V Liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego

Ocena: 2.38

Oceń Placowkę

Profile V Liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego Wrocław na rok 2018/2019

A / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
160.2167.71200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa ogólna z rozszerzonym programem nauczania z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie.

B / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

biologia chemia
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
160.2165.81176.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

W klasie pierwszej uczniowie realizują ze wszystkich przedmiotów podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym. Od klasy drugiej realizowany jest rozszerzony program nauczania. 
Młodzież kontynuuje naukę języka angielskiego. Drugi język do wyboru spośród: języka włoskiego , francuskiego , niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego – nauczany międzyoddziałowo. 
Młodzież realizuje różne projekty laboratoryjne, bierze udział w warsztatach i wykładach organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Przyrodniczy, w ramach których uczniowie planują eksperymenty i poznają metody badawcze. 
Wszystkim uczniom oferujemy zajęcia przygotowujące do egzaminu DSD (Deutsches Sprachdiplom) – szkoła jest centrum egzaminacyjnym. Zapraszamy do udziału w szerokiej ofercie zajęć pozalekcyjnych, w tym kół przedmiotowych, olimpijskich i sportowych. Uczniom szczególnie uzdolnionym oferujemy indywidualny tok i program nauczania. 
Zajęcia dodatkowe: ratownictwo przedmedyczne, matematyka dla przyrodników, analiza tekstów kultury.

E / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

fizyka geografia matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
162.4165.53175.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa pod patronatem Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W klasie pierwszej uczniowie realizują ze wszystkich przedmiotów podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym. Od klasy drugiej realizowany jest rozszerzony program nauczania. 
Młodzież kontynuuje naukę języka angielskiego. Drugi język do wyboru spośród: języka włoskiego , francuskiego , niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego – nauczany międzyoddziałowo. 
Młodzież uczestniczy w obozach naukowych, wykładach i warsztatach prowadzonych przez Uniwersytet Wrocławski. 
Wszystkim uczniom oferujemy zajęcia przygotowujące do egzaminu DSD (Deutsches Sprachdiplom) – szkoła jest centrum egzaminacyjnym. Zapraszamy do udziału w szerokiej ofercie zajęć pozalekcyjnych, w tym kół przedmiotowych, olimpijskich i sportowych. Uczniom szczególnie uzdolnionym oferujemy indywidualny tok i program nauczania. 
Zajęcia dodatkowe:analiza tekstów kultury, logika, matematyka w geografii, język angielski w biznesie, geoinformatyka, elementy programowania.

F / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

fizyka informatyka matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
170175.59193.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa pod patronatem Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W klasie pierwszej uczniowie realizują ze wszystkich przedmiotów podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym. Od klasy drugiej realizowany jest rozszerzony program nauczania. Młodzież kontynuuje naukę języka angielskiego. Drugi język do wyboru spośród: języka włoskiego , francuskiego , niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego – nauczany międzyoddziałowo. Proponujemy uczniom udział w zajęciach z robotyki. Młodzież uczestniczy w obozach naukowych, wykładach, warsztatach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Wszystkim uczniom oferujemy zajęcia przygotowujące do egzaminu DSD (Deutsches Sprachdiplom) – szkoła jest centrum egzaminacyjnym. Zapraszamy do udziału w szerokiej ofercie zajęć pozalekcyjnych, w tym kół przedmiotowych, olimpijskich i sportowych. Uczniom szczególnie uzdolnionym oferujemy indywidualny tak i program nauczania. 
Zajęcia dodatkowe:analiza tekstów kultury, logika, informatyka w fizyce.

IB-MYP / międzynarodowy dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
156189.44200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Rekrutacja do tej klasy poprzedzona jest sprawdzianem kompetencji językowych z języka angielskiego. 
Klasa jest oddziałem realizującym podstawę programową kształcenia ogólnego oraz programu IB Middle Years Programme. Uczniowie kontynuują realizację programu IB-MYP (4 rok nauki). Przygotowuje uczniów do kontynuacji nauki w programie Matury Międzynarodowej. Nauczanie prowadzone jest w dwóch językach : języku polskim i angielskim. 
Uczniowie realizują projekt według własnego pomysłu oraz program wolontariacki. 
Zajęcia dodatkowe:drama, Service and Action, plastyka.

IB-MYP2 / międzynarodowy dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
196.6199.87200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

W klasie 1 IB-MYP realizowany jest czwarty rok programu MYP. Jest oddziałem realizującym podstawę programową kształcenia ogólnego oraz programu IB Middle Years Programme. Przygotowuje uczniów do kontynuacji nauki w programie Matury Międzynarodowej. W tej klasie uczniowie realizują projekt według własnego pomysłu oraz program wolontariacki. 
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego do klasy I IB-MYP.

pre-IB / międzynarodowy dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
199.4202.91240
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2400 -
Oblicz Punkty

Rekrutacja do tej klasy poprzedzona jest sprawdzianem kompetencji językowych z języka angielskiego. 
W klasie pierwszej uczniowie realizują ze wszystkich przedmiotów podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym, a z niektórych przedmiotów zajęcia prowadzone są dwujęzycznie. Uczniowie tej klasy mają możliwość nauki języka angielskiego w zwiększonej liczbie godzin. Drugi język do wyboru spośród: języka francuskiego , niemieckiego. 
Po pierwszym roku nauki i po pomyślnym przejściu procedury kwalifikacyjnej, uczniowie tej klasy będą mogli kontynuować naukę w oddziale realizującym program Matury Międzynarodowej (IB).
Wszystkim uczniom oferujemy zajęcia przygotowujące do egzaminu DSD (Deutsches Sprachdiplom) – szkoła jest centrum egzaminacyjnym. 
Zajęcia dodatkowe:metodologia badań naukowych

pre-IB2 / międzynarodowy dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
203.2207.58240
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2400 -
Oblicz Punkty

Klasa wstępna przygotowująca do nauki w programie Matury Międzynarodowej. 
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego do klasy I pre-IB.