpowiednia liczba chętnych

1EP / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia historia sztuki język angielski język niemiecki matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa proponowana kandydatom, którzy zamierzają kontynuować naukę na studiach ekonomicznych, filologicznych i pokrewnych. Uczniowie wybierają do realizacji w zakresie rozszerzonym 3 spośród zaproponowanych przedmiotów. Przedmioty uzupełniające - ekonomia w praktyce. Nauka języków obcych odbywa się w systemie lektoratów międzyoddziałowych, przydział następuje w zależności od stopnia zaawansowania, po uprzednim napisaniu testu poziomującego. Grupa kontynuacyjna z języka francuskiego będzie utworzona, jeśli zbierze się odpowiednia liczba chętnych

1HP / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia muzyki (obowiązkowy) biologia historia sztuki język polski wos
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiahistoria
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa proponowana kandydatom, którzy zamierzają kontynuować naukę na studiach filologicznych, socjologicznych, humanistycznych, psychologii. Uczniowie wybierają do realizacji w zakresie rozszerzonym 3 spośród zaproponowanych przedmiotów. Przedmioty uzupełniające - edukacja filmowa lub warsztaty z psychologii. Nauka języków obcych odbywa się w systemie lektoratów międzyoddziałowych, przydział następuje w zależności od stopnia zaawansowania, po uprzednim napisaniu testu poziomującego. Grupa kontynuacyjna z języka francuskiego będzie utworzona, jeśli zbierze się odpowiednia liczba chętnych.

1PP / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia fizyka historia sztuki informatyka język angielski język niemiecki matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa proponowana kandydatom, którzy zamierzają kontynuować naukę na studiach politechnicznych, informatycznych, architekturze. Uczniowie wybierają do realizacji w zakresie rozszerzonym 3 spośród zaproponowanych przedmiotów. Przedmioty uzupełniające - grafika komputerowa lub rysunek odręczny. Nauka języków obcych odbywa się w systemie lektoratów międzyoddziałowych, przydział następuje w zależności od stopnia zaawansowania, po uprzednim napisaniu testu poziomującego. Grupa kontynuacyjna z języka francuskiego będzie utworzona, jeśli zbierze się odpowiednia liczba chętnych.