konto
V Liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego

Ocena: 3.21

Oceń Placowkę

Profile V Liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego Wrocław

A / ogólna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
160.55170.33200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

B / ogólna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcychemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
171.25182.2200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

C / ogólna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcychemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
168.3181.53194.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

E / ogólna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
165.55179.38193.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

F / ogólna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
173.1179.33200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

IB-MYP1 / IB rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
197.5206.75240
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
24040 -

Opis:

Rekrutacja do tej klasy poprzedzona jest sprawdzianem kompetencji językowych z języka angielskiego.

- Klasa jest oddziałem realizującym podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym oraz Middle Years Programme (IB-MYP).
- Uczniowie w tym oddziale realizują program IB-MYP (2 lata nauki), przygotowując się do kontynuacji nauki w International Baccalaureate – Diploma Programme (IB-DP).
- Wybrane przedmioty są realizowane dwujęzycznie.
- 4 godziny języka angielskiego w tygodniu.
- Uczniowie realizują projekt według własnego pomysłu oraz program wolontariacki.
- Realizacja podstawy programowej w zakresie rozszerzonym w klasie I i II z języka polskiego (6 godz.) i matematyki (5 godz.).
- Przedmiot dodatkowy – preTOK.
- Drugi język obcy nowożytny – język francuski.

IB-MYP2 / IB rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
202.7212.05240
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
24040 -

Opis:

Rekrutacja do tej klasy poprzedzona jest sprawdzianem kompetencji językowych z języka angielskiego.

- Klasa jest oddziałem realizującym podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym oraz Middle Years Programme (IB-MYP).
- Uczniowie w tym oddziale realizują program IB-MYP (2 lata nauki), przygotowując się do kontynuacji nauki w International Baccalaureate – Diploma Programme (IB-DP).
- Wybrane przedmioty są realizowane dwujęzycznie.
- 4 godziny języka angielskiego w tygodniu.
- Uczniowie realizują projekt według własnego pomysłu oraz program wolontariacki.
- Realizacja podstawy programowej w zakresie rozszerzonym w klasie I i II z języka polskiego (6 godz.) i matematyki (5 godz.).
- Przedmiot dodatkowy – preTOK.
- Drugi język obcy nowożytny – język niemiecki.